Hoppa till huvudinnehåll

Informationstjänsten och biblioteket

Biblioteket för statistik och forskning är ett allmänt bibliotek och informationsbetjäningsställe med specialisering på statistik och forskning om Helsingfors.

Kärnan i dess samlingar är de publikationer som utgivits vid stadens verk och inrättningar. Därutöver innehåller samlingarna nationell statistik, statistiska publikationer från europeiska städer samt publikationer med anknytning till stadsforskning. Informationstjänsten kring statistik om Helsingfors utgör en väsentlig del av bibliotekets verksamhet. En kort förfrågan om statistik om Helsingfors kan skickas till responssystemet.

Publikationerna får lånas av allmänheten. Fjärrlån från de egna samlingarna skickas till övriga bibliotek.

Bibliotekets kontaktuppgifter:

Besöksadress: Stadsmiljöhuset, Verkstadsgatan 8, Fiskehamnen. (Under våren och sommaren 2023 har vi endast öppet efter överenskommelse.)

Postadress: PB 550, 00099 Helsingfors stad

Tel. +358 9 31043297

E-post: kaupunkitieto@hel.fi.