Hyppää pääsisältöön

Ikääntyneiden koulutustaso

  • Ikääntyneiden koulutustaso jatkaa nousuaan, ja ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa olevien ikääntyneiden osuus pienenee. 
  • Ikääntyneiden koulutustaso on Helsingissä selvästi korkeampi kuin maassa keskimäärin. 
  • Toisin kuin työikäisillä, ikääntyneillä naisten koulutustaso on miehiä alhaisempi. Ero kuitenkin kaventuu, ja 6569-vuotiaat naiset ovat jo miehiä koulutetumpia. 

Suomalaisten koulutustaso on noussut 2000-luvulla, ja tutkinnon suorittaneiden osuus on kasvanut erityisesti vanhemmissa ikäluokissa. Työikäisissä eli 25–64-vuotiaissa perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneiden osuus oli Helsingissä hieman matalampi kuin koko maassa (83 % vs. 86 %) vuonna 2022. Sen sijaan 65 vuotta täyttäneillä helsinkiläisillä on perusasteen jälkeinen tutkinto selvästi useammin kuin saman ikäisillä koko maassa keskimäärin (71 % vs. 64 %). Ikääntyneessä väestössä tutkinnon suorittaneiden osuus on 2000-luvulla kohonnut nopeasti, kun aiempaa koulutetummat sukupolvet ovat ikääntyneet.

Suoritettujen tutkintojen taso on niin työikäisillä kuin ikääntyneilläkin keskimäärin korkeampi Helsingissä kuin koko maassa. Helsinkiläisistä 65 vuotta täyttäneistä 45 prosenttia oli suorittanut korkea-asteen tutkinnon, kun koko maassa vastaava osuus oli vain 29 prosenttia vuonna 2022. Korkeimmin koulutettujen, eli ylemmän korkea-asteen tai tutkija-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus ikääntyneistä oli Helsingissä 19 prosenttia, kun koko maassa osuus oli vain kahdeksan prosenttia. Enintään toisen asteen tutkinnon oli suorittanut 26 prosenttia helsinkiläisistä ikääntyneistä, kun taas koko maan ikääntyneistä 35 prosenttia.  

Työikäisessä väestössä naisten koulutustaso on korkeampi kuin työikäisten miesten, mutta ikääntyneiden kohdalla tilanne on päinvastainen. Helsinkiläisistä 65 vuotta täyttäneistä miehistä 74 prosenttia ja naisista 69 prosenttia oli perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneita vuonna 2022. Sukupuolten välinen ero on kuitenkin kaventunut tällä vuosituhannella, ja 65–69-vuotiaiden ikäryhmässä naisten koulutustaso on jo noussut miehiä korkeammaksi. Ylipäätään 65–69-vuotiaiden koulutustaso lähestyy jo työikäisten koulutustasoa. Ikääntyneiden koulutustaso tuleekin edelleen kohoamaan lähivuosina, sillä nykyisistä 55–64-vuotiaista aiempaa suurempi osuus on suorittanut jonkin tutkinnon, etenkin korkea-asteen tutkinnon.