Hyppää pääsisältöön

Majoitusliikkeet ja yöpymiset

  • Helsingin osuus kaikista matkailijoiden rekisteröidyistä yöpymisistä Suomessa oli ennen pandemiaa noin viidennes. Ulkomaisten matkailijoiden yöpymisistä Helsinkiin sijoitti jopa joka kolmas.
  • Koronapandemia tukahdutti majoitusliikkeiden kysynnän, mutta tästä ollaan palautumassa. Palautumista on edesauttanut ennätyksellinen kotimainen kysyntä. 

Helsingissä rekisteröitiin vuonna 2019 (eli viimeisenä kokonaisena vuonna ennen matkailun romahduttanutta koronapandemiaa) noin 4,5 miljoonaa matkailijoiden yöpymistä. Tämä on enemmän kuin viidessä seuraavaksi suurimmassa Suomen kaupungissa yhteensä ja huomattavasti enemmän kuin Lapissa. Vuoden 2022 tilastot alkavat lähestyä koronapandemiaa edeltävää tasoa, sillä matkailijoiden yöpymisiä oli Helsingissä koko vuonna yhteensä enää 17 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019. Kotimaisten matkailijoiden yöpymisiä oli vuonna 2022 enemmän kuin koskaan.  

Helsingissä vuonna 2019 rekisteröidyistä yöpymisistä yli puolet oli ulkomaisia. Edelleen noin puolet näistä ulkomaisten matkailijoiden yöpymisistä oli työmatkoihin liittyviä. Tästä näkökulmasta Helsinki eroaa muista Suomen kaupungeista, joista suurimpaan osaan kohdistuu lähinnä kotimaista kysyntää. Viime aikojen kriisit ovat vaikuttaneet erityisesti ulkomaanmatkailuun ja työmatkakysyntään.

Helsinki kärsii myös suhteellisen vähän matkailukysynnän kausivaihteluista, mikä on matkailun yleinen vitsaus ja tunnusomaista esimerkiksi Lapille. Työmatkailun merkittävä rooli tasoittaa kausivaihteluita. Työmatkailu näyttää kuitenkin palautuvan hieman vapaa-ajan matkailua hitaammin. Helsinkiin kohdistuvaa matkailua tasapainottaa myös se, että matkailijoita tulee useista eri lähtömaista ja tämä kysyntä jakautuu maakohtaisesti eri vuodenajoille. 

Uusimmat artikkelit

12.1.2023
Tapahtumien vaikuttavuutta arvioidaan useilla eri menetelmillä, joista luotettavimmat ovat yleensä työläimpiä. Tulosten uskottavuus riippuu käytössä olevien aineistojen laadusta ja avoimista laskelmista, oli kyse sitten mistä menetelmästä tahansa. Tapahtuma-alalla aineistojen laatu on usein ollut...
7.10.2022
Päättynyt kesä oli matkailun näkökulmasta monella tapaa paluuta menneeseen. Useilla mittareilla matkailu on palaamassa koronapandemiaa edeltävälle vuoden 2019 tasolle, tai mittarista riippuen on jopa ylittänyt sen. Vuosi 2022 lienee tältä erää viimeinen, mitä vielä kannattaa verrata koronakriisiä...
12.8.2022
On mahdollista, että jalkapallon Super Cup -ottelun seurauksena kaupunkiin jäi enemmän matkailutuloja kuin esimerkiksi koko kesän risteilyturismista joinakin koronapandemiaa edeltävinä vuosina.
1.6.2022
Matkailun toimintaympäristö muuttui vuonna 2020 koronapandemian takia ja nyt uudelleen Venäjän Ukrainassa aloittaman sodan myötä. Koronapandemia ei ole vielä ohi, joten nyt kahden erillisen kriisin vaikutukset sekoittuvat toisiinsa. Poikkeuksellisten olojen vuoksi erilaisia kaupunki-ilmiöitä kuten...
17.3.2022
Matkailun kysynnän romahtaminen koronapandemian aikana on osunut kipeimmin suuriin kaupunkeihin ja kaupunkiseutuihin. Lähiseuduilta ja kotimaasta syntyvästä kysynnästä ei ole ollut korvaamaan vähiin käyneitä ulkomaisten matkailijoiden vierailuja ja työmatkailua. Kevään 2022 koittaessa näyttää...
9.3.2022
Helsinki Biennaali järjestettiin ensimmäistä kertaa 12.6.–26.9.2021 Vallisaaressa. Tapahtuma esitteli 41 taiteilijaa tai taiteilijaryhmää sekä Suomesta että eri puolilta maailmaa. Tapahtuma aikana Vallisaaressa vieraili 148 000 kävijää. Koska biennaali oli yksi Helsingin kaupunkistrategian 2017–...