Hyppää pääsisältöön

Konkurssit

  • Vireille pantujen konkurssien määrä on ennätyslukemissa.
  • Koko maan konkursseista Helsingin osuus on tavallisesti noin viidesosa.
  • Konkurssien voimakas lisääntyminen viime aikoina johtuu ensisijaisesti korkoympäristön muutoksesta.

Konkurssit ovat luontainen osa yritysdynamiikkaa, jossa heikommin menestyvät toimijat poistuvat markkinoilta ja työntekijät siirtyvät tuottavampien yritysten palvelukseen. Vireille pantujen konkurssien määrään vaikuttaa yleinen taloustilanne, toimialan suhdanneherkkyys sekä toimialojen tulevaisuuden näkymät. Helsingissä vireille pantujen konkurssien osuus on koko maan osuudesta noin 20 prosentin luokkaa. Eniten konkursseja pannaan vireille Helsingissä palvelualoilla, joilla toimii myös lukumäärällisesti eniten yrityksiä.

Konkurssit ovat Helsingissä ja koko Suomessa ennätyslukemissa. Ilmiötä selittää 10 vuotta kestäneen nollakorkoajan päättyminen, jonka myötä yrityskannasta on poistunut kannattamattomia velkarahan varaan nojanneita yhtiöitä. Koronapandemia ja Venäjän hyökkäyssodan aiheuttama energiapula yhdistettynä korkoympäristön muutokseen ovat näkyneet monissa yrityksissä liiketoiminnan hankaloitumisena.
 

Helsingissä yksittäisestä konkurssista aiheutuva työpaikkojen menetys on vaihdellut henkilökunnan lukumäärän liukuvalla vuosisummalla mitattuna viime vuosina noin 2 000 ja 4 000 henkilötyövuoden välillä. Jyrkkä korkotason nousu on aiheuttanut ylimääräisiä kuluja yrityksille, mikä saattaa vaikuttaa konkurssimäärien viimeaikaiseen lisääntymiseen.