Hyppää pääsisältöön

Pyöräliikenne niemen rajalla

Niemen rajan ylitti kesäkuun 2023 käsinlaskennoissa yhteensä 30 300 polkupyörää vuorokaudessa. Nousua edellisvuoden 28 300 lasketusta polkupyörästä tapahtui 7 %. Vuoden 2021 kesä-kuussa vastaava luku oli 31 500, vuonna 2020 31 500. Viime vuosien laskusta huolimatta käsin laskettavan pyöräliikenteen trendi on pitkällä aikavälillä edelleen nouseva. Vuodesta 2019 alkaen niemen rajan tuloksissa on hyödynnetty konetuloksia soveltuvin osin.

*Niemen rajan laskennassa käytetty pisteen konelaskintulosta 

Käsinlaskennat tehdään vuosittain kesäkuussa arkipäivinä muutaman viikon aikana, minkä seurauksena sään vaikutus tuloksiin voi olla merkittävä. Vuoden 2023 laskentapäivien osalta sää oli poutainen ja pääosin lämmin. Sään vaikutusta kesän laskentoihin poistetaan käyttämällä konelaskentapisteistä saatavia kertoimia.

Kesäkuun keskimääräisenä arkivuorokautena (ma-pe) niemen rajan ylitti 29 200 pyörällä liikkujaa. Tulos on saatu kertomalla pisteen käsinlaskentatulos lähimmän konepisteen kesäkuun arkipäivien keskiarvon ja kyseessä olevan käsinlaskentapäivän konetuloksen suhteella. Kesäkuun keskimääräisen arkivuorokauden liikenne kasvoi 9 % vuodesta 2022. Huippuvuorokautena niemen rajan ylitti 35 200 pyörää. Määrä pysyi samansuuruisena verrattuna edellisvuoteen 2022. Huippuvuorokauden luku kuvaa pyörän käyttäjien mahdollisen enimmäismäärän kyseisenä arkivuorokautena sään ollessa hyvä. Huippuvuorokauden luku on laskettu vuodesta 2019 alkaen kertomalla pisteen käsinlaskentatulos lähimmän konepisteen touko-elokuun viiden korkeimman arkivuorokauden keskiarvon ja kyseessä olevan käsinlaskentapäivän konetuloksen suhteella. Aiemmin huippuvuorokausi laskettiin Eläintarhan ja Hesperian puiston konepisteiden touko-elokuun viiden korkeimman arkivuorokauden keskiarvon mukaan.

Niemen rajan ylittävä pyöräliikenne oli laskentavuorokautena vilkkainta Hesperian puistossa, jonka läpi kulki 6600 pyörää. Laskennallinen huippuliikenne pisteessä oli 6800 pyöräilijää vuorokaudessa. Vuonna 2022 Hesperian puistossa kulki 5 100 pyörää ja laskennallinen huippuliikenteen luku oli 6100. Toiseksi vilkkain piste oli Lauttasaaren sillalla. Sillalla kulki laskentavuorokautena 6000 pyörää. Sen laskennallinen huippuvuorokausi, 7700 pyöräilijää, oli korkeampi kuin Hesperian puistossa. Vuonna 2022 Lauttasaaren sillan ohitti 6600 pyöräilijää, mikä oli myös huippuvuorokauden lukema. Vuonna 2023 kolmanneksi vilkkain piste oli Pitkäsilta, jossa pyöräili 5400 pyörää laskentavuorokautena. Pisteen huippuvuorokauden lukema oli 5900 pyöräilijää.