Hoppa till huvudinnehåll

Stadsforskning och -statistik

Enheten stadsforskning och –statistik vid Helsingfors stadskansli bedriver omfattande stadsforskning och sörjer för stadens statistikväsendes basdataförråd, statistiska publikationer och informationstjänst.

Stadens strategiska mål styr prioritetsområdena inom statistik- och forskningsverksamheten. Med hjälp av forskning och statistik produceras en mångsidig bild av stadens tillstånd och utveckling också i syfte att stöda nya strategiska val. 

Projekten inom statistik- och forskningsverksamheten fördelade i tre olika delområden enligt tema. Delområdena är:

• befolkning och livsförhållanden
• välfärd och hälsa
• ekonomi och arbetsmarknad.