Hoppa till huvudinnehåll

Kvartti

Tidskriften Kvartti utges av Helsingfors stad och presenterar färska forskningsrön och statistik om Helsingfors och Helsingforsregionen – även i jämförelse med andra stadsregioner. I tryck utkommer Kvartti fyra gånger om året.

Kvartti riktar sig till beslutsfattare och planerare i Helsingfors, men också till alla som vill sätta sig noggrannare in i forskning och fakta om urbana fenomen.

Ett av de fyra årliga numren av Kvartti utges på engelska under namnet Helsinki Quarterly. De tre övriga är på två språk: finska och svenska med samma innehåll på bägge språken.

Instruktioner för artikelskribenterna

Artiklarna skickas helst som e-postbilagor till Kvarttis redaktör (teemu.vass@hel.fi), och texterna kan vara på finska, svenska eller engelska. Artikeln börjar med en kort beskrivande ingress, och artikelns innehåll fokuserar på att lägga fram rön och tolkningar.

Rubrikerna i texten skall vara korta, målande och sammanfattande, inte detaljerade av typ ”inledning, slutkläm, diskussion”. Textens maximilängd är 4–5 sidor alias ca. 1 700 ord / 15 000 tecken. Därvid bör beaktas att

  • Texten påbörjas i vänstra kanten utan infällning, och bara vänstra kanten skall vara jämn.
  • Radbytestangenten används endast i slutet av varje stycke. En tom rad lämnas mellan styckena. Automatisk avstavning används inte.
  • Källhänvisningar anges inom parentes enligt mönstret: författarens namn, utgivningsår, till sist eventuell sidangivelse. Exempel: (t.ex. Karisto & Monten 1996, 25). Fotnoter bör undvikas.
  • Siffermaterialet till figurer, tabeller och kartor levereras helst i formatet Excel. 
  • Fotografier mottags gärna, med en resolution à minst 300 dpi, i formatet jpg eller tiff.
  • Källförteckningen läggs till efter artikeln under rubriken Litteratur.

För artikel publicerad i den tryckta Kvartti betalas ett arvode. Artiklarna kan publiceras i Kvarttis webbversion redan innan följande tryckta Kvartti kommit ut.

Kvarttis materialinlämningsdagar och utgivningsdatum 2023 är följande:

Kvartti         Materialdeadline    Tidskriften utkommer i

1/2023           15.2.2023                 april 2023
2/2023          15.5.2023                 augusti 2023
3/2023          11.8.2023                  oktober 2023
4/2023          27.10.2023               december 2023