Hyppää pääsisältöön

Asuntojen hinnat

  • Asuntojen hinnat vaihtelevat Helsingissä voimakkaasti kaupungin eri osien välillä. 
  • Vanhojen kerrostalo- ja rivitaloasuntojen keskimääräinen neliöhinta on 5 694 euroa.
  • Asuntojen hinnat ovat yli kaksinkertaistuneet 2000-luvun alusta. 

Asuntokauppojen määrä kuvastaa asuntojen kysyntää Helsingissä. Kova kysyntä on ylläpitänyt puolestaan asuntojen hintojen nousua. Helsingin asuntomarkkinoille on tunnusomaista asuntojen hintojen suuri alueellinen vaihtelu. Helsingin keskustassa, rannan tuntumassa, on niukasti asuntorakentamiseen soveltuvaa maata tarjolla. Asuntojen korkea kysyntä ja niukka tarjonta keskustassa ja sen liepeillä on ajanut asuntomarkkinat jatkuvaan ylikysyntään. Asuntojen hinnat ovatkin nousseet tällä alueella merkittävästi yli rakennuskustannusten. 

Helsingin kalleimmat asunnot ovatkin kaupungin ytimessä. Kaupunki jaetaan neljään kalleusalueeseen, ja keskusta-aluetta kutsutaan kalleusalueeksi 1. Seuraavaksi kalleimmat asunnot ovat ulommassa kantakaupungissa ja sen ympärysalueilla sijaitsevalla kalleusalueella 2. Edullisimmilla alueilla asuntojen hinnat vertautuvat Helsingin sijaan seudun pienempiin kuntiin (kuten Keski-Uudenmaan hintatasoon), joissa asuminen on huomattavasti edullisempaa. Kaiken kaikkiaan vanhojen kerrostalo- ja rivitaloasuntojen keskineliöhinta oli vuonna 2022 Helsingissä 5 694 euroa.

Avaa kartta: Helsingin kalleusalueet

Asuntokaupan kääntyminen laskuun vuoden 2022 lopulla alensi myös asuntojen hintoja vuoden viimeisellä neljänneksellä. Tämä näkyi Tilastokeskuksen ennakkotiedoissa koko vuoden 2022 hintakehityksessä, ja asuntojen hintojen nousu jäi edellisen vuoden tasolle. Asuntojen hinnat ovat kaiken kaikkiaan lähes 2,5-kertaistuneet vuoden 2000 hintatasosta. Asuntojen hintakehityksen eriytyminen Helsingissä on erityisesti seurausta keskusta-alueen eli kalleusalueen 1 hintojen kolminkertaistumisesta, eikä kalleusalueen 2 hintakehitys jää juurikaan siitä jälkeen. Lähiövyöhykkeellä, kalleusalueilla 3 ja 4, asuntojen hinnat ovat noin kaksinkertaistuneet tällä vuosituhannella.

Uusimmat artikkelit

2.6.2023
Viime vuosien maailmanlaajuiset mullistukset ovat heijastuneet kaikkiin yhteiskunnan osa-alueisiin, myös asumiseen ja rakentamiseen. Koronaviruspandemian aikana etätyö yleistyi entisestään ja liikkumisen tavat muuttuivat, ja esimerkiksi monipaikkaisen työskentelyn on arvioitu säilyvän yleisenä...
20.2.2023
Katsaus on pääkaupunkiseudun toimitilamarkkinoita monipuolisesti kuvaava vuosittain julkaistava ajankohtaisraportti. Kiinteistösijoitusmarkkinat ovat viime vuosina houkutelleet runsaasti pääomia ennätysmatalien korkojen ja rahoitusmarkkinoiden korkean likviditeetin siivittämänä. Vuonna 2022...
20.1.2022
Asuntojen hinta- ja vuokrakehitystä sekä asuntokauppaa Helsingissä seurataan tiiviisti. Vuosittain kehityksestä julkaistaan edellisen vuoden tilastokatsaus, joka perehtyy edellisen vuoden ja pidemmän aikavälin kehitykseen. Vuonna 2020 asuntokauppa kävi vilkkaana koronaviruspandemiasta huolimatta....
24.9.2021
Julkaisussa esitetään Helsingin kaupungin ja Helsingin seudun uudet väestöennusteet 2020–2060 ja Helsingin osa-alueittainen ennuste 2020–2036. Väestöennuste laadittiin myös ruotsinkielisestä väestöstä. Väestöennusteen tulokset esitellään palvelujen suunnittelun kannalta merkittävimmistä ikäryhmistä...