Hyppää pääsisältöön

Ikääntyneen väestön rakenne

  • Helsinkiläisistä noin 117 000 eli lähes joka viides on yli 64-vuotias. 
  • Ikääntyneiden lukumäärän arvioidaan kaksinkertaistuvan vuoteen 2060 mennessä. Suhteellisesti eniten lisääntyy vanhimpiin ikäryhmiin kuuluvien lukumäärä. 
  • Tulevaisuudessa yhä useampi helsinkiläinen ikääntynyt on ulkomaalaistaustainen. 

Helsingissä asui vuoden 2022 lopussa reilut 117 000 yli 64-vuotista henkilöä. Ikääntyneiden lukumäärä on kasvanut Helsingissä tämän vuosituhannen alusta 56 prosenttia, kun kaupungin koko väestö on samalla ajanjaksolla kasvanut noin 19 prosenttia. Ikääntyneistä 53 prosenttia on alle 75-vuotiaita. 75–84-vuotiaita on 35 prosenttia ja yli 85-vuotiaita 12 prosenttia. Naisia ikääntyneistä on 60 prosenttia. Naisten osuus on sitä suurempi, mitä vanhemmasta ikäryhmästä on kyse. 85 vuotta täyttäneistä naisia on 71 prosenttia.

Väestöennusteen mukaan lähes joka neljäs helsinkiläinen on 65 vuotta täyttänyt vuoden 2060 lopussa. Ikääntyneitä asuisi Helsingissä tuolloin noin 212 000. 65 vuotta täyttäneiden viisivuotisikäryhmien koko vaihtelee ja ikäryhmien kehitys Helsingin ennusteessa on näiden vaihtelujen mukainen. Selkeimpänä linjana ikäluokkien kehityksessä on entistä pidempään eläminen, joten 85–89-vuotiaiden ja 90 vuotta täyttäneiden ikäryhmät kasvavat koko ennustekauden ajan suhteellisesti eniten. Ennusteen mukaan 85 vuotta täyttäneiden osuus ikääntyneistä kasvaa vuosien 2021 ja 2060 välillä noin 12 prosentista 20 prosenttiin. 

Helsingin ikärakenne vanhenee koko maahan verrattuna vähemmän. Vuoden 2022 lopussa Helsingissä oli noin 27 ikääntynyttä 100 työikäistä kohden, kun koko maassa oli keskimäärin 40 ikääntynyttä 100 työikäistä kohden. Väestöennusteen mukaan vanhushuoltosuhde nousee Helsingissä 30 prosenttiin vuoden 2040 loppuun mennessä. Vaikka se on huomattavasti vähemmän kuin koko maassa, jossa osuus nousee lähes 50 prosenttiin, ikääntymisen aiheuttama muutos on Helsinginkin väestörakenteessa merkittävä.   

Tulevaisuudessa yhä useampi helsinkiläinen ikääntynyt on ulkomaalaistaustainen. Ulkomaalaisten maasta- ja maahanmuutto on vaikuttanut merkittävästi Helsingin väestökehitykseen 2000-luvulla ja viime vuosikymmenen puolivälistä alkaen ulkomaalaisten muuttovoitto on ollut yksi merkittävimmistä osatekijöistä Helsingin väestökasvussa. Ulkomaalaistaustaisen väestön osuus onkin viimeisen vuosikymmenen aikana noussut 11 prosentista reiluun 18 prosenttiin. Ikääntyneistä ulkomaalaistaustaisia oli vuoden 2022 lopussa reilu viisi prosenttia, mutta osuus tulee nousemaan ulkomaalaistaustaisen väestön vanhetessa.