Hyppää pääsisältöön

Kokonaistuotanto (bkt)

  • Talouden kokonaistuotanto kasvoi vuosina 2021 ja 2022 sekä Helsingin seudulla että koko maassa.
  • Helsingissä suuri osa tuotannosta on osaamisintensiivisillä toimialoilla. 
  • Korkea koulutustaso ja vahva kansainvälinen asema tukevat myös tulevaa kasvua. 

Helsingin seutu on Suomen talouselämän keskus. Seudun yritystoiminnassa nousevat esiin erityisesti informaatioalat, kauppa ja liikenne sekä liike-elämän ja rahoituksen asiantuntijapalvelut. Pienestä pinta-alastaan huolimatta Helsingin seudulla asuu 28 prosenttia Suomen väestöstä, ja siellä sijaitsee 33 prosenttia maan työpaikoista ja tuotetaan 37 prosenttia maan bruttokansantuotteesta. Vuonna 2021 alueen tuotannon kokonaisarvoksi (bkt) on arvioitu noin 94 miljardia euroa.

Koronapandemia aiheutti talouden kokonaistuotantoon Helsingin seudulla vain lievän notkahduksen, josta se jo vuoden 2021 aikana kääntyi nopeaan kasvuun. Kasvu jatkui vähitellen hidastuvana myös vuonna 2022. Vuoden 2022 talouskehitykseen vaikutti keskeisesti myös nopeutunut inflaatio. Sitä puolestaan vauhdittivat muun muassa kansainvälisen talouden tarjontahäiriöt, koronaelvytys ja energian hinnan nopea nousu. Näiden takana olivat yhtäältä Venäjän hyökkäyssodan aiheuttama energian hintapiikki ja monien raaka-aineiden kallistuminen, sekä toisaalta tuotannon ja kuljetusten pullonkaulat, jotka liittyvät muun muassa Kiinan tiukkoihin koronarajoituksiin. 

Kaikki edellä mainittu yhdessä korkotason nousun ja ostovoiman heikkenemisen kanssa johti kuluttajaluottamuksen laskuun ennätysheikolle tasolle joulukuussa 2022. Epävarmassa tilanteessa monet kuluttajat välttävät suuria hankintoja ja velkaantumista, mikä heikentää kysyntää erityisesti monilla palvelualoilla sekä esimerkiksi autokaupassa ja rakentamisessa. Myös yritysten suhdannenäkymät heikkenivät selvästi epävarmassa tilanteessa loppuvuonna 2022.

Talouskasvu on perustunut viime vuosikymmeninä kaikkialla länsimaissa osaamisintensiivisten alojen kasvuun. Helsingissä talouden perusta on muuta Suomea enemmän juuri näihin kasvualoihin kytkeytyviin toimintoihin: Informaation tuotantoon ja välitykseen, liike-elämän palveluihin ja rahoitukseen, korkean teknologian hyödyntämiseen sekä tutkimukseen ja kehittämiseen. Tämä painotuksen vuoksi Helsingillä on hyvät mahdollisuudet taloudelliseen menestykseen myös tulevaisuudessa. Korkeasti koulutettu väestö, osaamisintensiivisten alojen suuri painoarvo ja vahva kansainvälinen asema ruokkivat kasvun jatkumista maailmantalouden kriisien helpotettua. 

Uusimmat artikkelit

Viisi nuorta aikuista istuu toimistolla kokouspöydän äärellä. Pöydällä on kaksi kannettavaa tietokonetta ja takaseinällä iso näyttö.
15.5.2024
Pääkaupunkiseudulla sijaitsee Suomen suurin ICT-sektorilla toimivien yritysten keskittymä. Alue työllistää yli puolet Suomen ICT-sektorin henkilöstöstä ja sektorin vuosittaisesta liikevaihdosta lähes 70 prosenttia syntyy pääkaupunkiseudulla. ICT-sektori on useiden taloudellisten tunnuslukujen...
Kuvituskuva, jossa kahvilan työntekijä esittelee leipäkoria.
2.5.2024
Työllisyyden kasvu on viime vuosina nojautunut vahvasti osa-aikatyön lisääntymiseen sekä Helsingissä että Suomessa. Joka viides helsinkiläinen palkansaaja työskentelee osa-aikaisesti, yleisimmin naiset, nuoret ja ulkomaalaistaustaiset. Lähes puolet majoitus- ja ravintola-alalla työskentelevistä...
''''
8.4.2024
Helsinkiläisten tulokehitys on ollut varsin hyvä vuosien 2022–2024 huonoista talousuutisista huolimatta. Palkat ovat nousseet parin viime vuoden aikana Helsingissä keskimäärin enemmän kuin koko maassa tai muissa Suomen suurimmissa kaupungeissa. Myös eläkkeet ja työttömyysetuudet kasvoivat...
''''
22.3.2024
Suuret kaupungit ovat ryhtyneet toteuttamaan ohjelmallista kiertotalouspolitiikkaa. Helsinki on hyväksynyt kiertotalouden toimenpideohjelman, Oulu on laatinut kiertotalouden tiekartan, ja Tampereella on kiertotaloussuunnitelma. Kaupunkien tavoitteena on hillitä neitseellisten luonnonvarojen...
''''
14.12.2023
Helsingin alueiden välillä on suuria eroja työttömyysasteessa, ja erot ovat jopa kasvaneet viimeisten kolmen vuoden aikana, eli koronaviruspandemiaa edeltävästä ajasta. Keskimäärin työttömyysasteet kohosivat enemmän niissä peruspiireissä, joissa työttömyyttä oli jo ennen pandemiaa enemmän. Tänä...
''''
7.12.2023
Yhä useampi Helsingissä työskentelevä asuu muualla kuin pääkaupungissa, ja etenkin Helsingin seudun ulkopuolelta Helsingissä työssäkäyvien määrä on kasvanut. Ammateista varsinkin erityisasiantuntijoiden ja asiantuntijoiden parissa on entistä yleisempää käydä Helsingissä töissä pitkän matkan päästä...