Hyppää pääsisältöön

Liikenneonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet kulkumuodoittain

Helsingin liikenteessä kuolleiden määrä on vähentynyt merkittävästi viimeisten vuosikymmenien aikana. 1980-luvulla ja vielä 1990-luvun alkupuolella kuolemia tapahtui noin 20—30 vuosittain. Tämän jälkeen kuolemien määrä alkoi vähentyä selkeästi. 2010-luvulla Helsingin liikenteessä kuoli keskimäärin seitsemän henkilöä vuodessa. Suurin osa kuolleista on ollut lähes joka vuosi jalankulkijoita. Vuonna 2019 ei kuitenkaan kuollut yhtään jalankulkijaa Helsingissä. Edellinen vuosi ilman jalankulkijoiden kuolemia on ollut 1900-luvun alkupuoliskolla. Vuonna 2022 kuoli yhteensä viisi henkilöä.

Vakavasti loukkaantuneiden tilastointi on aloitettu Suomessa vuonna 2014. Vakavasti loukkaantuneeksi lasketaan henkilö, jonka vammat on luokiteltu AIS-vakavuusluokituksen mukaisesti vakaviksi (muun muassa kallonsisäiset vammat ja isojen luiden murtumat). Poliisin tietoon tulleita vakavia loukkaantumisia on Helsingissä tapahtunut keskimäärin 20 vuodessa tilastointijakson aikana. Eniten vakavasti loukkaantuneita on ollut kulkumuodoista jalankulkijoissa, polkupyöräilijöissä ja henkilöauton kuljettajissa. Vuonna 2021 tilastoituja vakavasti loukkaantuneita oli yhteensä 10, kun aiempina vuosina määrä on ollut 16–21.

Helsingin liikenteessä kuolleiden ja loukkaantuneiden yhteismäärä on vähentynyt 1980-luvun jopa noin 1200 vuosittaisesta tapauksesta viime vuosien alle 400 tapaukseen. Jalankulkijoiden kuolemien ja loukkaantumisten määrä on vähentynyt noin viidesosaan 1980-luvun tilanteesta. Vuonna 2022 tilastoituja kuolemia ja loukkaantumisia tapahtui yhteensä 299. Loukkaantuneeksi katsotaan henkilö, jonka vammat ovat vaatineet hoitoa tai tarkkailua sairaalassa, hoitoa kotona (sairauslomaa) tai operatiivista hoitoa, kuten tikkejä.

Eniten poliisin tietoon tulleissa liikenneonnettomuuksissa loukkaantuu nykyään auton kuljettajia. Viimeisten 20 vuoden aikana kaikkien kulkumuotojen kuolemien ja loukkaantumisten yhteismäärä on vähentynyt ryhmää "muut" lukuun ottamatta, jonka tilastointi aloitettiin vuonna 2019. Ryhmä "muut" sisältää esimerkiksi sähköpotkulautailijat.