Hyppää pääsisältöön

Äidinkieli, syntymäpaikka ja kansalaisuus

  • Vieraskielisten, eli muuta kuin suomea, saamea tai ruotsia äidinkielenään puhuvien, osuus on kasvanut 2000-luvulla ja oli 19,6 prosenttia vuoden 2023 lopussa.   

  • Kaikista Helsingin asukkaista hieman yli puolet on syntynyt Uudellamaalla, ja ulkomailla syntyneitä on 16 prosenttia.    

  • Kaksitoista prosenttia kaupungin asukkaista on ulkomaan kansalaisia.

Helsingin väestöstä on äidinkielenään suomea tai saamea puhuvia 505 710 henkeä (75 %), ruotsinkielisiä 36 844 henkeä (6 %) ja muita kieliä puhuvia 131 878 henkeä (20 %). Kaikkiaan rekisteröityjä äidinkieliä Helsingissä on 144. Koko Suomeen verrattuna vieraskielisten osuus on selkeästi suurempi, sillä Suomessa vieraskielisten osuus on kymmenen prosenttia. Vantaalla vieraskielisten osuus koko väestöstä on 27 ja Espoossa 24 prosenttia. Ruotsinkielisten osuus väestöstä on Helsingissä samaa tasoa kuin koko Suomessa. Vieraskielisten osuus on kasvanut tasaisesti 1990-luvulta lähtien, kun taas ruotsinkielisten osuus on pienentynyt hieman tällä vuosituhannella.    

Helsingin asukkaista 39 prosenttia on syntynyt Helsingissä, ja koko Uudellamaalla syntyneitä on hieman yli puolet. Yleisimmät muut syntymämaakunnat ovat Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Pohjois-Savo ja Pohjois-Pohjanmaa. Ulkomailla syntyneiden ulkomaalaistaustaisten osuus on 18 prosenttia (118 128 henkeä), eli hieman vähemmän kuin vieraita kieliä äidinkielenään puhuvia. Ulkomailla syntyneistä yli puolet on 25–44-vuotiaita. Ulkomailla syntyneiden määrä ja osuus väestöstä ovat kasvaneet 1990-luvulta lähtien.   

Helsingissä asuvista 79 992 henkeä on ulkomaan kansalaisia (12 % väestöstä). Ulkomaan kansalaisten osuus on yli kaksinkertaistunut 2000-luvulla, sillä vuonna 2000 heitä oli noin 26 000 henkeä. Ulkomaan kansalaisten ja vieraskielisten määrien eroa selittää se, että Suomen kansalaisuuden saaminen on yleisempää kuin äidinkielen vaihtaminen.

Uusimmat artikkelit

Kuvituskuva
17.6.2024
Helsingin väestön määrä kasvoi ennätyksellisen paljon vuonna 2023. Kasvu perustui erityisesti vieraskielisen väestön määrän lisääntymiseen, sillä kotimaisia kieliä puhuvien määrä pysyi miltei edellisen vuoden tasolla. Kasvu näkyi lähes kaikissa suurpiireissä, mutta voimakkainta se oli Keskisessä...
Kuvituskuva
17.6.2024
Vuosittain julkaistava Tilastotietoja Helsingistä -vihko sisältää tiiviissä paketissa keskeisiä tilastotietoja Helsingistä ja helsinkiläisistä. Taskuun mahtuvaan julkaisuun on koottu tunnusluvut muun muassa ympäristöstä, väestöstä, asumisesta ja rakentamisesta, koulutuksesta, taloudesta,...
Kuvituskuva, jossa taapero hiekkalaatikolla.
13.6.2024
Tutkimuksessa tarkastellaan 0–6-vuotiaiden lasten muuttoliikettä Helsingissä 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa rakennetuilla uudisalueilla. Pikkulasten määrä näillä alueilla kasvoi voimakkaasti rakentamisen alkuvuosina, mutta saavutettuaan huippunsa määrä alkoi laskea selvästi. Lapset saapuivat...
Kuvituskuva, kukkia.
12.6.2024
Kokonaishedelmällisyysluku oli Helsingissä 1,04 lasta naista kohti vuonna 2023. Hedelmällisyys pieneni edelleen hieman edellisvuodesta, jolloin se jo oli historiallisen matalalla tasolla. Kotimaisia kieliä puhuvilla naisilla kokonaishedelmällisyysluku oli 0,99 lasta ja vieraskielisillä 1,30 lasta....
Pääkaupunkiseudun kartta, jonka päällä erilaisia ihmishahmoja piktogrammeina.
11.6.2024
Tässä raportissa tarkastellaan MoniSuomi 2022 -tutkimuksen uusiin tuloksiin nojaten Suomeen muuttaneita pääkaupunkiseudulla. Raportissa keskitytään työllisyyden ja muun pääasiallisen toiminnan kysymyksiin, sosiaalisiin suhteisiin ja verkostoihin, osallisuuteen ja osallistumiseen sekä syrjinnän ja...
kuvituskuva
2.4.2024
Julkaisussa kootaan yhteen Helsingin kaupungin keväällä 2023 toteuttaman muuttoliikekyselyn tulokset. Kysely kohdistui kaupungista koronapandemian aikana poismuuttaneille. Vuosina 2020–2022 kotimaisessa muuttoliikkeessä tapahtui merkittäviä muutoksia. Helsingistä muutettiin huomattavan paljon...