Hyppää pääsisältöön

Lapsiperheiden ja nuorten asuminen

  • Helsinkiläiset lapsiperheet asuvat muita asuntokuntia yleisemmin omistusasunnoissa ja ARA-vuokra-asunnossa. Omistusasujat ovat enimmäkseen kahden huoltajan perheitä. 
  • Itsenäisesti asuvat helsinkiläisnuoret asuvat pääsääntöisesti vuokra-asunnossa. Nuorten aikuisten omistusasuminen on vähentynyt selvästi.  
  • Helsingissä oli 184 yksinelävää asunnotonta alle 25-vuotiasta vuonna 2022. 

Helsinkiläisistä lapsiperheistä yli puolet asui omistusasunnossa, viidennes ARA-vuokra-asunnossa ja viidennes vapaarahoitteisessa vuokra-asunnossa vuonna 2021. Omistusasunnoissa ja ARA-vuokra-asunnossa asuminen on yleisempää lapsiperheissä kuin muissa asuntokunnissa. Omistusasunnoissa asuvat lapsiperheet ovat enimmäkseen kahden huoltajan perheitä: kahden huoltajan perheistä omistusasujia oli 65 prosenttia, kun yksinhuoltajaperheistä vain 29 prosenttia. 

Lapsuudenkodista muuttaneet helsinkiläisnuoret asuvat pääsääntöisesti vuokra-asunnossa: alle 25-vuotiaista omillaan asuvista nuorista 94 prosenttia asui vuokralla vuonna 2021. Iän myötä omistusasuminen alkaa yleistyä, ja itsenäisesti asuvista 25–29 vuotiaista noin joka viides asui omistusasunnossa.  

Lapsiperheiden omistusasumisen yleisyys ei ole 2010-luvulla muuttunut suuntaan tai toiseen. Kuitenkin ARA-vuokra-asuminen on vähentynyt ja markkinaehtoinen vuokra-asuminen yleistynyt. Itsenäisesti asuvien nuorten omistusasuminen sen sijaan on Helsingissä vähentynyt selvästi 2010-luvulla. Yhä suurempi osa nuorista asuu nyt markkinaehtoisissa vuokra-asunnoissa. Kuitenkin vuoden 2020 jälkeen omistusasujien osuus kääntyi kasvuun 25–29-vuotiaiden ikäryhmässä.  

ARAn selvityksen mukaan Helsingissä oli 184 yksinelävää alle 25-vuotiasta asunnotonta vuonna 2022. Nuorten osuus oli viidesosa kaikista yksinelävistä asunnottomista Helsingissä.