Hyppää pääsisältöön

Liikenneonnettomuudet

Helsingin kaupunkiympäristön toimiala ylläpitää liikenneonnettomuusrekisteriä, jonka tiedot perustuvat poliisin tietoon tulleisiin tieliikenneonnettomuuksiin ja Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n ilmoittamiin raitiovaunuonnettomuuksiin. Liikenneonnettomuusrekisteriin tallennetaan kaduilla ja yleisillä alueilla tapahtuneet poliisin tietoon tulleet onnettomuudet. Yksityisillä pysäköinti- ja piha-alueilla tapahtuneita onnettomuuksia ei tallenneta rekisteriin kuolemantapauksia lukuun ottamatta. Tämän sivuston tilastot ja muut tiedot on koottu Helsingin liikenneonnettomuusrekisteristä.

Liikenneonnettomuusrekisteri kattaa kaikki kuolemantapaukset ja arviolta noin 30 % henkilövahingoista. Sen avulla saadaan luotettava kuva vakavista henkilövahingoista, lukuun ottamatta jalankulkijoiden, polkupyöräilijöiden, sähköpotkulautailijoiden ja mopoilijoiden yksittäisonnettomuuksia sekä näiden keskinäisiä onnettomuuksia. Omaisuusvahinko-onnettomuuksien kirjaaminen poliisin tietojärjestelmään on vähentynyt siinä määrin, ettei onnettomuuksien kokonaismäärää voida kattavasti seurata rekisterin avulla. Suurta osaa omaisuusvahinko-onnettomuuksista ei ilmoiteta poliisille.

Sivuston alasivuilla on esitetty tietoja Helsingissä tapahtuneista henkilövahinko-onnettomuuksista ja niissä osallisista. Lisäksi Helsingin karttapalvelussa on esitetty liikenneonnettomuuksien tilastotietoa kartalla vuodesta 1978 alkaen jaoteltuna suurpiireittäin sekä kantakaupungin ja esikaupunkien välillä. Enemmän onnettomuustilastoja ja onnettomuuksien analysointia on saatavissa Liikenneonnettomuudet Helsingissä 2020–2022 -raportista. Liikennetutkimuksen julkaisut -osiosta löytyvät myös vanhemmat liikenneonnettomuusraportit.