Hyppää pääsisältöön

Työllisyys

  • Työllisyysaste kohosi Helsingissä ja Helsingin seudulla reippaasti vuonna 2022, mutta kääntyi laskuun vuonna 2023. 

  • Helsingin työllisyysaste on hieman koko maata korkeampi.  

  • Työllisten määrä ylittää koronapandemiaa edeltävän tason.  

20–64-vuotiaiden työllisyysaste oli Helsingissä vuonna 2023 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 78,5 prosenttia, mikä oli 0,8 prosenttiyksikköä alempi kuin vuotta aiemmin. Neljätoista kuntaa käsittävällä Helsingin seudulla työllisyysaste oli 79,3 prosenttia, ja muutos vuoden takaisesta samaa tasoa kuin Helsingissä. Työllisyysasteet Helsingissä ja Helsingin seudulla olivat kuitenkin korkeampia kuin ennen koronapandemiaa.    

Vuonna 2023 Helsingissä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen ennakkotiedon mukaan 349 100 työllistä, mikä oli yli kaksi prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin, mutta edelleen viisi prosenttia enemmän kuin ennen koronapandemiaa. Helsingin seudulla työllisten määrä kasvoi hieman vuonna 2023 vuoden takaisesta. Koko maassa työllisiä oli vuonna 2023 hitusen enemmän kuin vuotta aiemmin.

Osa-aikatyötä tekevien määrä kasvoi tasaisesti viime vuosikymmenellä, ja kasvu kiihtyi vuodesta 2020. Vuonna 2023 kaikista Helsingin palkansaajista yli 20 prosenttia työskenteli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan osa-aikaisessa työsuhteessa.  Osa-aikatyö on Helsingissä hieman muuta maata yleisempää. Osa-aikatyötä tehdään eniten majoitus- ja ravitsemistoiminnassa, kulttuurialoilla sekä kaupan toimialalla.

Uusimmat artikkelit

Kuvituskuva, jossa kahvilan työntekijä esittelee leipäkoria.
2.5.2024
Työllisyyden kasvu on viime vuosina nojautunut vahvasti osa-aikatyön lisääntymiseen sekä Helsingissä että Suomessa. Joka viides helsinkiläinen palkansaaja työskentelee osa-aikaisesti, yleisimmin naiset, nuoret ja ulkomaalaistaustaiset. Lähes puolet majoitus- ja ravintola-alalla työskentelevistä...
15.12.2022
Ulkomaalaistaustaisten määrä ja osuus väestöstä ovat kasvaneet pääkaupunkiseudulla
nopeasti. Siksi Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupungit seuraavat
maahanmuuttajien kotoutumista ja heidän lastensa menestymistä elämässä.
Tämä raportti päivittää kotoutumisen tilannekuvaa...
10.3.2021
Ulkomaalaistaustaisten määrä ja osuus väestöstä ovat kasvaneet pääkaupunkiseudulla nopeasti. Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupungit seuraavat maahanmuuttajien
kotoutumista ja heidän lastensa menestymistä elämässä. Tämä raportti päivittää Helsingin kaupungin kotoutumisen seurantatutkimuksia...
4.2.2021
Helsingissä ja muualla pääkaupunkiseudulla ulkomaalaistaustaisten osuus nuorista ikäluokista kasvaa lähiaikoina voimakkaasti. Tulevaisuuden kannalta on erittäin tärkeää tietää, miten ulkomaalaistaustaiset lapset ja nuoret voivat ja miten he löytävät oman paikkansa suomalaisessa yhteiskunnassa ja...