Hoppa till huvudinnehåll

Helsingfors i siffror

Häftet Helsingfors i siffror, som ges ut varje år, innehåller komprimerad statistisk information om Helsingfors och dess invånare. Publikationen i fickformat innehåller nyckeltal bland annat för miljön, befolkningen, boende och byggande, utbildning, ekonomi, trafik, turism och förvaltning.
''''

Smakprov på fakta i fickstatistiken 2023:

 • Nästan 34 procent av marken i Helsingfors är grönområden som staden förvaltar. Det finns 71 skyddade områden och deras sammanlagda areal är 1 350 hektar.

 • 70 procent av Helsingfors utgörs av havsområden. Strandlinjen är 131 km lång och det finns totalt 327 öar.

 • Luftkvaliteten i Helsingfors centrum var i fjol god eller nöjaktig under 95 procent av årets timmar.

 • Högsta dygnstemperaturen år 2022 var 29,5°C (27.6.2022) och den lägsta -17,6 °C (11.1.2022).

 • Den största åldersgruppen i Helsingfors är 30–34-åringarna, 62 984 personer.
  18 procent av helsingforsarna har ett annat språk än de inhemska som modersmål.

 • Ryskspråkiga är den största gruppen med främmande förstaspråk, 20 502 invånare i Helsingfors.

 • Under 2022 registrerades nästan 1 820 297 besök i Centrumbiblioteket Ode. Biblioteken har sammanlagt 45 utlåningsställen och under 2022 gjordes 8,8 miljoner lån.

 • Helsingfors beviljade 23 miljoner euro i bidrag för konst och kultur under 2022. Idrottsföreningar och -grupper understöddes med sammanlagt 15 miljoner euro.

 • Helsingfors har 34 badstränder, 21 vinterbad, 13 ishallar, 16 simhallar och friluftsbad, 812 idrottshallar och 92 hundparker. Cykelvägarna uppgår till sammanlagt 1 300 kilometer.

 • Sammanlagt 6 394 bostäder blev färdiga i Helsingfors förra året. Den sammanräknade ytan av alla byggnader uppgår till ca 645 000 kvadratmeter våningsyta.

 • Helsingfors stad har sammanlagt 37 513 anställda. De vanligaste titlarna är närvårdare och barnskötare. Ungefär 40 procent av stadens alla anställda arbetar inom social- och hälsovårdssektorn.