Hyppää pääsisältöön

Asuntomarkkinat

Helsinki on vetovoimainen kaupunki, johon uusia asukkaita houkuttelevat työ- ja opiskelupaikat, erilaiset asuinalueet sekä vapaa-ajan toiminnan tarjonta. Niinpä kasvavassa kaupungissa myös kysyntä asuntomarkkinoilla on korkea. Korkea asuntojen kysyntä on pitänyt asuntokauppojen lukumäärän korkealla ja ylläpitänyt asuntojen korkeita hintoja, vaikkakin asuntojen hintakehitys kääntyi laskuun vuoden 2022 ja hiljainen asuntokauppa on pitänyt yllä hintojen laskua vuonna 2023. Asuntojen hintataso heijastuu myös asuntojen vuokrissa, jotka nekin ovat muuta maata korkeammat Helsingissä.

Uusimmat artikkelit

2.6.2023
Viime vuosien maailmanlaajuiset mullistukset ovat heijastuneet kaikkiin yhteiskunnan osa-alueisiin, myös asumiseen ja rakentamiseen. Koronaviruspandemian aikana etätyö yleistyi entisestään ja liikkumisen tavat muuttuivat, ja esimerkiksi monipaikkaisen työskentelyn on arvioitu säilyvän yleisenä...
20.2.2023
Katsaus on pääkaupunkiseudun toimitilamarkkinoita monipuolisesti kuvaava vuosittain julkaistava ajankohtaisraportti. Kiinteistösijoitusmarkkinat ovat viime vuosina houkutelleet runsaasti pääomia ennätysmatalien korkojen ja rahoitusmarkkinoiden korkean likviditeetin siivittämänä. Vuonna 2022...
20.1.2022
Asuntojen hinta- ja vuokrakehitystä sekä asuntokauppaa Helsingissä seurataan tiiviisti. Vuosittain kehityksestä julkaistaan edellisen vuoden tilastokatsaus, joka perehtyy edellisen vuoden ja pidemmän aikavälin kehitykseen. Vuonna 2020 asuntokauppa kävi vilkkaana koronaviruspandemiasta huolimatta....
24.9.2021
Julkaisussa esitetään Helsingin kaupungin ja Helsingin seudun uudet väestöennusteet 2020–2060 ja Helsingin osa-alueittainen ennuste 2020–2036. Väestöennuste laadittiin myös ruotsinkielisestä väestöstä. Väestöennusteen tulokset esitellään palvelujen suunnittelun kannalta merkittävimmistä ikäryhmistä...