Hyppää pääsisältöön

Asuntokauppojen määrä

  • Helsingissä myytiin 11 622 vanhaa kerrostalo- tai rivitaloasuntoa vuonna 2022.  
  • Asuntokaupan lukumäärä kääntyi laskuun vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä.
  • Asuntojen myyntiajat ovat vastaavasti pidentyneet.

Helsingin asuntokanta on kerrostalovaltainen, kun taas rivi- ja pientaloja on vähemmän. Tästä johtuen asuntokauppakin keskittyy kerrostaloasuntojen kauppaan. Vuodesta 2010 alkaen on vuosittain myyty keskimäärin 11 700 kerrostaloasuntoa, kun taas rivitaloasuntoja on myyty keskimäärin 1 300. Omakoti- ja paritaloja myydään Helsingissä rivitaloasuntojakin vähemmän. Asuntokauppojen lukumäärä kääntyi vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä laskuun.  

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Helsingissä käytiin asuntokaupoilla kahta edellistä ennätysvuotta vähemmän vuonna 2022. Asuntokaupan vilkkaan alkuvuoden vuoksi kuitenkin vanhojen osakeasuntojen (kerros- ja rivitalojen) kaupan lukumäärä nousi 11 622:een, mikä oli koronaviruspandemiaa edeltävällä tasolla. Asuntokaupan hiljenemiseen ovat vaikuttaneet muun muassa ennätyksellisen alhainen kuluttajaluottamus sekä yleinen korkojen nousu, joka on nostanut myös asuntolainojen korkoa. 

Asuntokaupan lukumäärä kasvoi koronaviruspandemian aikana ennätyslukemiin vuosina 2020–2021. Erityisesti rivitaloasuntojen kauppa kasvoi ja vakiintui koronaviruspandemiaan edeltävää aikaa korkeammalle tasolle. Rivitaloasuntokaupan kasvua voidaan pitää merkkinä siitä, että pandemian aikana on kasvanut kiinnostus suurempaan asuntoon. Asuntokaupan lukumäärän lasku loppuvuodesta 2022 kuitenkin näkyi myös rivitaloasuntojen kaupan vähenemisenä. 

Asuntojen myyntiajat lyhenivät koronaviruspandemian aikana. Kuitenkin heikko kuluttajaluottamus ja korkojen nousu heijastuu nyt myös asuntojen myyntiaikoihin, jotka ovat pidentyneet noin kymmenellä päivällä vanhojen osakeasuntojen osalta. 

Uusimmat artikkelit

2.6.2023
Viime vuosien maailmanlaajuiset mullistukset ovat heijastuneet kaikkiin yhteiskunnan osa-alueisiin, myös asumiseen ja rakentamiseen. Koronaviruspandemian aikana etätyö yleistyi entisestään ja liikkumisen tavat muuttuivat, ja esimerkiksi monipaikkaisen työskentelyn on arvioitu säilyvän yleisenä...
20.2.2023
Katsaus on pääkaupunkiseudun toimitilamarkkinoita monipuolisesti kuvaava vuosittain julkaistava ajankohtaisraportti. Kiinteistösijoitusmarkkinat ovat viime vuosina houkutelleet runsaasti pääomia ennätysmatalien korkojen ja rahoitusmarkkinoiden korkean likviditeetin siivittämänä. Vuonna 2022...
20.1.2022
Asuntojen hinta- ja vuokrakehitystä sekä asuntokauppaa Helsingissä seurataan tiiviisti. Vuosittain kehityksestä julkaistaan edellisen vuoden tilastokatsaus, joka perehtyy edellisen vuoden ja pidemmän aikavälin kehitykseen. Vuonna 2020 asuntokauppa kävi vilkkaana koronaviruspandemiasta huolimatta....
24.9.2021
Julkaisussa esitetään Helsingin kaupungin ja Helsingin seudun uudet väestöennusteet 2020–2060 ja Helsingin osa-alueittainen ennuste 2020–2036. Väestöennuste laadittiin myös ruotsinkielisestä väestöstä. Väestöennusteen tulokset esitellään palvelujen suunnittelun kannalta merkittävimmistä ikäryhmistä...