Hyppää pääsisältöön

Konkurssit

  • Helsingissä vireille pantujen konkurssien määrä on vuonna 2023 ollut nousussa.  
  • Koko maan konkursseista Helsingin osuus tavallisesti on noin viidesosa. 
  • Suuri konkurssien määrä lyhyessä ajassa voi olla merkki yritystoiminnan vaikeutumisesta.

Konkurssit ovat luontainen osa yritysdynamiikkaa, jossa heikommin menestyvät toimijat poistuvat markkinoilta ja työntekijät siirtyvät tuottavampien yritysten palvelukseen. Suuri määrä konkursseja lyhyen ajan sisällä voi kertoa yritystoiminnan hankaloitumisesta ja johtaa investointien laskuun taloudessa.

Vireille pantujen konkurssien määrään vaikuttaa yleinen taloustilanne, toimialan suhdanneherkkyys sekä toimialojen kehitysnäkymät. Viime vuosina Helsingissä vireille pantujen konkurssien osuus koko maan konkursseista on ollut likimain 20 prosenttia. Helsingissä konkursseja pannaan vireille noin 500 vuosittain, mutta luvut ovat olleet vuoden 2023 alussa noususuuntaisia suurimmalla osalla toimialoista. Konkurssien vaikutukset henkilöstölukumääriin vaihtelevat kuukausittain paljon, sillä yhden suuren työllistäjän konkurssi voi aiheuttaa tilastoissa suuren poikkeaman edelliseen kuukauteen. 

Helsingissä yksittäisestä konkurssista aiheutuva työpaikkojen menetys on vaihdellut henkilökunnan lukumäärän liukuvalla vuosisummalla mitattuna viime vuosina noin 2 000 ja 4 000 henkilötyövuoden välillä. Jyrkkä korkotason nousu on aiheuttanut ylimääräisiä kuluja yrityksille, mikä saattaa vaikuttaa konkurssimäärien viimeaikaiseen lisääntymiseen.