Hyppää pääsisältöön

Pyöräliikenteen jatkuva seuranta

Helsingin pyöräliikennettä seurataan käsilaskentojen lisäksi yhteensä 22 konelaskentapisteellä. Vuonna 2020 tietoja saatiin koko vuoden ajalta 19:stä laskimesta. Jatkuvista laskimista Lauttasaarensillalla laskimet olivat vuorotellen pois käytöstä sillan peruskorjauksen siirtäessä liikenteen puolelta toiselle. Lauttasaaren sillan liikenne palautui normaaliksi joulukuun alussa, josta asti molemmat laskimet ovat olleet toiminnassa. Kannelmäessä laskenta saatiin käyntiin helmikuussa, mutta alkuvuoden luvut on arvioitu muiden laskinten avulla. Kehä I laskentapisteen osalta tietoja on kerätty vain kesäkuukausilta, mutta vuodelta 2020 tietoja ei ole lainkaan saatavilla.

Koko vuoden yhteenlaskettujen pyöräliikennemäärien osalta koronavuonna 2020 automaattisissa laskentapisteissä havaittiin selvästi enemmän pyöräilijöitä kuin vuonna 2019. Kolmentoista laskentapisteen yhteenlaskettu pyörämäärä vuonna 2020 oli 8 % suurempi kuin vuonna 2019. Miljoonan pyöräilijän raja ylittyi kolmella laskentapisteellä: Lauttasaaren sillalla, Baanalla sekä Hesperian puistossa. Pyöräliikenteen määrä kasvoi edellisvuodesta suurimmassa osassa pisteitä, joissa tietoja oli saatavilla molemmilta vuosilta. Kasvua oli nähtävissä erityisesti virkistysreiteillä. Keskustan tuntumassa pyörämäärät kasvoivat vähemmän tai pienenivät edellisvuodesta. Koko vuoden pyöräliikenne kasvoi erityisesti Kulosaaren sillalla (+45 %), Merikannontiellä (+23 %) Kuusisaaressa (+17 %) ja työmaasta huolimatta myös Lauttasaaren sillalla (+16 %). Pyöräliikenne kuitenkin väheni Kaivokadulla (-9 %), Pitkäsillalla (-8 %), Auroransillalla (-3 %) sekä Eläintarhanlahdella (-2 %). 

Vuonna 2020 vilkkain laskentapiste oli Lauttasaaren silta, jossa kesän arkivuorokauden keskimääräinen pyöräliikennemäärä oli 5 500. Erittäin vilkkaita reittejä olivat myös Hesperian puisto ja Baana, joissa kesän arkivuorokauden pyöräliikennemäärät olivat 5 100 ja 4 800. Suurimmassa osassa pisteitä vuoden vilkkain pyöräilypäivä oli elokuussa.

Talvi 2019-2020 oli lauha ja lumeton. Alkuvuosi 2020 olikin ennätyksellinen pyöräliikenteen osalta ja pyöräliikennemäärät olivat tammi-helmikuussa useita kymmeniä prosentteja edellisvuotta suurempia ja myös maaliskuu oli edellisvuotta selvästi vilkkaampi. Koronavirusepidemiaan liittyvien rajoitusten alettua pyöräliikenteen määrät laskivat edellisvuotta alemmalle tasolle huhti-toukokuussa. Pyöräily oli kuitenkin suosittu vapaa-ajanviettotapa rajoituskeväänä ja tämä näkyi viikonloppujen pyörämäärien kasvuna edellisvuosiin nähden. Kesän pyöräliikenne oli melko keskimääräisellä tasolla. Kesäkuu ja elokuu olivat hieman edellisvuotta vilkkaampia, heinäkuu puolestaan hieman hiljaisempi. Syksy oli lämmin ja alkutalvi lauha ja lumeton. Pyöräilysyksy jatkui aiempia vuosi vilkkaampana kaikkina kuukausina vuoden loppuun saakka.