Hyppää pääsisältöön

Lapsiperheet

  • Helsingissä asuu yli 64 000 perhettä, jossa on alaikäisiä lapsia. Noin puolessa lapsiperheistä on alle kouluikäisiä lapsia. 
  • Reilu neljännes helsinkiläislapsista elää yksinhuoltajaperheessä. 
  • Väestönkasvun seurauksena lapsiperheiden määrä on kasvanut Helsingissä 2010-luvulla. 

Helsingissä asui vuonna 2022 noin 64 600 perhettä, joissa oli ainakin yksi alaikäinen lapsi. Lapsiperheistä hieman yli puolet on perheitä, joissa on alle 7-vuotiaita lapsia, ja reilu neljännes sellaisia, joihin kuuluu alle 3-vuotiaita. Helsinkiläisten lapsiperheiden keskikoko on ollut viime vuosina 3,5 henkilöä, mikä on vähemmän kuin Suomessa keskimäärin (3,7 henkilöä). Lähes puolet lapsiperheistä on yksilapsisia ja noin 40 prosenttia on kaksilapsisia perheitä.  

Valtaosa (74 %) alaikäisistä helsinkiläislapsista asuu kahden huoltajan perheessä. Näin ollen reilu neljäsosa lapsista elää yhden huoltajan perheessä. Yhden huoltajan perheiden osuus on Helsingissä korkeampi kuin koko maassa, jossa viidesosa lapsista asuu yhden huoltajan perheessä. Yhdeksän kymmenestä helsinkiläisestä yhden huoltajan perheestä on äiti ja lapsia -perheitä. On kuitenkin hyvä huomata, että lasten asumisen tilastointitavat eivät mahdollista vuoroasumisen eli kahdessa osoitteessa asuvien tarkastelua. Todellisuudessa kasvava osa eronneiden vanhempien lapsista asuu vuorotellen kummankin vanhemman luona. 

Toisin kuin koko maassa, Helsingissä lapsiperheiden määrä on kasvanut 2010-luvulla. Tämä liittyy yleiseen väestönkasvuun pääkaupungissa, sillä lapsiperheiden osuus kaikista perheistä ei ole muuttunut. Yksinhuoltajuus ei ole 2000-luvulla yleistynyt.