Hyppää pääsisältöön

Asuntojen hallintaperuste

  • Vuokra-asuntoja on Helsingissä hieman enemmän kuin omistusasuntoja.
  • Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen määrä kasvaa, ARA-asuntokannan koko on puolestaan pysynyt ennallaan.
  • Pienet asunnot ovat useimmiten vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja.

Helsingissä on vuokra-asuntoja nykyisin hieman enemmän kuin omistusasuntoja. Vuonna 2020 vuokra-asuntojen osuus oli 47 prosenttia, omistusasuntojen 43 prosenttia ja asumisoikeusasuntojen kolme prosenttia. Seitsemällä prosentilla asunnoista hallintaperustetieto puuttui, koska rekisteritietojen mukaan asunnoissa ei asuttu vakinaisesti. Vantaalla vuokra-asuntoja oli 41 prosenttia ja Espoossa 38 prosenttia. Helsingissä vuokra- ja omistusasuntojen osuudet ovat pysyneet 2000-luvun lähes ennallaan, mutta pitkällä aikavälillä vaihtelu on ollut suurta.

Helsingissä oli vuonna 2020 noin 69 000 pitkän korkotuen ARA-vuokra-asuntoa, joista pääosa (50 000) oli Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka) asuntoja. Vuoden 2020 lopussa ARA-vuokra-asuntoja oli 18 prosenttia koko asuntokannasta. Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen osuus oli 29 prosenttia ja vuosina 2010–2020 niiden määrä kasvoi 32 000:lla.

Helsingissä ARA-asuntojen uudistuotanto on viime vuosina suurin piirtein korvannut vapaarahoitteiseen asuntokantaan siirtyneet ARA-asunnot. ARA-asuntojen määrät eivät ole pudonneet samaan tapaan kuin koko Suomessa. ARA-asuntojen uudistuotanto on nykyisin lähinnä kaupungin oman rakennuttamisen varassa.  Viime vuosina Helsingin ARA-uudistuotannon painopiste on siirtynyt muun Suomen tapaan tavallisista valtion tukemista vuokra-asunnoista kohti asumisoikeusasuntoja ja erityisryhmien (ikääntyneet, opiskelijat ja muut) asumista. Vuonna 2020 valmistuneesta 1 630:stä ARA-asunnosta tavallisia vuokra-asuntoja oli 62 prosenttia, josta kaupunki rakennutti kolme neljäsosaa.

Asuntojen keskikoot vaihtelevat selvästi hallintaperusteen mukaan. Tilavimpia ovat omistusasunnot (keskimäärin 77 neliömetriä) ja ahtaimpia vapaarahoitteiset vuokra-asunnot (47 neliömetriä). Kun huomioidaan myös talotyyppi, kerrostaloissa omistusasuntojen pinta-ala laskee 67 neliömetriin ja asumisoikeusasuntojen 63 neliömetriin.  

Uusimmat artikkelit

Ilmakuva Eirasta ja Ullanlinnasta
31.8.2023
Helsingin kaupungin ja Helsingin seudun muuttoliike oli koronapandemian aikana vuosina 2020–2022 poikkeuksellista. Helsinkiin muualta Suomesta suuntautuva muuttoliike jäi tappiolliseksi kaikkina kolmena vuonna, ja vuonna 2021 myös ulkomainen muuttoliike huomioon otettaessa. Artikkelissa kuvataan...
''''
10.8.2023
Helsingissä asutaan ahtaammin kuin monissa muissa Euroopan suurkaupungeissa. Asuinpinta-alaa on käytettävissä keskimäärin 34 neliömetriä per asukas. Pinta-ala on pysytellyt viime vuodet samana, vilkastuneesta asuntorakentamisesta huolimatta. Kööpenhaminassa, Amsterdamissa ja Saksan suurkaupungeissa...
''''
24.7.2023
Kaupunkiuudistus-termillä kuvataan Helsingin kaupungin toimialarajat ylittävää toimintamallia, jonka tavoitteena on parantaa kokonaisvaltaisesti asuinalueiden palveluja, viihtyisyyttä ja houkuttelevuutta sekä mahdollistaa alueille laadukas täydennysrakentaminen. Kyse on monialaisesta...
Äiti ja kaksi pientä lasta Kalasatamassa talon edessä. Tyttö on potkulaudalla ja poika pienellä pyörällä.
29.6.2023
Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman tavoitteeksi asetettiin vuonna 2020 luoda asumisen kohtuuhintaisuuden analysointiin ja seurantaan mittaristo, jolla voidaan verrata asumisen kustannuksia erilaisille asuntokunnille kaupungin eri alueilla ja eri asumismuodoissa. Tutkimuksessa...
15.6.2023
Vuosittain julkaistava Tilastotietoja Helsingistä -vihko sisältää tiiviissä paketissa keskeisiä tilastotietoja Helsingistä ja helsinkiläisistä. Taskuun mahtuvaan julkaisuun on koottu tunnusluvut muun muassa ympäristöstä, väestöstä, asumisesta ja rakentamisesta, koulutuksesta, taloudesta,...
''''
8.6.2023
Poismuutto kaupungeista lisääntyi eri maissa koronapandemian aikana. Myös Helsinkiä koskevassa muuttoliikkeessä nähtiin vuosina 2020–2021 muutoksia, joiden on osin tulkittu johtuneen pandemian aiheuttamasta kaupungin houkuttelevuuden heikkenemisestä. Tarkempaa tietoa Helsinkiin ja Helsingistä pois...