Hyppää pääsisältöön

Pyöräliikenne niemen rajalla

Niemen rajan ylitti kesäkuun 2022 käsinlaskennoissa yhteensä 27 000 polkupyörää vuorokaudessa. Laskua edellisvuoden 31 500 lasketusta polkupyörästä tapahtui 13 %. Vuoden 2020 kesäkuussa vastaava luku oli myös 31 500, vuonna 2019 33 000. Viime vuosien laskusta huolimatta käsin laskettavan pyöräliikenteen trendi on pitkällä aikavälillä edelleen nouseva. Vuodesta 2019 alkaen niemen rajan tuloksissa on hyödynnetty konetuloksia soveltuvin osin.

*Niemen rajan laskennassa käytetty pisteen konelaskintulosta 

Käsinlaskennat tehdään vuosittain kesäkuussa arkipäivinä muutaman viikon aikana, minkä seurauksena sään vaikutus tuloksiin voi olla merkittävä. Vuoden 2020 laskentapäivien osalta sää oli pääosin poutainen ja sadetta osui vain muutamalle päivälle. Sään vaikutusta kesän laskentoihin poistetaan käyttämällä konelaskentapisteistä saatavia kertoimia.

Kesäkuun keskimääräisenä arkivuorokautena (ma-pe) niemen rajan ylitti 26 000 pyörällä liikkujaa. Tulos on saatu kertomalla pisteen käsinlaskentatulos lähimmän konepisteen kesäkuun arkipäivien keskiarvon ja kyseessä olevan käsinlaskentapäivän konetuloksen suhteella. Kesäkuun keskimääräisen arkivuorokauden liikenne pieneni 17 % vuodesta 2021. Huippuvuorokautena niemen rajan ylitti 34 200 pyörää, mikä on 3 % vähemmän kuin huippuliikenne vuonna 2021 (kuva 8). Huippuvuorokauden luku kuvaa pyörän käyttäjien mahdollisen enimmäismäärän kyseisenä arkivuorokautena sään ollessa hyvä. Huippuvuorokauden luku on laskettu vuodesta 2019 alkaen kertomalla pisteen käsinlaskentatulos lähimmän konepisteen touko-elokuun viiden korkeimman arkivuorokauden keskiarvon ja kyseessä olevan käsinlaskentapäivän konetuloksen suhteella. Aiemmin huippuvuorokausi laskettiin Eläintarhan ja Hesperian puiston konepisteiden touko-elokuun viiden korkeimman arkivuorokauden keskiarvon mukaan

Niemen rajan ylittävä pyöräliikenne oli laskentavuorokautena vilkkainta Lauttasaaren sillalla, jossa kulki 6 600 pyörää. Tämä oli myös laskentapisteen laskennallinen huippuliikenne vuorokaudessa. Vuonna 2021 sillalla kulki 5 500 pyörää ja laskennallinen huippuliikenteen luku oli 7 400. Toiseksi vilkkain piste oli Hesperian puistossa Töölönlahdella. Hesperian puiston läpi kulki laskentavuorokautena 5 100 pyörää ja huippuvuorokautena 6 100 pyörää. Kolmanneksi vilkkain piste oli Merikannontie, josta pyöräili 4 000 pyörää laskenta- sekä huippuvuorokautena. Laskennallisia huippuvuorokausia tarkasteltaessa Pitkälläsillalla liikkui 6 000, joka on enemmän kuin Merikannontien laskentapisteellä. Laskentavuorokautena Pitkäsilta jäi kuitenkin vilkkaudessa neljänneksi 3 900 sillan ylittäneellä pyörällä.