Hyppää pääsisältöön

Työllisyys

  • Työllisyysaste kohosi Helsingissä ja Helsingin seudulla reippaasti vuonna 2022.   

  • Helsingin työllisyysaste on koko maata reilusti korkeampi.  

  • Työllisten määrä ylittää koronakriisiä edeltävän tason.  

Helsingin 20–64-vuotiaiden työllisyysaste oli vuonna 2022 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 79,3 %, mikä oli kaksi prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Neljätoista kuntaa käsittävällä Helsingin seudulla työllisyysaste oli 80,3 prosenttia, ja muutos vuoden takaisesta oli Helsinkiä maltillisempi. Työllisyysasteet Helsingissä ja Helsingin seudulla olivat jopa korkeampia kuin ennen koronapandemiaa.    

Koronakriisin aikana työllisten määrät kasvoivat Helsingille tyypillisissä korkean osaamistason erityisasiantuntija-ammateissa sekä muun muassa terveydenhuoltoalalla. Lisäksi työllisyysasteen nousua selittää se, että koronaan liittyvien rajoitusten vuoksi määräaikaisesti lomautetut palvelualan työntekijät eivät näy työvoimatutkimuksen aineistossa työttöminä, vaan työllisinä. Koko maan tasolla kasvu vuoden takaisesta oli Helsingin seutua maltillisempaa.

Vuonna 2022 Helsingissä oli 357 100 työllistä, mikä oli yli neljä prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin ja seitsemän prosenttia enemmän kuin ennen koronapandemiaa. Helsingin seudulla työllisten määrän kasvu oli Helsinkiä maltillisempaa. Koko maassa työllisiä oli vuonna 2022 keskimäärin 2,5 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Vuonna 2020 työllisten määrät pienenivät väliaikaisesti koronakriisin taloudellisten vaikutusten myötä. Osa-aikatyötä tekevien määrä kasvaa tasaisesti, ja osa-aikatyö on Helsingissä hieman muuta maata yleisempää. Vuonna 2022 kaikista Helsingin palkansaajista 19 prosenttia työskenteli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan osa-aikaisessa työsuhteessa.  

Uusimmat artikkelit

15.12.2022
Ulkomaalaistaustaisten määrä ja osuus väestöstä ovat kasvaneet pääkaupunkiseudulla
nopeasti. Siksi Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupungit seuraavat
maahanmuuttajien kotoutumista ja heidän lastensa menestymistä elämässä.
Tämä raportti päivittää kotoutumisen tilannekuvaa...
10.3.2021
Ulkomaalaistaustaisten määrä ja osuus väestöstä ovat kasvaneet pääkaupunkiseudulla nopeasti. Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupungit seuraavat maahanmuuttajien
kotoutumista ja heidän lastensa menestymistä elämässä. Tämä raportti päivittää Helsingin kaupungin kotoutumisen seurantatutkimuksia...
4.2.2021
Helsingissä ja muualla pääkaupunkiseudulla ulkomaalaistaustaisten osuus nuorista ikäluokista kasvaa lähiaikoina voimakkaasti. Tulevaisuuden kannalta on erittäin tärkeää tietää, miten ulkomaalaistaustaiset lapset ja nuoret voivat ja miten he löytävät oman paikkansa suomalaisessa yhteiskunnassa ja...