Hyppää pääsisältöön

Asuntojen hallintaperuste

  • Vuokra-asuntoja on Helsingissä hieman enemmän kuin omistusasuntoja.
  • Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen määrä kasvaa, ARA-asuntokannan koko on puolestaan pysynyt ennallaan.
  • Pienet asunnot ovat useimmiten vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja.

Helsingissä on vuokra-asuntoja nykyisin hieman enemmän kuin omistusasuntoja. Vuonna 2020 vuokra-asuntojen osuus oli 47 prosenttia, omistusasuntojen 43 prosenttia ja asumisoikeusasuntojen kolme prosenttia. Seitsemällä prosentilla asunnoista hallintaperustetieto puuttui, koska rekisteritietojen mukaan asunnoissa ei asuttu vakinaisesti. Vantaalla vuokra-asuntoja oli 41 prosenttia ja Espoossa 38 prosenttia. Helsingissä vuokra- ja omistusasuntojen osuudet ovat pysyneet 2000-luvun lähes ennallaan, mutta pitkällä aikavälillä vaihtelu on ollut suurta.

Helsingissä oli vuonna 2020 noin 69 000 pitkän korkotuen ARA-vuokra-asuntoa, joista pääosa (50 000) oli Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka) asuntoja. Vuoden 2020 lopussa ARA-vuokra-asuntoja oli 18 prosenttia koko asuntokannasta. Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen osuus oli 29 prosenttia ja vuosina 2010–2020 niiden määrä kasvoi 32 000:lla.

Helsingissä ARA-asuntojen uudistuotanto on viime vuosina suurin piirtein korvannut vapaarahoitteiseen asuntokantaan siirtyneet ARA-asunnot. ARA-asuntojen määrät eivät ole pudonneet samaan tapaan kuin koko Suomessa. ARA-asuntojen uudistuotanto on nykyisin lähinnä kaupungin oman rakennuttamisen varassa.  Viime vuosina Helsingin ARA-uudistuotannon painopiste on siirtynyt muun Suomen tapaan tavallisista valtion tukemista vuokra-asunnoista kohti asumisoikeusasuntoja ja erityisryhmien (ikääntyneet, opiskelijat ja muut) asumista. Vuonna 2020 valmistuneesta 1 630:stä ARA-asunnosta tavallisia vuokra-asuntoja oli 62 prosenttia, josta kaupunki rakennutti kolme neljäsosaa.

Asuntojen keskikoot vaihtelevat selvästi hallintaperusteen mukaan. Tilavimpia ovat omistusasunnot (keskimäärin 77 neliömetriä) ja ahtaimpia vapaarahoitteiset vuokra-asunnot (47 neliömetriä). Kun huomioidaan myös talotyyppi, kerrostaloissa omistusasuntojen pinta-ala laskee 67 neliömetriin ja asumisoikeusasuntojen 63 neliömetriin.  

Uusimmat artikkelit

20.2.2023
Katsaus on pääkaupunkiseudun toimitilamarkkinoita monipuolisesti kuvaava vuosittain julkaistava ajankohtaisraportti. Kiinteistösijoitusmarkkinat ovat viime vuosina houkutelleet runsaasti pääomia ennätysmatalien korkojen ja rahoitusmarkkinoiden korkean likviditeetin siivittämänä. Vuonna 2022...
19.12.2022
Helsingin tilastollinen vuosikirja kokoaa yhteen laajan joukon eri ilmiöalueita kuvaavia tilastotietoja. Näin se antaa monipuolisen ja luotettaviin tilastotietoihin perustuvan kuvauksen Helsingistä ja helsinkiläisistä. Helsinkiä kuvaavien tietojen ohella vuosikirjassa esitetään vertailutietoja...
15.12.2022
Ulkomaalaistaustaisten määrä ja osuus väestöstä ovat kasvaneet pääkaupunkiseudulla
nopeasti. Siksi Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupungit seuraavat
maahanmuuttajien kotoutumista ja heidän lastensa menestymistä elämässä.
Tämä raportti päivittää kotoutumisen tilannekuvaa...
15.6.2022
Vuosittain julkaistava Tilastotietoja Helsingistä -vihko sisältää tiiviissä paketissa keskeisiä tilastotietoja Helsingistä ja helsinkiläisistä. Taskuun mahtuvaan julkaisuun on koottu tunnusluvut muun muassa ympäristöstä, väestöstä, asumisesta ja rakentamisesta, koulutuksesta, taloudesta,...
17.9.2021
Artikkelissa esitellään uutta tilastotietoa asukkaiden tulotasosta Helsingin asuntokannan eri osissa, esimerkiksi kaupungin omistamissa asunnoissa, vuokra-asunnoissa tai omistusasunnoissa. Tulosten mukaan sekä kaupungin että muiden tahojen omistamissa ARA-vuokra-asunnoissa painottuivat selvästi...
3.9.2021
Helsinkiläiset asuntokunnat ovat useimmin yhden hengen asuntokuntia, ja nuoret aikuiset asuvat muita yksinasuvia useammin vapaarahoitteisessa vuokra-asunnossa. Näiden vuokra-asuntojen kysynnän heikentymistä korona-aikana saattaakin osin selittää Helsinkiin kohdistuvan muuttoliikkeen hiljeneminen...