Hyppää pääsisältöön

Pyöräliikenne niemen rajalla

Niemen rajan ylitti kesäkuun 2020 käsilaskennoissa yhteensä 31 500 polkupyörää vuorokaudessa. Tämä oli 5 % vähemmän kuin kesäkuussa 2019, jolloin vastaava luku oli 33 000. Vuoden 2020 tuloksiin vaikutti korona-viruksesta aiheutuneet muutokset liikkumiseen. Vuodesta 2019 alkaen niemen rajan tuloksissa on hyödynnetty konetuloksia soveltuvin osin.

*Niemen rajan laskennassa käytetty pisteen konelaskintulosta 

Käsinlaskennat tehdään vuosittain kesäkuussa arkipäivinä muutaman viikon aikana, minkä seurauksena sään vaikutus tuloksiin voi olla merkittävä. Vuoden 2020 laskentapäivien osalta sää oli pääosin poutainen ja sadetta osui vain muutamalle päivälle. Sään vaikutusta kesän laskentoihin poistetaan käyttämällä konelaskentapisteistä saatavia kertoimia.

Kesäkuun keskimääräisenä arkivuorokautena (ma–pe) niemen rajan ylitti 34 400 pyörällä liikkujaa. Tulos on saatu kertomalla pisteen käsinlaskentatulos lähimmän konepisteen kesäkuun arkipäivien keskiarvon ja kyseessä olevan käsinlaskentapäivän konetuloksen suhteella. Kesäkuun keskimääräisen arkivuorokauden liikenne pieneni reilun prosentin vuodesta 2019, jolloin niemen rajan kesäkuun arkivuorokauden keskiarvo oli 34 900. Huippuvuorokautena niemen rajan ylitti 42 500 pyörää, mikä oli vajaan prosentin vähemmän kuin huppuliikenne vuonna 2019. Huippuvuorokauden luku kuvaa pyörän käyttäjien mahdollisen enimmäismäärän kyseisenä arkivuorokautena sään ollessa hyvä. Huppuvuorokauden luku on laskettu vuodesta 2019 alkaen kertomalla pisteen käsinlaskentatulos lähimmän konepisteen touko-elokuun viiden korkeimman arkivuorokauden keskiarvon ja kyseessä olevan käsinlaskentapäivän konetuloksen suhteella. Aiemmin huppuvuorokausi laskettiin Eläintarhan ja Hesperian puiston konepisteiden touko-elokuun viiden korkeimman arkivuorokauden keskiarvon mukaan.

Niemen rajan ylittävä pyöräliikenne oli laskentavuokautena vilkkainta Lauttasaaren sillalla, jossa kulki 6 300 pyörää. Sillan laskennallinen huippuliikenne oli 7 900 pyörää vuorokaudessa. Lauttasaaren sillan pyörämäärin on vaikuttanut vuodesta 2018 alkaen työmaat: ensin loppuvuodesta 2018 Porkkalankadulla alkanut putkityömaa ja loppukesästä 2019 alkanut siltaremontti. Siltatyömaa sulki ensin sillan pohjoispuolen pyöräliikenteeltä, työmaan puoli vaihtui kesäkuussa 2020 ja liikenne siirtyi pohjoispuolelle. Toiseksi vilkkain piste oli Pitkäsilta, jonka ylitti laskentavuorokautena 5 100 pyörää, keskimääräisenä kesäkuun arkipäivänä pyöräilijöitä oli 5 600 ja huippuvuorokautena 6 900 pyörää. Kolmanneksi vilkkain piste oli Hesperian puisto Oopperan takapuolella Töölönlahdella. Sateisena laskentapäivänä havaittu pyörämäärä oli alhainen, 4 200, kun laskennallisena kesäkuun arkivuorokautena luku olisi 5 600 ja huippuvuorokauden liikennemäärä 7 000. Selkeä muutos on tapahtunut Mechelininkadulla, jossa pyöräilijät ovat löytäneet vuonna 2019 uudistuneen kadun pyöräkaistat. Kadun pyöräilijämäärät ovat kasvaneet aiemmasta noin 300:sta 1 400 pyöräilijään vuorokaudessa vuonna 2020.