Hyppää pääsisältöön

Asuntokauppojen määrä

  • Helsingissä myytiin 8 000 vanhaa kerrostalo- tai rivitaloasuntoa vuonna 2023.  
  • Asuntokaupan lukumäärä kääntyi laskuun vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä ja pysyi edelleen alhaisena vuonna 2023.
  • Asuntojen myyntiajat ovat vastaavasti pidentyneet noin kuukaudella.

 

Helsingin asuntokanta on kerrostalovaltainen, kun taas rivi- ja pientaloja on vähemmän. Tästä johtuen asuntokauppakin keskittyy kerrostaloasuntojen kauppaan. Vuodesta 2010 alkaen on vuosittain myyty keskimäärin 10 300 kerrostaloasuntoa, kun taas rivitaloasuntoja on myyty keskimäärin 1 300. Vuonna 2023 kauppamäärät jäivät selvästi keskimääräisestä, kun vanhoja kerrostaloasuntoja myytiin ennakkotietojen mukaan 7 100 ja vanhoja rivitaloasuntoja 900. Omakoti- ja paritaloja myydään Helsingissä rivitaloasuntojakin vähemmän. Asuntokauppojen lukumäärä kääntyi vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä laskuun ja pysytellyt tuolla tasolla vuoden 2023 ajan Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan.  

Helsingissä käytiin asuntokaupoilla edellisiä vuosia huomattavasti vähemmän vuonna 2023 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan. Huolimatta siitä, että tavanomaisesti varainsiirtoverotiedot vahvistuvat vähitellen vuoden mittaan ja sen myötä asuntokauppojen määrä kasvaa toukokuuhun saakka, kun asuntomarkkinatilastot vahvistetaan. Tästä huolimatta ennakkotietojen mukaan asuntokauppa on jäänyt siinä määrin matalalle tasolle, ettei ole syytä olettaa määrän nousevan juurikaan korkeammalle.

Asuntokaupan hiljenemiseen ovat vaikuttaneet muun muassa ennätyksellisen alhainen kuluttajaluottamus sekä yleinen korkotason nousu, joka on nostanut myös asuntolainojen korkoa. Lisäksi asumisen kustannukset ovat olleet kasvussa yleisen kustannustason nousun ja inflaation vuoksi, jotka ovat vaikuttaneet kuluttajien haluttomuuteen lähteä asuntokaupoille. 

Asuntojen myyntiajat lyhenivät koronaviruspandemian aikana. Asuntokaupan hiljenemiseen vaikuttaneet tekijät ovat myös pidentäneet asuntojen myyntiaikoja vuoden 2022 alusta alkaen. Vuoden 2023 hetkellä asuntojen myyntiajat ovat noin kuukautta pidemmät kuin koronaviruspandemian aikana.

 

Uusimmat artikkelit

2.6.2023
Viime vuosien maailmanlaajuiset mullistukset ovat heijastuneet kaikkiin yhteiskunnan osa-alueisiin, myös asumiseen ja rakentamiseen. Koronaviruspandemian aikana etätyö yleistyi entisestään ja liikkumisen tavat muuttuivat, ja esimerkiksi monipaikkaisen työskentelyn on arvioitu säilyvän yleisenä...
20.2.2023
Katsaus on pääkaupunkiseudun toimitilamarkkinoita monipuolisesti kuvaava vuosittain julkaistava ajankohtaisraportti. Kiinteistösijoitusmarkkinat ovat viime vuosina houkutelleet runsaasti pääomia ennätysmatalien korkojen ja rahoitusmarkkinoiden korkean likviditeetin siivittämänä. Vuonna 2022...
20.1.2022
Asuntojen hinta- ja vuokrakehitystä sekä asuntokauppaa Helsingissä seurataan tiiviisti. Vuosittain kehityksestä julkaistaan edellisen vuoden tilastokatsaus, joka perehtyy edellisen vuoden ja pidemmän aikavälin kehitykseen. Vuonna 2020 asuntokauppa kävi vilkkaana koronaviruspandemiasta huolimatta....
24.9.2021
Julkaisussa esitetään Helsingin kaupungin ja Helsingin seudun uudet väestöennusteet 2020–2060 ja Helsingin osa-alueittainen ennuste 2020–2036. Väestöennuste laadittiin myös ruotsinkielisestä väestöstä. Väestöennusteen tulokset esitellään palvelujen suunnittelun kannalta merkittävimmistä ikäryhmistä...