Hyppää pääsisältöön

Lasten ja nuorten terveys ja elintavat

Riittävä uni, terveellinen ateriarytmi ja säännöllinen liikkuminen arjessa ovat lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen takeita sekä vaalivat mielen hyvinvointia. Päihteiden käyttö lapsuudessa ja nuoruudessa lisää riskiä erilaisille terveyshaitoille. Suuri osa lapsista ja nuorista Helsingissä kokee terveytensä hyväksi, mutta terveytensä korkeintaan kohtalaiseksi kokevien osuus on aiempaa yleisempää. Suurella osalla lapsista ja nuorista esiintyy haasteita ateria- ja unirytmissä. Myös mielen hyvinvoinnin haasteet ovat yleisiä. Liikkumisessa sen sijaan on osin havaittavissa myönteistä kehitystä.