Hyppää pääsisältöön

Ikääntyneiden elintavat

  • Iäkkäiden helsinkiläisten terveyskäyttäytyminen on kaikkia suomalaisia ikäihmisiä parempaa painoindeksin ja ravitsemussuositusten noudattamisen osalta.
  • Liikuntasuositukset täyttyvät yhtä suurella osalla pääkaupungin ja koko maan asukkaista, mutta vain noin viidesosa kaikista suomalaisista 75 vuotta täyttäneistä liikkuu terveysliikuntasuosituksen mukaan tarpeeksi.  
  • Tupakointi ja erityisesti alkoholin liikakäyttö on helsinkiläisillä huomattavasti yleisempää kuin koko maan ikääntyneillä. 75 vuotta täyttäneistä helsinkiläismiehistä lähes puolet käyttää liikaa alkoholia. 

Elintavoilla on suuri vaikutus terveyteen, hyvinvointiin ja elämänlaatuun. Terveellinen ravinto ja liikunta-aktiivisuus sekä tupakoinnin ja runsaan alkoholin käytön välttäminen lisäävät terveitä elinvuosia myös iäkkäillä. Helsinkiläisistä 75 vuotta täyttäneistä 14 prosenttia on lihavia eli heidän kehonsa paino suhteessa pituuteen on terveyden kannalta liian suuri. Saman ikäisistä vain hieman yli viidennes liikkuu terveysliikuntasuosituksen mukaan tarpeeksi, ja naisilla osuus jää 18 prosenttiin, kun miehillä se on 26 prosenttia. Kasviksia ja hedelmiä käyttää ravitsemussuositusten mukaisesti 41 prosenttia helsinkiläisistä ikäihmisistä. Tupakointi on tämän ikäisillä melko harvinaista, mutta alkoholia liikaa käyttäviä on miehistä lähes puolet (47 prosenttia) ja naisistakin joka viides. Rahapelaamisensa ongelmalliseksi kokee seitsemän prosenttia. 

Helsinkiläisten 75 vuotta täyttäneiden elintavat ovat osin kaikkia saman ikäisiä suomalaisia paremmat. Lihavien osuus on koko maata pienempi, ja myös ravintotottumukset ovat paremmat. Liikuntasuositukset puolestaan täyttyvät suunnilleen samalla tavalla pääkaupungissa ja koko maassa keskimäärin. Tupakoinnin ja alkoholin osalta tulokset ovat toisenlaiset. Päivittäistupakointi on melko harvinaista tämän ikäisillä, mutta helsinkiläisistä hieman useampi tupakoi kuin kaikista tämän ikäisistä suomalaisista. Niin ikään alkoholia liikaa käyttäviä on Helsingissä selvästi muuta maata enemmän.