Hyppää pääsisältöön

Koulukiusaaminen

  • Noin kymmenen prosenttia alakoululaisista Helsingissä on kokenut koulukiusaamista vähintään kerran viikossa.  
  • Viikoittainen koulukiusaamisen kokemus on yleistynyt viime vuosina.  
  • Harva lapsi tai nuori myöntää osallistuneensa muiden oppilaiden viikoittaiseen kiusaamiseen. 

Koulukiusaaminen ilmenee useimmiten nimittelynä ja naurunalaiseksi tekemällä. Myös kaveriporukan ulkopuolelle jättäminen on yleinen kiusaamismuoto. Suuri osa lapsista ja nuorista Helsingissä ei ole kokenut lainkaan kiusaamista koulussa lukukauden aikana. Silti kiusaamista esiintyy kaikilla oppiasteilla. Noin kymmenen prosenttia perusopetuksen 4.- ja 5.-luokkalaisista on ollut kiusattuna vähintään kerran viikossa, 8.-ja 9.-luokkalaisista kahdeksan prosenttia. Toisella asteella viikoittainen kiusaaminen on harvinaisempaa, ja sitä kokee noin pari prosenttia lukiolaisista sekä viisi prosenttia ammatillisen koulutuksen opiskelijoista. Kiusaamista kokeneiden osuus on kuitenkin kasvanut kaikilla oppiasteilla viime vuosina.  

Muiden kiusaamistilanteissa osallisina olleiden osuus on selvästi pienempi kuin itse kiusattuna olleiden. Noin viisi prosenttia alakoululaisista ja yläkoululaisista myöntää osallistuneensa muiden oppilaiden kiusaamiseen vähintään kerran viikossa. Vajaa kolme prosenttia toisen asteen opiskelijoista on osallistunut muiden oppilaiden kiusaamiseen viikoittain. Aiempaa useampi myös myöntää kiusaavansa toista oppijaa viikoittain. Noin puolet 4. ja 5. luokan oppijoista on osallisena kiusaamistilanteissa lukukauden aikana ainakin joskus, eli he joko joutuvat kiusatuksi tai osallistuvat toisten kiusaamiseen ainakin joskus.  

Noin 57 prosenttia niistä 4.- ja 5.-luokkalaisista, jotka ovat olleet osallisena koulukiusaamistilanteissa, on kertonut koulussa tapahtuneesta kiusaamisesta koulun aikuiselle. Heistä 59 prosenttia kokee, että kiusaaminen on loppunut tai vähentynyt kertomisen jälkeen. Sen sijaan muilla oppiasteilla kiusaamisesta kerrotaan selvästi harvemmin koulun aikuiselle. Yläkoululaisista 32 prosenttia, lukiolaisista 14 prosenttia ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoista 29 prosenttia on kertonut kiusaamisesta koulun aikuisille. Noin puolella heistä kiusaaminen on loppunut tai vähentynyt kertomisen jälkeen.