Hyppää pääsisältöön

Lasten ja nuorten määrä

  • Helsingissä asuu 225 400 alle 30-vuotiasta. Heistä puolet on alle 18-vuotiaita.  
  • Nuorten aikuisten osuus väestöstä on Helsingissä korkea muuhun maahan verrattuna, samoin vieraskielisten osuus kaikista lapsista ja nuorista.  
  • Alle kouluikäisten ja 18 vuotta täyttäneiden nuorten määrä Helsingissä on ollut hienoisessa laskussa, mutta määrän ennakoidaan kääntyvän jälleen kasvuun lähivuosina. 

Helsingissä asui yhteensä 225 403 alle 30-vuotiasta vuoden 2022 lopussa. Heistä puolet on alle 18-vuotiaita. Alle kouluikäisiä 0–6-vuotiaita oli 43 187, kouluikäisiä 7–17-vuotiaita oli 69 093 ja 18–29-vuotiaita 113 123. Suhteessa alueen väestöön eniten alle 18-vuotiaita asuu Pohjoisen suurpiirin alueilla Tuomarinkylässä sekä Länsi-Pakilassa. Täysi-ikäisten nuorten osalta taas korkein väestöosuus on Kalliossa ja Alppiharjussa.  

Helsingin erityispiirre muuhun maahan verrattuna on nuorten aikuisten suhteessa korkeampi osuus väestöstä. Kaupunkiin suuntautuukin muiden suurten opiskelijakaupunkien tavoin paljon nuorten aikuisten tulomuuttoa muualta Suomesta. Toinen erityispiirre on muuta maata korkeampi vieraskielisten osuus lapsista ja nuorista. Vuoden 2022 lopussa joka viides alle 30-vuotias helsinkiläinen oli rekisteröidyltä äidinkieleltään muun kuin suomen-, ruotsin- tai saamenkielinen. Käytännössä vieraskieliset lapset ja nuoret ovat usein kaksi- tai monikielisiä ja puhuvat myös kotimaista kieltä.  

Lasten ja nuorten määrä on pääsääntöisesti kasvanut Helsingissä 2000-luvulla. Alle kouluikäisten ja 18–29-vuotiaiden määrä kuitenkin on vuoden 2017 jälkeen laskenut hieman. Kouluikäisten 7–17-vuotiaiden määrä on edelleen ollut hienoisessa nousussa. Vieraskielisten osuus helsinkiläisistä lapsista ja nuorista on noussut nopeasti 2000-luvulla. 

Helsingin kaupungin vuonna 2022 laatiman, vuoteen 2060 ulottuvan väestöennusteen mukaan alle kouluikäisten määrän ennakoidaan kääntyvän takaisin kasvuun vuoden 2023 jälkeen. Sen sijaan 7–17-vuotiaiden määrän kasvu tasaantuu vuoden 2025 jälkeen. Täysi-ikäisten, 18–29-vuotiaiden nuorten määrän vähenemisen ennakoidaan myös taittuvan 2020-luvun puolivälissä ja kääntyvän kasvuun.