Hyppää pääsisältöön

Pyöräliikenteen jatkuva seuranta

Helsingin pyöräliikennettä seurataan käsilaskentojen lisäksi yhteensä 22 konelaskentapisteellä.  Vuonna 2022 tietoja saatiin koko vuoden ajalta 19 laskimesta. Jatkuvista laskimista Ratapihantien laskin oli työmaatauolla heinä-syyskuussa ja Lauttasaaren sillan laskimet loka-joulukuussa. Puuttuvien kuukausien pyörämääriä on arvioitu Ratapihantien osalta Pohjoisbaanan laskimen pyörämäärillä ja Lauttasaaren sillan osalta Baanan laskimen määrällä. Kehä I laskentapisteen osalta tietoja on kerätty vain kesäkuukausilta. 

Koko vuoden yhteenlaskettujen pyöräliikennemäärien osalta vuonna 2022 automaattisissa laskentapisteissä havaittiin vähemmän pyöräilijöitä kuin vuonna 2021 (Kuva 10). Pyöräliikenteen määrä laski edellisvuodesta lähes kaikissa pisteissä. Eläintarhanlahdella (-18 %), Huopalahdessa (-16 %) ja Merikannontiellä (-15 %). Pitkänsillan automaattisella laskentapisteellä pyöräliikenteen määrä nousi edellisvuodesta 3 % ja Kaivokadulla yhden prosentin. Laskentapisteiden pyörämäärän laskuun on luultavasti vaikuttanut tiettyjen laskinpisteiden läheiset työmaat, jotka ovat ohjanneet pyöräilyä eri reiteille. Tällaisia työmaita on vuonna 2022 ollut muun muassa Lauttasaaren itäpäässä, Kaisaniemessä, Töölönlahden pohjoispuolella ja Paciuksenkadulla.

Vuoden 2022 kesän vilkkain automaattilaskentapiste oli Baana, josta kulki keskimäärin 4 900 pyörää arkivuorokaudessa. Vilkkaita reittejä olivat myös Lauttasaaren silta, Pitkäsilta ja Hesperian puisto, joiden kesän arkivuorokauden pyöräliikennemäärät olivat 4 700, 4 400 ja 4 300.

Neljän edellisen vuoden automaattilaskentapisteiden pyörämääriin verrattuna vuoden 2022 pyörämäärät pysyivät keskimäärin hieman alhaisempana läpi vuoden. Elokuussa pyörämäärät olivat kuitenkin samassa tasossa edellisvuosien keskiarvon kanssa ja vuoteen 2021 verrattuna reilusti koholla. Vuoden 2021 elokuu oli ennätyssateinen.

Sääolosuhteet olivat pyöräliikenteelle suotuisat vuonna 2022. Talvikuukausia lukuun ottamatta vesisadetta tuli edellisvuosien keskiarvoon verrattuna maltillisemmin ja kuukauden keskilämpötila seurasi tiiviisti edellisvuosien käyrää. Elokuussa, joka oli vuoden 2022 vilkkain pyöräilykuukausi, vettä satoi keskimääräisesti vähemmän ja kuukauden lämpötila oli keskiarvoa korkeammalla.