Hyppää pääsisältöön

Asuntokunnat

Asuntokunta muodostuu niistä henkilöistä, jotka asuvat vakinaisesti samassa asuinhuoneistossa. Helsingin asuntokunnista puolet on yksinasuvia. Yksinasuvien määrä on kasvanut Helsingissä viime vuosina tavallista voimakkaammin. Kun katsotaan asuntokuntien sijaan kaupungin koko väestöä, suurin joukko helsinkiläisiä kuuluu lapsiperheisiin. Lapsiperheet asuvat Helsingissä yleisimmin omistusasunnossa, jos perheessä on kaksi vanhempaa, ja toisaalta vuokralla, jos vanhempia on perheessä yksi. Kaikista Helsingin asuntokunnista yhteenlaskettuna noin puolet asuu vuokra-asunnossa.

Uusimmat artikkelit

10.1.2023
Julkaisussa esitetään Helsingin väestön, perheiden ja asuntokuntien määrä ja rakenne vuodenvaihteessa 2021/2022 sekä väestönmuutokset vuonna 2021. Julkaisu sisältää katsaukset Helsingin väkiluvun kehitykseen, väestön demografiseen rakenteeseen sekä perheiden rakenteeseen. Julkaisussa esitetään...
21.10.2021
Julkaisussa esitetään Helsingin väestön, perheiden ja asuntokuntien määrä ja rakenne vuodenvaihteessa 2020/2021 sekä väestönmuutokset vuonna 2020. Julkaisu sisältää katsaukset Helsingin väkiluvun kehitykseen, väestön demografiseen rakenteeseen sekä perheiden rakenteeseen. Julkaisussa esitetään...
17.9.2021
Artikkelissa esitellään uutta tilastotietoa asukkaiden tulotasosta Helsingin asuntokannan eri osissa, esimerkiksi kaupungin omistamissa asunnoissa, vuokra-asunnoissa tai omistusasunnoissa. Tulosten mukaan sekä kaupungin että muiden tahojen omistamissa ARA-vuokra-asunnoissa painottuivat selvästi...