Hyppää pääsisältöön

Kaupunkitiedon julkaisut

Tämän sivun julkaisuluettelo sisältää Helsingin kaupunginkanslian tutkimus- ja tilastojulkaisusarjoissa ilmestyneet teokset. Mukana ovat vuodesta 2023 alkaen myös sarjojen ulkopuoliset verkkoartikkelit. Sivun sisältö täydentyy. 

Julkaisut vuonna 2023:

Statistical Yearbook of Helsinki 2022 (pdf)
Tiivistelmä
Julkaistu 28.3.2023. 

Ulkomaalaisomisteiset yritykset Helsingin seudulla (pdf). (Henri Mikkola & Eero Aalto)
Tiivistelmä
Julkaistu 27.3.2023. Tutkimuskatsauksia 2023:1.

”Korona-aikaan en juuri ole liikkunut kaupungilla” – Helsingin turvallisuustutkimus 2021 (pdf). (Vesa Keskinen, Jukka Hirvonen, Jenni Erjansola, Katariina Kainulainen-D’Ambrosio & Kari Paasonen)
Tiivistelmä
Julkaistu 17.3.2023. Tutkimuksia 2023:1.

Toimitilamarkkinat Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla 2022/2023 (pdf) (Hanna Kaleva, Sanna Kumpula, Perttu Rantanen)
Tiivistelmä
Julkaistu 21.2.2023. Tilastoja 2023:1.

Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2021/2022 ja väestönmuutokset vuonna 2021 (pdf) (Netta Mäki ja Harri Sinkko)
Tiivistelmä 
Liitetaulukot
Julkaistu 10.1.2023. Tilastoja 2022:7.

Julkaisut vuonna 2022:

Helsingin tilastollinen vuosikirja 2022 (pdf)
Julkaistu 19.12.2022.

Ulkomaalaistaustaiset pääkaupunkiseudulla: asuminen, työllisyys ja tulot vuonna 2020 (pdf) (Pasi Saukkonen)
Tiivistelmä
Julkaistu 15.12.2022. Tutkimuksia 2022:3.

Helsinkiläisnuorten hyvinvoinnin ulottuvuudet – perhetaustan ja kasvuympäristön yhteydet koettuun hyvinvointiin (pdf) (Suvi Määttä)
Tiivistelmä
Julkaistu 12.12.2022. Tutkimuksia 2022:2.

Helsingin kaupunki ja korona – toimintakertomus pandemiavuosista 2020–2022 (pdf) (Sirkku Järvelä)
Tiivistelmä
Julkaistu 29.11.2022. Muistioita 2022:1.

Helsingin ja Helsingin seudun väestöennuste 2021–2060 – Ennuste alueittain 2021–2036 (pdf) (Harri Sinkko)
Tiivistelmä
Julkaistu 24.11.2022. Tilastoja 2022:6.

Työttömyys Helsingissä alueittain vuoden 2021 lopussa (pdf) (Minna Salorinne)
Tiivistelmä
Julkaistu 23.8.2022. Tilastoja 2022:5.

Auttavatko siirrot lajien kadon estämisessä? Koehankkeet, kokoelmat ja Korkeasaari etäsuojelussa (pdf) (Inkeri Vähä-Piikkiö)
Tiivistelmä
Julkaistu 22.6.2022. Työpapereita 2022:1.

Nuorten koulutus Helsingissä – polku peruskoulusta eteenpäin vuosina 2020–2021 (pdf) (Jenni Erjansola)
Tiivistelmä
Julkaistu 22.6.2022. Tilastoja 2022:4.

Tilastotietoja Helsingistä 2022 (pdf) (taskutilastot)
Julkaistu 15.6.2022. Erityisjulkaisu.

Helsingfors i siffror 2022 (pdf)
Julkaistu 15.6.2022. Erityisjulkaisu.

Helsinki facts and figures (pdf)
Julkaistu 15.6.2022. Erityisjulkaisu.

Rakentaminen Helsingissä - vuositilasto 2021(pdf) (Jasmin Bayar)
Tiivistelmä
Julkaistu 14.6.2022. Tilastoja 2022:3.

Kriisejä ja kohoavien kustannus­ten aikaa – Talouden kehitys
ja näkymät Helsingissä 2021–2022 (pdf) (Henri Mikkola, Arttu Vainio, Eero Aalto, Minna Salorinne, Pekka Mustonen)
Tiivistelmä
Julkaistu 8.6.2022. Tutkimuskatsauksia 2022:4.

Pääkaupunkiseudun asukkaiden hyvinvointi ja terveys. Pääkaupunkiseudun hyvinvointikyselyn 2021 tuloksia (pdf).
(Hanna Ahlgren-Leinvuo & Jenni Erjansola & Minna Joensuu & Netta Mäki & Minna Mänty & Ari-Pekka Sihvonen)
Tiivistelmä
Julkaistu 12.4.2022. Tutkimuksia 2022:1.

Omaa stadia kehittämässä – Helsingin kaupungin osallistuvan budjetoinnin äänestys 2021
(pdf) (Jenni Erjansola)
Tiivistelmä
Julkaistu 11.4.2022. Tutkimuskatsauksia 2022:3.

Helsingin väestönkasvu hidastui vuonna 2021
Julkaistu 7.4.2022.

Statistical Yearbook of Helsinki 2021 (pdf)
Julkaistu 31.3.2022.

Maakunnista hyvinvointialueiksi – Arvio sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen rahoitusmallista ja palvelutarpeen vakioinnista (pdf) (Eero Aalto)
Tiivistelmä
Julkaistu 14.3.2022. Tutkimuskatsauksia 2022:2.

Helsinki Biennaalin vaikuttavuustutkimus 2021 (pdf) (Heidi Taskinen (toim.) & Kiira Kivisaari & Sara Kuusi & Pekka Mustonen)
Impact Study of the Helsinki Biennial 2021 (pdf) (Heidi Taskinen (ed.) & Kiira Kivisaari & Sara Kuusi & Pekka Mustonen)
Tiivistelmä
Julkaistu 9.3.2022. Tutkimuskatsauksia 2022:1.

Toimitilamarkkinat Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla 2021/2022
(Hanna Kaleva, Saana Kumpula, Perttu Rantanen) (pdf)
Tiivistelmä
Julkaistu 7.2.2022. Tilastoja 2022:2.

Asuntojen hintojen ja vuokrien vuosijulkaisu 2020 (pdf). (Reetta Marttinen)
Tiivistelmä
Julkaistu 20.1.2022. Tilastoja 2022:1

Julkaisut vuonna 2021:

Helsingin väestönkasvu hidastui vuonna 2021

Helsingin tilastollinen vuosikirja (pdf)
Julkaistu 22.12.2021

Kouluterveyskysely 2021 – katsaus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja terveyteen Helsingissä (pdf) (Suvi Määttä)
Tiivistelmä
Sammanfattning
Julkaistu 26.10.2021. Tilastoja 2021:12

Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2020/2021 ja väestönmuutokset vuonna 2020 (pdf) (Harri Sinkko, Netta Mäki)
Tiivistelmä
Liitetaulukot
Julkaistu 21.10.2021. Tilastoja 2021:13

Helsingin ja Helsingin seudun väestöennuste 2020–2060 – Ennuste alueittain 2020–2036 (pdf) (Harri Sinkko, Pekka Vuori)
Tiivistelmä
Julkaistu 24.9.2021. Tilastoja 2021:11

Ekologinen kompensaatio (pdf) (Inkeri Vähä-Piikkiö)
Tiivistelmä
Julkaistu 22.9.2021. Työpapereita 2021:2

Väestön koulutusrakenne Helsingissä vuonna 2019 (pdf) (Jenni Erjansola)
Tiivistelmä
Julkaistu 13.9.2021. Tilastoja: 2021:10.

Vuoden 2021 kuntavaalit Helsingissä (pdf). (Jenni Erjansola, Pasi Saukkonen, Ilkka Niemi & Saku Saarimaa)
Tiivistelmä
Julkaistu 8.9.2021. Tilastoja 2021:9.

Lasten ja nuorten harrastamisen esteet ja kannustimet sekä vaikutukset elämänlaatuun.
Tiedollisia elementtejä Helsingin harrastamisen mallin tueksi (pdf) (Jaana Lähteenmaa)
Julkaistu 6.9.2021. Työpapereita 2021:1.

Helsinkiin muuttavien valikoituminen (pdf) (Laura Ansala)
Tiivistelmä
Julkaistu 15.6.2021. Tutkimuksia 2021:5.

Osaaminen ja innovaatiotoiminta Helsingin seudulla (pdf) (Hanna Ahtiainen, Eyüp Yilmaz & Eero Aalto)
Tiivistelmä
Julkaistu 10.6.2021. Tilastoja 2021:8

Tilastotietoja Helsingistä 2021 (pdf) (taskutilastot)
Julkaistu 9.6.2021. Erityisjulkaisu

Helsingfors i siffror 2021 (pdf)
Julkaistu 9.6.2021. Erityisjulkaisu

Helsinki facts and figures 2021 (pdf)
Julkaistu 9.6.2021. Erityisjulkaisu

Kynnyksellä? – Tutkimus tuetusta vuokrakannasta ja asukkaiden kokemuksista (pdf) (Teemu Kemppainen & Matti Kortteinen & Jukka Hirvonen & Juho Kiuru)
Tiivistelmä
Julkaistu 4.6.2021. Tutkimuksia 2021:4.

Rakentaminen Helsingissä - vuositilasto 2020 (pdf) (Jenni Väliniemi-Laurson)
Tiivistelmä
Rakentamisen ydintiedot vuodelta 2020 ja viiden edellisen vuoden keskiarvotiedot (Excel-taulukko)
Julkaistu 28.5.2021. Tilastoja 2021:7.

Ammattilaiset ja pendelöinti Helsingissä (pdf). (Laura Ansala)
Tiivistelmä
Julkaistu 26.5.2021. Tutkimuskatsauksia 2021:2.

Ammattilaiset ja koronakriisi Helsingissä: neljä esimerkkiä (pdf). (Laura Ansala)
Julkaistu 26.5.2021. Tilastoja 2021:6.

Sukupuolten tasa-arvo Helsingissä – tilannekuva strategiamittareiden valossa (pdf) (Tuija Mustajärvi, Hanna Ahlgren-Leinvuo)
Tiivistelmä
Julkaistu 25.5.2021. Tilastoja 2021:5

Tehokasta ja demokraattista kaupunkihallintaa? Helsingin johtamisjärjestelmän uudistuksen akateeminen kokonaisarviointitutkimus (pdf). (Anni Jäntti, Arto Haveri & Pasi-Heikki Rannisto (toim.))
Tiivistelmä
Julkaistu 20.5.2021. Tutkimuksia 2021:3.

Digitalisaation huipulla – ja reunalla. Verkkopalvelujen käyttö ja digi-syrjäytyminen Helsingissä ja Suomessa (pdf) (Nina Ahola, Jukka Hirvonen)
TiivistelmäJulkaistu 16.4.2021. Tutkimuksia 2021:2.

Statistical Yearbook of Helsinki 2020
Julkaistu 11.4.2021.

Helsinkiläisten muuttopäätökset, työllisyys ja työtulot työpaikan menetyksen jälkeen (pdf). (Laura Ansala)
Tiivistelmä
Julkaistu 11.3.2021. Tutkimuskatsauksia 2021:1.

Ulkomaalaistaustaiset pääkaupunkiseudulla: asuminen, työllisyys ja tulot (pdf). (Pasi Saukkonen)
Tiivistelmä
Julkaistu 10.3.2021. Tutkimuksia 2021:1.

Helsingin tilastollinen vuosikirja 2020 (pdf)
Julkaistu 8.3.2021.

Sairastavuus- ja kansantauti-indeksit koko Helsingissä ja peruspiireittäin 2019 (pdf). (Netta Mäki)
Tiivistelmä
Julkaistu 2.3.2021. Tilastoja 2021:4.

Toimitilamarkkinat Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla 2020/2021 (pdf). (Hanna Kaleva, Saana Kumpula, Perttu Rantanen)
Tiivistelmä
Julkaistu 17.2.2021. Tilastoja 2021:3

Ulkomaalaistaustaisten lasten ja nuorten hyvinvointi Helsingissä (pdf). (Hanna Ahtiainen, Netta Mäki, Suvi Määttä, Pasi Saukkonen ja Anu Yijälä)
Tiivistelmä
Julkaistu 4.2.2021. Tutkimuksia 2020:5.

Nuorten koulutus Helsingissä - siirtymä peruskoulusta eteenpäin (pdf). (Hanna Ahtiainen)
Tiivistelmä
Julkaistu 3.2.2021. Tilastoja 2021:2.

Stadin HYTEbarometri - Hyvinvointikertomus 2018–2021 (pdf). (Stina Högnabba, Suvi Määttä)
Liite: Helsingin hyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden etenemisen tilanne 30.10.2020 (pdf). (Stina Högnabba)
Julkaistu 28.1.2021. Tilastoja 2021:1