Hyppää pääsisältöön

Liikenneonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet kulkumuodoittain

Helsingin liikenteessä kuolleiden määrä on vähentynyt merkittävästi viimeisten vuosikymmenien aikana. 1980-luvulla ja vielä 1990-luvun alkupuolella kuolemia tapahtui noin 20—30 vuosittain. Tämän jälkeen kuolemien määrä alkoi vähentyä selkeästi. 2010-luvulla Helsingin liikenteessä kuoli keskimäärin seitsemän henkilöä vuodessa. Suurin osa kuolleista on ollut lähes joka vuosi jalankulkijoita. Vuonna 2019 ei kuitenkaan kuollut yhtään jalankulkijaa Helsingissä. Edellinen vuosi ilman jalankulkijoiden kuolemia on ollut 1900-luvun alkupuoliskolla. Vuonna 2021 kuoli yhteensä kuusi henkilöä.

Vakavasti loukkaantuneiden tilastointi on aloitettu Suomessa vuonna 2014. Vakavasti loukkaantuneeksi lasketaan henkilö, jonka vammat on luokiteltu AIS-vakavuusluokituksen mukaisesti vakaviksi (muun muassa kallonsisäiset vammat ja isojen luiden murtumat). Poliisin tietoon tulleita vakavia loukkaantumisia on Helsingissä tapahtunut keskimäärin 20 vuodessa tilastointijakson aikana. Suurin osa vakavasti loukkaantuneista on ollut jalankulkijoita. Seuraavaksi eniten on loukkaantunut vakavasti auton kuljettajia ja pyöräilijöitä. Vuonna 2020 vakavasti loukkaantuneita oli yhteensä 20.

Helsingin liikenteen uhrien (kuolleiden ja loukkaantuneiden yhteismäärä) lukumäärä on myös vähentynyt 1980-luvun jopa noin 1200 vuosittaisesta uhrista viime vuosien alle 400 uhriin. Jalankulkijoiden uhrimäärä on vähentynyt noin viidesosaan 1980-luvun tilanteesta. Vuonna 2021 uhreja oli yhteensä 319. Loukkaantuneeksi katsotaan henkilö, jonka vammat ovat vaatineet hoitoa tai tarkkailua sairaalassa, hoitoa kotona (sairauslomaa) tai operatiivista hoitoa, kuten tikkejä.

Eniten poliisin tietoon tulleissa liikenneonnettomuuksissa loukkaantuu nykyään auton kuljettajia. Viimeisten 20 vuoden aikana kaikkien kulkumuotojen uhrimäärät ovat vähentyneet ryhmää "muut" lukuun ottamatta. Ryhmä "muut" sisältää esimerkiksi sähköpotkulautailijat.