Hyppää pääsisältöön

Helsinki Biennaalin vaikuttavuustutkimus 2021

Helsinki Biennaali järjestettiin ensimmäistä kertaa 12.6.–26.9.2021 Vallisaaressa. Tapahtuma esitteli 41 taiteilijaa tai taiteilijaryhmää sekä Suomesta että eri puolilta maailmaa. Tapahtuma aikana Vallisaaressa vieraili 148 000 kävijää. Koska biennaali oli yksi Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 hankkeista, tapahtumasta tehtiin laaja vaikuttavuustutkimus. Tutkimuksen tavoitteena oli kerätä ensimmäisestä biennaalista kattavat lähtötasotiedot ja lisäksi tuottaa tietoa biennaalin vaikuttavuudesta.
Kuuluu sarjaan:
Lataa julkaisu tästä (pdf)

Päätulokset

  • Tehdyn arvioinnin perusteella voidaan todeta, että tapahtuma vastasi sille asetettuihin tavoitteisiin ja vaikuttavuuden odotuksiin:
  • Tapahtuma tarjosi taide-elämyksiä erityyppisille yleisöille ja vahvisti Helsingin mainetta kuvataide- ja kulttuurikaupunkina.
  • Tapahtumalla tuettiin Helsingin merellisen strategian tavoitteita.
  • Helsinki Biennaali sitoutui lisäksi noudattamaan ympäristöohjelmansa kriteereitä ja toimimaan kestävällä ja vastuullisella tavalla tapahtuman järjestämisessä myös jatkossa.

Helsinki Biennaalin vaikuttavuutta arvioitiin suhteessa biennaalille asetettuihin kolmeen päätavoitteeseen:

  1. Helsingin tunnettuuden kasvattaminen korkeatasoisena kuvataideja kulttuurikaupunkina
  2. Merellisen Helsingin ja merellisten palvelujen esiin nostaminen
  3. Ekologisesti kestävän ja vastuullisen tapahtuman järjestäminen

Kävijäprofiili ja tapahtumakävijöiden kokemus

Kaksi kolmesta biennaalissa vierailleesta oli naisia. Noin puolet vieraista oli helsinkiläisiä; pääkaupunkiseudun ulkopuolelta Suomesta oli kotoisin noin neljännes vieraista. Ulkomaisia oli noin joka kymmenes. Lähes puolet vieraista oli 25–44-vuotiaita. Kävijäprofiili oli selvästi painottunut korkeasti koulutettuihin. Suurin osa kävijäkyselyyn vastanneista antoi tapahtuman kokonaisarvosanaksi hyvän tai erinomaisen ja suurin osa heistä koki mieleenpainuvia taide-elämyksiä vierailunsa aikana. Yleisö antoi tapahtumakokemuksestaan kritiikkiä mm. jonotuksesta lautoille, tapahtuman esteettömyydestä ja ravintolapalveluiden hinta–laatusuhteesta ja niiden pääasiallisesta keskittymisestä yhteen paikkaan. Vallisaari oli kävijöiden mielestä hyvä valinta biennaalin tapahtumapaikaksi. Tapahtuman keskittämistä yhdelle saarelle pidettiin hyvänä asiana ja biennaali vaikutti selvästi vastanneiden päätökseen lähteä Vallisaareen. Vierailun yleisimpänä syynä oli jo etukäteen arvioitu yhdistelmä ulkoilua ja taidetta, mikä paikan päällä toteutui kävijöiden mukaan erinomaisesti. Vierailu lisäsikin monien kiinnostusta ulkoiluun, mutta myös taidetta kohtaan.

Tutkimustulosten merkitys ja tuotokset

Helsinki Biennaalin vaikuttavuustutkimuksella tuettiin Helsingin kaupungin tavoitetta johtaa kaupunkia tiedolla. Vaikuttavuustutkimuksella luotiin biennaalille lähtötasotiedot ja arviointimalli tulevien tapahtumien analysointia varten. Tutkimuskokonaisuudesta voidaan ottaa osakokonaisuuksia malliksi erilaisten kulttuuripalveluiden tai tapahtumien arviointiin ja seurantaan.

Aineisto

Keskeisimpiä tutkimusaineistoja olivat Vallisaaressa toteutettu yleisökysely (1 539 vastaajaa), helsinkiläisille suunnattu kuntalaiskysely (1 185 vastaajaa) ja tapahtuman kävijälaskentadata. Tutkimuksen osana haastateltiin tapahtuman taiteilijoita ja yhteistyökumppaneita ja Helsingin kuvataidekentän asiantuntijoita. Lisäksi toteutettiin yrityskysely biennaaliin läheisesti liittyville merellisille yrittäjille. Biennaalin ympäristöohjelmaan liittyneiden ympäristövaikutusten aineisto kerättiin osana Ekokompassi-järjestelmän toteuttamista. Tutkimuskokonaisuuden tausta-aineistoina käytettiin myös muita matkailun tilastoaineistoja.