Hyppää pääsisältöön

Asuntokanta

Helsinki on Suomen kerrostalovaltaisin kaupunki. Muista suurista kaupungeista Helsinkiä muistuttavat tässä suhteessa eniten Tampere ja Turku, joissa molemmissa kerrostaloasuntojen osuus oli vuonna 74 prosenttia, kun se Helsingissä oli 86 prosenttia. Vantaalla kerrostaloasuntoja oli 66 prosenttia ja Espoossa vain 61 prosenttia asuntokannasta. Vuokra-asuntoja on Helsingissä jonkin verran enemmän kuin omistusasuntoja. Vuokra-asuntojen osuus asuntokannasta on suurempi kuin muissa pääkaupunkiseudun kaupungeissa. Asunnot ovat Helsingissä keskimäärin kooltaan melko pieniä, ja yksiöt ja kaksiot muodostavat yhteenlaskettuna enemmistön Helsingin koko asuntokannasta.  

Uusimmat artikkelit

10.1.2023
Julkaisussa esitetään Helsingin väestön, perheiden ja asuntokuntien määrä ja rakenne vuodenvaihteessa 2021/2022 sekä väestönmuutokset vuonna 2021. Julkaisu sisältää katsaukset Helsingin väkiluvun kehitykseen, väestön demografiseen rakenteeseen sekä perheiden rakenteeseen. Julkaisussa esitetään...
21.10.2021
Julkaisussa esitetään Helsingin väestön, perheiden ja asuntokuntien määrä ja rakenne vuodenvaihteessa 2020/2021 sekä väestönmuutokset vuonna 2020. Julkaisu sisältää katsaukset Helsingin väkiluvun kehitykseen, väestön demografiseen rakenteeseen sekä perheiden rakenteeseen. Julkaisussa esitetään...
17.9.2021
Artikkelissa esitellään uutta tilastotietoa asukkaiden tulotasosta Helsingin asuntokannan eri osissa, esimerkiksi kaupungin omistamissa asunnoissa, vuokra-asunnoissa tai omistusasunnoissa. Tulosten mukaan sekä kaupungin että muiden tahojen omistamissa ARA-vuokra-asunnoissa painottuivat selvästi...