Hyppää pääsisältöön

Rikollisuus

  • Vuonna 2021 poliisilaitoksen tietoon tuli Helsingissä noin 63 700 rikoslakirikosta (pois lukien liikennerikokset), mikä on vähemmän kuin edellisenä vuonna. 
  • Omaisuus- ja huumausainerikosten määrä väheni edellisvuodesta, kun taas henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten sekä seksuaalirikosten määrä kasvoi.
  • Liikennerikosten määrä väheni edellisvuodesta. 

Poliisilaitoksen tietoon tuli Helsingissä noin 63 700 rikoslakirikosta vuonna 2021 (pois lukien liikennerikokset), mikä on noin 16 800 vähemmän kuin vuonna 2020. Rikoslakirikosten väheneminen johtui pääasiassa siitä, että vuonna 2020 poliisin tietoon tuli mittava Vastaamon tietomurto, josta kirjattiin useita tuhansia rikosilmoituksia. Rikoslakirikosten määrä on pysynyt pitkällä aikavälillä vuosittain kutakuinkin samalla tasolla, eikä vuoden 2020 kaltaisia tilastopiikkejä ole muuten ollut.  

Vuonna 2021 rikoslajikohtainen kehitys eri rikoslajien osalta oli erilaista vuoteen 2020 verrattuna. Omaisuus- ja huumausainerikosten määrä väheni, kun taas henkeen ja terveyteen kohdistuneiden sekä seksuaalirikosten määrä kasvoi. Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten määrän kasvu johtui pahoinpitelyrikosten määrän kasvusta. 

Huumausainerikosten määrän väheneminen vuonna 2021 verrattuna edellisvuoteen johtui perusmuotoisten huumausainerikosten määrän vähenemisestä. Poliisin tietoon tuli noin 5 000 huumausainerikosta, mikä on noin 1 700 rikosta vähemmän kuin vuotta aiemmin. Vuoden 2020 korkea huumausainerikosten määrän kasvu johtui osittain poliisin ja Tullin toteuttamasta Darknetiin kohdentuneesta rikostorjuntaprojektista, minkä yhteydessä paljastui poikkeuksellisen suuri määrä huumausainerikoksia. 

Liikenneturvallisuuden ja liikennerikosten osalta vuosi 2021 oli edellisvuotta parempi. Vuonna 2021 Helsingin liikenteessä tapahtui 276 henkilövahinko-onnettomuutta, joissa loukkaantui 315 henkilöä ja kuoli viisi henkilöä. Loukkaantuneiden määrä laski 130 henkilöllä vuosien 2017–2019 keskiarvosta, mitä voidaan pitää erinomaisena suuntauksena. Poliisin tietoon tuli 1 915 rattijuopumusta, mikä on 513 vähemmän kuin vuotta aiemmin. 

Luvut kuvaavat Helsingin poliisin tietoon tulleita rikoksia.