Hyppää pääsisältöön

Kokonaistuotanto (bkt)

  • Talouden kokonaistuotanto kasvoi vuosina 2021 ja 2022 sekä Helsingin seudulla että koko maassa.
  • Helsingissä suuri osa tuotannosta on osaamisintensiivisillä toimialoilla. 
  • Korkea koulutustaso ja vahva kansainvälinen asema tukevat myös tulevaa kasvua. 

Helsingin seutu on Suomen talouselämän keskus. Seudun yritystoiminnassa nousevat esiin erityisesti informaatioalat, kauppa ja liikenne sekä liike-elämän ja rahoituksen asiantuntijapalvelut. Pienestä pinta-alastaan huolimatta Helsingin seudulla asuu 28 prosenttia Suomen väestöstä, ja siellä sijaitsee 33 prosenttia maan työpaikoista ja tuotetaan 37 prosenttia maan bruttokansantuotteesta. Vuonna 2021 alueen tuotannon kokonaisarvoksi (bkt) on arvioitu noin 94 miljardia euroa.

Koronapandemia aiheutti talouden kokonaistuotantoon Helsingin seudulla vain lievän notkahduksen, josta se jo vuoden 2021 aikana kääntyi nopeaan kasvuun. Kasvu jatkui vähitellen hidastuvana myös vuonna 2022. Vuoden 2022 talouskehitykseen vaikutti keskeisesti myös nopeutunut inflaatio. Sitä puolestaan vauhdittivat muun muassa kansainvälisen talouden tarjontahäiriöt, koronaelvytys ja energian hinnan nopea nousu. Näiden takana olivat yhtäältä Venäjän hyökkäyssodan aiheuttama energian hintapiikki ja monien raaka-aineiden kallistuminen, sekä toisaalta tuotannon ja kuljetusten pullonkaulat, jotka liittyvät muun muassa Kiinan tiukkoihin koronarajoituksiin. 

Kaikki edellä mainittu yhdessä korkotason nousun ja ostovoiman heikkenemisen kanssa johti kuluttajaluottamuksen laskuun ennätysheikolle tasolle joulukuussa 2022. Epävarmassa tilanteessa monet kuluttajat välttävät suuria hankintoja ja velkaantumista, mikä heikentää kysyntää erityisesti monilla palvelualoilla sekä esimerkiksi autokaupassa ja rakentamisessa. Myös yritysten suhdannenäkymät heikkenivät selvästi epävarmassa tilanteessa loppuvuonna 2022.

Talouskasvu on perustunut viime vuosikymmeninä kaikkialla länsimaissa osaamisintensiivisten alojen kasvuun. Helsingissä talouden perusta on muuta Suomea enemmän juuri näihin kasvualoihin kytkeytyviin toimintoihin: Informaation tuotantoon ja välitykseen, liike-elämän palveluihin ja rahoitukseen, korkean teknologian hyödyntämiseen sekä tutkimukseen ja kehittämiseen. Tämä painotuksen vuoksi Helsingillä on hyvät mahdollisuudet taloudelliseen menestykseen myös tulevaisuudessa. Korkeasti koulutettu väestö, osaamisintensiivisten alojen suuri painoarvo ja vahva kansainvälinen asema ruokkivat kasvun jatkumista maailmantalouden kriisien helpotettua. 

Uusimmat artikkelit

''''
14.12.2023
Helsingin alueiden välillä on suuria eroja työttömyysasteessa, ja erot ovat jopa kasvaneet viimeisten kolmen vuoden aikana, eli koronaviruspandemiaa edeltävästä ajasta. Keskimäärin työttömyysasteet kohosivat enemmän niissä peruspiireissä, joissa työttömyyttä oli jo ennen pandemiaa enemmän. Tänä...
''''
7.12.2023
Yhä useampi Helsingissä työskentelevä asuu muualla kuin pääkaupungissa, ja etenkin Helsingin seudun ulkopuolelta Helsingissä työssäkäyvien määrä on kasvanut. Ammateista varsinkin erityisasiantuntijoiden ja asiantuntijoiden parissa on entistä yleisempää käydä Helsingissä töissä pitkän matkan päästä...
''''
15.11.2023
Pääkaupunkiseutu muodostaa Suomen tasolla ainutlaatuisen startup- ja kasvuyritysten verkoston. Suurin osa pääomasijoituksia keräävistä yrityksistä on Helsingissä tai Espoossa. Sijoitukset aloittaviin ja kasvua hakeviin yrityksiin ovat kasvaneet merkittävästi viime vuosina. Erityisesti suuren...
Auringonnousu Helsingissä. Kuva on otettu kerrostalosta ja ikkunasta näkyy silta ja toimistoja sekä merta.
3.11.2023
Pääkaupunkiseutu muodostaa Suomen suurimman talousalueen. Siellä toimii yli 20 prosenttia maan yrityksistä ja yli 30 prosenttia yksityisen sektorin henkilöstöstä. Miltei 40 prosenttia Suomessa toimivien yritysten liikevaihdosta kirjataan pääkaupunkiseudulle. Tässä julkaisussa käsitellään...
28.6.2023
Helsingin seutu vastaa noin puolesta koko maan kasvuyritysten luomasta uudesta liikevaihdosta ja työllisyydestä. Kasvuyritysten alueellinen keskittyminen korostuu Helsingin kaupungissa, jossa kasvuyritysten taloudellinen painoarvo on nousussa. Julkaisussa tarkastellaan Helsingin kasvuyritysten...
15.6.2023
Vuosittain julkaistava Tilastotietoja Helsingistä -vihko sisältää tiiviissä paketissa keskeisiä tilastotietoja Helsingistä ja helsinkiläisistä. Taskuun mahtuvaan julkaisuun on koottu tunnusluvut muun muassa ympäristöstä, väestöstä, asumisesta ja rakentamisesta, koulutuksesta, taloudesta,...