Hyppää pääsisältöön

Asuntokanta

Helsinki on Suomen kerrostalovaltaisin kaupunki. Muista suurista kaupungeista Helsinkiä muistuttavat tässä suhteessa eniten Tampere ja Turku, joissa kerrostaloasuntojen osuus oli vuoden 2022 lopussa 76 prosenttia ja 75 prosenttia, kun se Helsingissä oli 86 prosenttia. Vantaalla kerrostaloasuntoja oli 67 prosenttia ja Espoossa vain 63 prosenttia asuntokannasta. Vuokra-asuntoja on Helsingissä jonkin verran enemmän kuin omistusasuntoja. Vuokra-asuntojen osuus asuntokannasta on suurempi kuin muissa pääkaupunkiseudun kaupungeissa. Viime vuosina vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen määrä ja osuus ovat kasvaneet. Asunnot ovat Helsingissä keskimäärin kooltaan melko pieniä, ja yksiöt ja kaksiot muodostavat yhteenlaskettuna 59 prosenttia Helsingin koko asuntokannasta. Asuntokannan kaikkien asuntojen keskipinta-ala on 62,9 neliömetriä, omakoti- ja paritalojen omistusasunnoissa se on kuitenkin selvästi suurempi.

Uusimmat artikkelit

10.1.2023
Julkaisussa esitetään Helsingin väestön, perheiden ja asuntokuntien määrä ja rakenne vuodenvaihteessa 2021/2022 sekä väestönmuutokset vuonna 2021. Julkaisu sisältää katsaukset Helsingin väkiluvun kehitykseen, väestön demografiseen rakenteeseen sekä perheiden rakenteeseen. Julkaisussa esitetään...
21.10.2021
Julkaisussa esitetään Helsingin väestön, perheiden ja asuntokuntien määrä ja rakenne vuodenvaihteessa 2020/2021 sekä väestönmuutokset vuonna 2020. Julkaisu sisältää katsaukset Helsingin väkiluvun kehitykseen, väestön demografiseen rakenteeseen sekä perheiden rakenteeseen. Julkaisussa esitetään...
17.9.2021
Artikkelissa esitellään uutta tilastotietoa asukkaiden tulotasosta Helsingin asuntokannan eri osissa, esimerkiksi kaupungin omistamissa asunnoissa, vuokra-asunnoissa tai omistusasunnoissa. Tulosten mukaan sekä kaupungin että muiden tahojen omistamissa ARA-vuokra-asunnoissa painottuivat selvästi...