Hyppää pääsisältöön

Kaupunkitiedon julkaisut

Tämän sivun julkaisuluettelo sisältää Helsingin kaupunginkanslian tutkimus- ja tilastojulkaisusarjoissa ilmestyneet teokset. Mukana ovat vuodesta 2023 alkaen myös sarjojen ulkopuoliset verkkoartikkelit. Sivun sisältö täydentyy. 

Kaupunkitiedon julkaisut vuonna 2024:

Tilastotietoja Helsingistä (pdf) (taskutilastot)
Julkaistu 17.6.2024. Erityisjulkaisu.

Helsingfors i siffror 2024 (pdf)
Julkaistu 17.6.2024. Erityisjulkaisu.

Helsinki facts and figures 2024 (pdf)
Julkaistu 17.6.2024. Erityisjulkaisu.

Helsingin ennätyksellinen väestönkasvu perustui vieraskielisen väestön määrän kasvuun (Harri Sinkko)
Julkaistu 17.6.2024. Blogikirjoitus.

Pikkulasten muutot ja Helsingin vanhat uudisalueet: muuttojen ajoittumisesta, suuntautumisesta ja taustatekijöistä (Laura Ansala & Pekka Mustonen)
Julkaistu 13.6.2024. Tutkimusartikkeli.

Hedelmällisyys pieneni Helsingissä entisestään vuonna 2023 – kotimaankielisten kokonaishedelmällisyysluku laski alle yhden lapsen (Netta Mäki)
Julkaistu 12.6.2024. Blogikirjoitus.

Suomeen muuttaneet pääkaupunkiseudulla MoniSuomi-tutkimuksen tulosten valossa (pdf) (Pasi Saukkonen & Topias Tanska)
Tiivistelmä
Julkaistu 11.6.2024. Tutkimuksia 2024:2.

Ilmastotietoisuus ja ilmastoahdistus – pääkaupunkiseudun ympäristöasennetutkimuksen tuloksia (Jukka Hirvonen)
Julkaistu 6.6.2024. Tutkimusartikkeli.

Helsinkiläisten kulttuurin kuluttaminen vaihtelee selkeästi koulutustason mukaan (Netta Mäki)
Julkaistu 28.5.2024. Tutkimusartikkeli.

Stadin HYTE-barometri 2024 – vuosittainen hyvinvointikertomus (pdf) (Suvi Määttä & Stina Högnabba)
Tiivistelmä
Julkaistu 21.5.2024. Tilastoja 2024:3.

Osattomista osallisiksi? Helsinkiläisnuorten osallisuuden kokemusta haastavia ja sitä tukevia tekijöitä (Jenni Erjansola & Tuuli Anna Renvik)
Julkaistu 16.5.2024. Tutkimusartikkeli.

ICT-sektori pääkaupunkiseudulla (pdf) (Henri Mikkola & Eero Aalto)
Tiivistelmä
Julkaistu 15.5.2024. Tilastoja 2024:2.

Perusasteen varassa olevien nuorten osuus kääntyi kasvuun – nuorten koulutus Helsingissä 2023 (Hanna Ahtiainen)
Julkaistu 7.5.2024. Tutkimusartikkeli.

Osa-aikaiset työsuhteet Helsingissä ja Suomessa 2023 (Minna Salorinne)
Julkaistu 2.5.2024. Tutkimusartikkeli. 

Helsinkiläisten tulokehitys muuta maata parempi alkuvuonna 2024 (Arttu Vainio)
Julkaistu 8.4.2024. Blogikirjoitus. 

Poismuutto Helsingistä koronapandemian aikana – tutkimus muuttosyistä ja asumisvalinnoista (pdf). (Sirkku Järvelä & Jukka Hirvonen)
Tiivistelmä
Julkaistu 2.4.2024. Tutkimuksia 2024:1. 

Kaupunkien ohjauskeinot rakentamisen kiertotalouden edistämiseksi Helsingissä, Oulussa ja Tampereella (Karoliina Isoaho & Pekka Valkama)
Julkaistu 22.3.2024. Tutkimusartikkeli.

Statistical Yearbook of Helsinki 2023 (pdf)
Tiivistelmä
Julkaistu 12.3.2024.

Miten osallistumisen ja vaikuttamisen yhdenvertaisuutta voitaisiin kaupungissa edistää? (Jenni Erjansola)
Julkaistu 8.3.2024. Tutkimusartikkeli.

Painonpudotuksesta hyvinvointiin – Kolmen digitaalisen painonhallintaohjelman vaikutukset osallistujien terveyteen ja koettuun työkykyyn Helsingin kaupungin työntekijöillä (pdf) (Siniriikka Männistö)
Julkaistu 29.2.2024. Tutkimuksia 2023:6.

Väestön määrä kasvoi Helsingissä ennätyksellisen paljon vuonna 2023 (Harri Sinkko)
Julkaistu 14.2.2024. Blogikirjoitus.

Toimitilamarkkinat Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla 2023/2024 (pdf) (Hanna Kaleva, Saana Kumpula, Perttu Rantanen)
Tiivistelmä
Julkaistu 8.2.2014. Tilastoja 1.

Liikkumismahdollisuuksia omalla asunalueella kiitellään – henkilökohtainen taloustilanne voi hillitä harrastamista (Pekka Mustonen & Taija Savolainen)
Julkaistu 1.2.2024. Tutkimusartikkeli.

Kvartti 3/2023 (pdf).
Julkaistu 18.1.2024.

Ilmasto ja luonnon hupeneminen helsinkiläisten suurimpia huolenaiheita – päättäjille palautetta myös täydennysrakentamisesta ja keskusta-alueesta (Sirkku Järvelä)
Julkaistu 12.1.2024. Tutkimusartikkeli.

Minne jäädään, missä vain käydään? Asukkaiden vaihtuvuus ja asumisajat Helsingin asuinalueilla (Laura Ansala)
Julkaistu 10.1.2024. Tutkimusartikkeli.

Kaupunkitiedon julkaisut vuonna 2023:

Helsingin ja Helsingin seudun väestöennuste 2022–2060 – Ennuste alueittain 2022–2037. Befolkningsprognos för Helsingfors och Helsingforsregionen 2022–2060 – Prognosen områdesvis 2022–2037 (Harri Sinkko) (pdf)
Julkaistu 21.12.2023. Tilastoja 2023:8.
Tiivistelmä
Liitetaulukot (Excel)

Myönteisiä muutoksia ja kyydistä jääneitä – Helsingin alueiden kehitys väestön koulutusrakenteen valossa (Hanna Ahtiainen)
Julkaistu 20.12.2023. Tutkimusartikkeli. 

Helsingin tilastollinen vuosikirja 2023 (pdf)
Julkaistu 20.12.2023. Erityisjulkaisu.

Työttömyyden alueittaiset muutokset Helsingissä vuosina 20192022 (Minna Salorinne)
Julkaistu 14.12.2023. Tutkimusartikkeli. 

Helsingissä työskentelevät ovat yhä harvemmin helsinkiläisiä – etenkin seudun ulkopuolelta pendelöinti yleistyi (Laura Ansala)
Julkaistu 7.12.2023. Tutkimusartikkeli.

Elämänlaatu yhä korkealla tasolla, tyytymättömyys lisääntynyt turvallisuuteen ja vapaa-ajan tarjontaan – tuloksia syksyn 2023 Helsinki-barometrista (Pekka Mustonen)
Julkaistu 7.12.2023. Tutkimusartikkeli. 

Ulkomaalaistaustaiset nuoret – mitä voimme oppia Ruotsista? (Pasi Saukkonen)
Julkaistu 21.11.2023. Tutkimusartikkeli.

Pääomasijoitukset startup- ja kasvuyrityksiin kasvoivat pääkaupunkiseudulla – sijoittaminen nostanut digitaalisen talouden kasvuun (Eero Aalto & Henri Mikkola)
Julkaistu 15.11.2023. Tutkimusartikkeli.

Asumisidylliä etsimässä – pientaloasuminen omistustontilla houkuttelee lapsiperheitä pois Helsingistä (Sirkku Järvelä, Jukka Hirvonen & Jenni Väliniemi-Laurson)
Julkaistu 9.11.2023. Tutkimusartikkeli.

Yritysten toimialarakenne pääkaupunkiseudulla (pdf) (Henri Mikkola)
Tiivistelmä
Julkaistu 3.11.2023. Tilastoja 2023:7.

Kouluterveyskysely 2023 – Helsinkiläislasten ja -nuorten koettu hyvinvointi, terveys ja turvallisuus (pdf) (Suvi Määttä)
Enkäten Hälsa i skolan 2023 – Upplevd välfärd, hälsa och trygghet hos barn och unga i Helsingfors (pdf) (Suvi Määttä)
School Health Promotion study 2023 – Self-perceived well-being, health and safety of children and young people in Helsinki (pdf) (Suvi Määttä)
Tiivistelmä
Julkaistu 26.10.2023. Tilastoja 2023:6.

Kuolleisuus huumausaineisiin on kasvanut Helsingissä ja koko maassa (Netta Mäki)
Julkaistu 7.9.2023. Tutkimusartikkeli.

Yhdessä koronan aikaan – Tutkimus yhteisöllisestä resilienssistä Helsingissä (pdf) (Pasi Mäenpää, Henrietta Grönlund & Teemu Kemppainen)
Tiivistelmä
Julkaistu 6.9.2023. Tutkimuksia 2023:5.

Viidenneksellä Helsingin 8.–9.-luokkalaisista on epäterveelliset elintavat – tarkastelussa uni, liikkuminen ja ravitsemus (Suvi Määttä)
Julkaistu 6.9.2023. Tutkimusartikkeli.

Tieto kaupunkilaisten osallistumisen tukena – kokemuksia osallistuvan budjetoinnin kehittämishankkeesta (Kirsi Verkka)
Julkaistu 4.9.2023. Tutkimusartikkeli.

Sujuvaa, helppoa, hidasta vai epäekologista? Avoimesta matka-aikamatriisista ymmärrystä pääkaupunkiseudun liikenneyhteyksiin ja saavutettavuuteen (Christoph Fink & Elias Willberg & Tuuli Toivonen)
Julkaistu 4.9.2023. Tutkimusartikkeli.

Kvartti 2/2023 (pdf).
Julkaistu 4.9.2023.

Uudenmaan maakunnan vieraskielisen väestön ennuste vuosille 2022–2040 (pdf) (Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupungit sekä Uudenmaan liitto)
Tiivistelmä

Liitetaulukot
Julkaistu 31.8.2023. Tilastoja 2023:5.

Helsingistä poismuuttaneet etsivät lisää tilaa ja edullisempaa asumista muualta (Sirkku Järvelä, Jukka Hirvonen, Katja Vilkama)
Julkaistu 31.8.2023. Tutkimusartikkeli.

Kansallinen samastuminen ja luottamus maahanmuuttokontekstissa. Tutkimus suomalaisuuteen samastumisesta ja sen merkityksestä luottamuksen muodostumisessa pääkaupunkiseudulla (pdf) (Anu Yijälä)
Tiivistelmä
Julkaistu 17.8.2023. Tutkimuksia 2023:4.

Ympäristöasenteet pääkaupunkiseudulla 2022 (pdf) (Jukka Hirvonen)
Tiivistelmä
Julkaistu 15.8.2023. Tutkimuksia 2023:3.

Helpottavatko kesämökit helsinkiläisten asumisahtautta? (Ari Niska)
Julkaistu 10.8.2023. Blogikirjoitus.

Kohtuuhintaisen asumisen mittaristo (pdf) (Reetta Marttinen)
Tiivistelmä

Liite: Asuminen viitebudjetissa
Liitetaulukot Excelissä: Kohtuuhintaisen asumisen mittaristo
Julkaistu 29.6.2023. Tutkimuskatsauksia 2023:4.

Kasvuyritykset Helsingissä (pdf) (Eero Aalto & Henri Mikkola)
Tiivistelmä
Julkaistu 28.6.2023. Tutkimuskatsauksia 2023:3.

Vuoden 2023 eduskuntavaalit Helsingissä (pdf) (Jenni Erjansola, Venla Bernelius, Vesa Keskinen, Pasi Saukkonen)
Tiivistelmä
Julkaistu 19.6.2023. Tilastoja 2023:4

Asukkaat tekevät kaupungista viihtyisän – esimerkkejä paikallisen osallistumisen hyvistä käytännöistä kansainvälisessä tutkimuskirjallisuudessa (Jenni Erjansola)
Julkaistu 19.6.2023. Tutkimusartikkeli.

Tilastotietoja Helsingistä 2023 (pdf) (taskutilastot)
Julkaistu 15.6.2023. Erityisjulkaisu.

Helsingfors i siffror 2023 (pdf)
Julkaistu 15.6.2023. Erityisjulkaisu.

Helsinki facts and figures 2023 (pdf)
Julkaistu 15.6.2023. Erityisjulkaisu.

Stadin HYTE-barometri 2023 – Vuosittainen hyvinvointikertomus (pdf) (Stina Högnabba, Suvi Määttä)
Tiivistelmä
Julkaistu 8.6.2023. Tilastoja 2023:3.

Katse Tanskaan ja Norjaan – oppeja suomalaisen maahanmuuttopolitiikan kehittämiseen Pohjoismaiden maavertailusta? (Pasi Saukkonen)
Julkaistu 8.6.2023. Tutkimusartikkeli.

Katsaus muuttoliikkeen tutkimukseen ja korona-ajan asumisvalintoihin Helsingin seudulla ja Pohjoismaissa (Sirkku Järvelä)
Julkaistu 8.6.2023. Tutkimusartikkeli.

Segregaation ennalta ehkäiseminen ja lieventäminen Helsingin kaupungissa (pdf) (Katja Vilkama, Stina Högnabba, Venla Bernelius, Riikka Henriksson)
Julkaistu 8.6.2023. Muistioita 2023:1.

Kvartti 1/2023 (pdf)
Julkaistu 6.6.2023. 

Helsingin sisäisen muuttoliikkeen valikoituminen (pdf) (Laura Ansala)
Tiivistelmä
Julkaistu 2.6.2023. Tutkimuksia 2023:2.

Poikkeusajasta toiseen – katsaus asuntomarkkinoihin ja rakentamiseen Helsingissä vuosina 2020–2022. (Reetta Marttinen & Jasmin Bayar) 
Julkaistu 2.6.2023. Tutkimusartikkeli.

Asuntorakentamisen muutokset pääkaupunkiseudulla ja Tampereella vuosina 2015–2021 (pdf) (Mari Vaattovaara ja Pekka Vuori)
Tiivistelmä
Julkaistu 1.6.2023. Tutkimuskatsauksia 2023:2.

Helsingin kaupungin digitukipalvelua tulee kehittää tietojohtamisen keinoin (Hilkka Merisalo-Rantanen)
Julkaistu 31.5.2023. Tutkimusartikkeli.

Nuorten koulutus Helsingissä – polku peruskoulusta eteenpäin (pdf) (Hanna Ahtiainen).
Tiivistelmä

Julkaistu 30.5.2023. Tilastoja 2023:2.

Helsinkiläisten turvallisuuden ja viihtyisyyden kokemukset heikentyneet – tuloksia kevään 2023 Helsinki-barometrista (Pekka Mustonen). 
Julkaistu 23.5.2023. Tutkimusartikkeli.

Tiloista merkityksellisiksi paikoiksi – kaupunkitilojen yhteisöllinen kehittäminen täydentää Helsingin kaupunkisuunnittelua (Jalmari Sarla).
Julkaistu 23.5.2023. Tutkimusartikkeli. 

Koulusegregaatio ja tarveperusteinen rahoitus – miten Helsingin kouluissa käytetään lisämäärärahoja ja mitä haasteita kouluissa tunnistetaan? (Isabel Ramos Lobato)
Julkaistu 22.5.2023. Tutkimusartikkeli. 

Syntyvyys oli Helsingissä ennätysalhaista vuonna 2022 ja iäkkäiden kuolleisuus kasvoi selvästi (Netta Mäki).
Julkaistu 2.5.2023. Blogikirjoitus.

Suomeen muuttaneet pääkaupunkiseudun työmarkkinoilla (Pasi Saukkonen).
Julkaistu 2.5.2023. Tutkimusartikkeli.

Näkökulmia Helsingin työvoimapulaan: eläköityminen ja koulutuspaikkojen määrän kasvattaminen (Minna Salorinne & Hanna Ahtiainen)
Julkaistu 13.4.2023. Tutkimusartikkeli. 

Sairastavuus- ja kansantauti-indeksit koko Helsingissä ja peruspiireittäin 2021 (Netta Mäki)
Julkaistu 4.4.2023. Tutkimusartikkeli.

Kaupungit keskustelivat Lontoossa ei-tarttuvien tautien ja vammojen torjunnasta (Tommi Sulander & Timo Cantell & Suvi Määttä)
Julkaistu 30.3.2023. Blogikirjoitus.

Statistical Yearbook of Helsinki 2022 (pdf)
Tiivistelmä
Julkaistu 28.3.2023. 

Ulkomaalaisomisteiset yritykset Helsingin seudulla (pdf). (Henri Mikkola & Eero Aalto)
Tiivistelmä
Julkaistu 27.3.2023. Tutkimuskatsauksia 2023:1.

”Korona-aikaan en juuri ole liikkunut kaupungilla” – Helsingin turvallisuustutkimus 2021 (pdf). (Vesa Keskinen, Jukka Hirvonen, Jenni Erjansola, Katariina Kainulainen-D’Ambrosio & Kari Paasonen)
Tiivistelmä
Julkaistu 17.3.2023. Tutkimuksia 2023:1.

Toimitilamarkkinat Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla 2022/2023 (pdf) (Hanna Kaleva, Sanna Kumpula, Perttu Rantanen)
Tiivistelmä
Julkaistu 21.2.2023. Tilastoja 2023:1.

Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2021/2022 ja väestönmuutokset vuonna 2021 (pdf) (Netta Mäki ja Harri Sinkko)
Tiivistelmä 
Liitetaulukot
Julkaistu 10.1.2023. Tilastoja 2022:7.

Kaupunkitiedon julkaisut vuonna 2022:

Helsingin tilastollinen vuosikirja 2022 (pdf)
Julkaistu 19.12.2022.

Ulkomaalaistaustaiset pääkaupunkiseudulla: asuminen, työllisyys ja tulot vuonna 2020 (pdf) (Pasi Saukkonen)
Tiivistelmä
Julkaistu 15.12.2022. Tutkimuksia 2022:3.

Helsinkiläisnuorten hyvinvoinnin ulottuvuudet – perhetaustan ja kasvuympäristön yhteydet koettuun hyvinvointiin (pdf) (Suvi Määttä)
Tiivistelmä
Julkaistu 12.12.2022. Tutkimuksia 2022:2.

Helsingin kaupunki ja korona – toimintakertomus pandemiavuosista 2020–2022 (pdf) (Sirkku Järvelä)
Tiivistelmä
Julkaistu 29.11.2022. Muistioita 2022:1.

Helsingin ja Helsingin seudun väestöennuste 2021–2060 – Ennuste alueittain 2021–2036 (pdf) (Harri Sinkko)
Tiivistelmä
Julkaistu 24.11.2022. Tilastoja 2022:6.

Työttömyys Helsingissä alueittain vuoden 2021 lopussa (pdf) (Minna Salorinne)
Tiivistelmä
Julkaistu 23.8.2022. Tilastoja 2022:5.

Auttavatko siirrot lajien kadon estämisessä? Koehankkeet, kokoelmat ja Korkeasaari etäsuojelussa (pdf) (Inkeri Vähä-Piikkiö)
Tiivistelmä
Julkaistu 22.6.2022. Työpapereita 2022:1.

Nuorten koulutus Helsingissä – polku peruskoulusta eteenpäin vuosina 2020–2021 (pdf) (Jenni Erjansola)
Tiivistelmä
Julkaistu 22.6.2022. Tilastoja 2022:4.

Tilastotietoja Helsingistä 2022 (pdf) (taskutilastot)
Julkaistu 15.6.2022. Erityisjulkaisu.

Helsingfors i siffror 2022 (pdf)
Julkaistu 15.6.2022. Erityisjulkaisu.

Helsinki facts and figures (pdf)
Julkaistu 15.6.2022. Erityisjulkaisu.

Rakentaminen Helsingissä - vuositilasto 2021(pdf) (Jasmin Bayar)
Tiivistelmä
Julkaistu 14.6.2022. Tilastoja 2022:3.

Kriisejä ja kohoavien kustannus­ten aikaa – Talouden kehitys
ja näkymät Helsingissä 2021–2022 (pdf) (Henri Mikkola, Arttu Vainio, Eero Aalto, Minna Salorinne, Pekka Mustonen)
Tiivistelmä
Julkaistu 8.6.2022. Tutkimuskatsauksia 2022:4.

Pääkaupunkiseudun asukkaiden hyvinvointi ja terveys. Pääkaupunkiseudun hyvinvointikyselyn 2021 tuloksia (pdf).
(Hanna Ahlgren-Leinvuo & Jenni Erjansola & Minna Joensuu & Netta Mäki & Minna Mänty & Ari-Pekka Sihvonen)
Tiivistelmä
Julkaistu 12.4.2022. Tutkimuksia 2022:1.

Omaa stadia kehittämässä – Helsingin kaupungin osallistuvan budjetoinnin äänestys 2021
(pdf) (Jenni Erjansola)
Tiivistelmä
Julkaistu 11.4.2022. Tutkimuskatsauksia 2022:3.

Helsingin väestönkasvu hidastui vuonna 2021
Julkaistu 7.4.2022.

Statistical Yearbook of Helsinki 2021 (pdf)
Julkaistu 31.3.2022.

Maakunnista hyvinvointialueiksi – Arvio sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen rahoitusmallista ja palvelutarpeen vakioinnista (pdf) (Eero Aalto)
Tiivistelmä
Julkaistu 14.3.2022. Tutkimuskatsauksia 2022:2.

Helsinki Biennaalin vaikuttavuustutkimus 2021 (pdf) (Heidi Taskinen (toim.) & Kiira Kivisaari & Sara Kuusi & Pekka Mustonen)
Impact Study of the Helsinki Biennial 2021 (pdf) (Heidi Taskinen (ed.) & Kiira Kivisaari & Sara Kuusi & Pekka Mustonen)
Tiivistelmä
Julkaistu 9.3.2022. Tutkimuskatsauksia 2022:1.

Toimitilamarkkinat Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla 2021/2022
(Hanna Kaleva, Saana Kumpula, Perttu Rantanen) (pdf)
Tiivistelmä
Julkaistu 7.2.2022. Tilastoja 2022:2.

Asuntojen hintojen ja vuokrien vuosijulkaisu 2020 (pdf). (Reetta Marttinen)
Tiivistelmä
Julkaistu 20.1.2022. Tilastoja 2022:1

Kaupunkitiedon julkaisut vuonna 2021:

Helsingin tilastollinen vuosikirja (pdf)
Julkaistu 22.12.2021

Kouluterveyskysely 2021 – katsaus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja terveyteen Helsingissä (pdf) (Suvi Määttä)
Tiivistelmä
Sammanfattning
Julkaistu 26.10.2021. Tilastoja 2021:12

Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2020/2021 ja väestönmuutokset vuonna 2020 (pdf) (Harri Sinkko, Netta Mäki)
Tiivistelmä
Liitetaulukot
Julkaistu 21.10.2021. Tilastoja 2021:13

Helsingin ja Helsingin seudun väestöennuste 2020–2060 – Ennuste alueittain 2020–2036 (pdf) (Harri Sinkko, Pekka Vuori)
Tiivistelmä
Julkaistu 24.9.2021. Tilastoja 2021:11

Ekologinen kompensaatio (pdf) (Inkeri Vähä-Piikkiö)
Tiivistelmä
Julkaistu 22.9.2021. Työpapereita 2021:2

Väestön koulutusrakenne Helsingissä vuonna 2019 (pdf) (Jenni Erjansola)
Tiivistelmä
Julkaistu 13.9.2021. Tilastoja: 2021:10.

Vuoden 2021 kuntavaalit Helsingissä (pdf). (Jenni Erjansola, Pasi Saukkonen, Ilkka Niemi & Saku Saarimaa)
Tiivistelmä
Julkaistu 8.9.2021. Tilastoja 2021:9.

Lasten ja nuorten harrastamisen esteet ja kannustimet sekä vaikutukset elämänlaatuun.
Tiedollisia elementtejä Helsingin harrastamisen mallin tueksi (pdf) (Jaana Lähteenmaa)
Julkaistu 6.9.2021. Työpapereita 2021:1.

Helsinkiin muuttavien valikoituminen (pdf) (Laura Ansala)
Tiivistelmä
Julkaistu 15.6.2021. Tutkimuksia 2021:5.

Osaaminen ja innovaatiotoiminta Helsingin seudulla (pdf) (Hanna Ahtiainen, Eyüp Yilmaz & Eero Aalto)
Tiivistelmä
Julkaistu 10.6.2021. Tilastoja 2021:8

Tilastotietoja Helsingistä 2021 (pdf) (taskutilastot)
Julkaistu 9.6.2021. Erityisjulkaisu

Helsingfors i siffror 2021 (pdf)
Julkaistu 9.6.2021. Erityisjulkaisu

Helsinki facts and figures 2021 (pdf)
Julkaistu 9.6.2021. Erityisjulkaisu

Kynnyksellä? – Tutkimus tuetusta vuokrakannasta ja asukkaiden kokemuksista (pdf) (Teemu Kemppainen & Matti Kortteinen & Jukka Hirvonen & Juho Kiuru)
Tiivistelmä
Julkaistu 4.6.2021. Tutkimuksia 2021:4.

Rakentaminen Helsingissä - vuositilasto 2020 (pdf) (Jenni Väliniemi-Laurson)
Tiivistelmä
Rakentamisen ydintiedot vuodelta 2020 ja viiden edellisen vuoden keskiarvotiedot (Excel-taulukko)
Julkaistu 28.5.2021. Tilastoja 2021:7.

Ammattilaiset ja pendelöinti Helsingissä (pdf). (Laura Ansala)
Tiivistelmä
Julkaistu 26.5.2021. Tutkimuskatsauksia 2021:2.

Ammattilaiset ja koronakriisi Helsingissä: neljä esimerkkiä (pdf). (Laura Ansala)
Julkaistu 26.5.2021. Tilastoja 2021:6.

Sukupuolten tasa-arvo Helsingissä – tilannekuva strategiamittareiden valossa (pdf) (Tuija Mustajärvi, Hanna Ahlgren-Leinvuo)
Tiivistelmä
Julkaistu 25.5.2021. Tilastoja 2021:5

Tehokasta ja demokraattista kaupunkihallintaa? Helsingin johtamisjärjestelmän uudistuksen akateeminen kokonaisarviointitutkimus (pdf). (Anni Jäntti, Arto Haveri & Pasi-Heikki Rannisto (toim.))
Tiivistelmä
Julkaistu 20.5.2021. Tutkimuksia 2021:3.

Digitalisaation huipulla – ja reunalla. Verkkopalvelujen käyttö ja digi-syrjäytyminen Helsingissä ja Suomessa (pdf) (Nina Ahola, Jukka Hirvonen)
TiivistelmäJulkaistu 16.4.2021. Tutkimuksia 2021:2.

Statistical Yearbook of Helsinki 2020
Julkaistu 11.4.2021.

Helsinkiläisten muuttopäätökset, työllisyys ja työtulot työpaikan menetyksen jälkeen (pdf). (Laura Ansala)
Tiivistelmä
Julkaistu 11.3.2021. Tutkimuskatsauksia 2021:1.

Ulkomaalaistaustaiset pääkaupunkiseudulla: asuminen, työllisyys ja tulot (pdf). (Pasi Saukkonen)
Tiivistelmä
Julkaistu 10.3.2021. Tutkimuksia 2021:1.

Helsingin tilastollinen vuosikirja 2020 (pdf)
Julkaistu 8.3.2021.

Sairastavuus- ja kansantauti-indeksit koko Helsingissä ja peruspiireittäin 2019 (pdf). (Netta Mäki)
Tiivistelmä
Julkaistu 2.3.2021. Tilastoja 2021:4.

Toimitilamarkkinat Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla 2020/2021 (pdf). (Hanna Kaleva, Saana Kumpula, Perttu Rantanen)
Tiivistelmä
Julkaistu 17.2.2021. Tilastoja 2021:3

Ulkomaalaistaustaisten lasten ja nuorten hyvinvointi Helsingissä (pdf). (Hanna Ahtiainen, Netta Mäki, Suvi Määttä, Pasi Saukkonen ja Anu Yijälä)
Tiivistelmä
Julkaistu 4.2.2021. Tutkimuksia 2020:5.

Nuorten koulutus Helsingissä - siirtymä peruskoulusta eteenpäin (pdf). (Hanna Ahtiainen)
Tiivistelmä
Julkaistu 3.2.2021. Tilastoja 2021:2.

Stadin HYTEbarometri - Hyvinvointikertomus 2018–2021 (pdf). (Stina Högnabba, Suvi Määttä)
Liite: Helsingin hyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden etenemisen tilanne 30.10.2020 (pdf). (Stina Högnabba)
Julkaistu 28.1.2021. Tilastoja 2021:1