Hyppää pääsisältöön

Henkilöliikenne niemen rajalla

Henkilöliikenteen matkustajamääriä seurataan Helsingissä vuosittain niemen rajan sekä läntisen että itäisen poikittaislinjan osalta. Lisäksi neljän vuoden välein lasketaan myös kantakaupungin laskentalinjan matkustajamäärät. Henkilöliikenteen seurantaan kuuluu joukkoliikenteen sekä henkilöautoliikenteen matkustajat. Näiden lisäksi niemen ja kantakaupungin rajan osalta lasketaan kuitenkin myös pyörällä liikkuvien kulkutapaosuus.

Vuoden 2021 syysarkipäivänä niemen rajan ylitti henkilöautolla ja joukkoliikenteellä molemmat suunnat yhteen laskien noin 478 000 henkilöä. Tämä on 10 % prosenttia enemmän kuin vuonna 2020, mutta 32 % vähemmän epidemiaa edeltävään vuoteen 2019 verrattuna. Koronaepidemia ja siihen liittyvät rajoitukset ja suositukset sekä muuttuneet liikkumistottumukset näkyivät edelleen syksyllä 2021 merkittävästi niemen rajan henkilöliikenteen matkustajamäärissä sekä kulkutapojen osuuksissa.

Vuonna 2021 joukkoliikenteen matkustajamäärä kasvoi edellisvuodesta 17 % (+43 000 henkilöä) ja henkilöautoissa matkustavien määrä kasvoi 1,4 % (+2 500 henkilöä). Vuoteen 2019 verrattuna joukkoliikenteen matkustajamäärä oli 41 % alhaisempi ja henkilöautoliikenteen 7 % alhaisempi. Joukkoliikenteen kuljetusosuus nousi vuoden takaisesta 59,0 prosentista 62,4 prosenttiin. Eroa epidemiaa edeltävään vuoteen 2019 on edelleen 9,9 prosenttiyksikköä, jolloin joukkoliikenteen kuljetusosuus oli 72,3 %.

Kun pyörällä liikkujat lasketaan mukaan, niemen rajan ylitti syksyllä noin 499 000 henkilöä arkivuorokaudessa. Pyöräilyn osuus tästä on syysarkipäivien keskiarvon mukaan 4,1 % (noin 20 700 pyörällä liikkujaa), joukkoliikenteen osuus 59,8 % ja henkilöautoissa matkustavien 36,1 %.

Aamuliikenteessä syksyn arkipäivänä keskustan suuntaan klo 6–9 niemen rajan ylitti 49 000 henkilöä, mikä on 8 % enemmän kuin vuonna 2020, mutta 42 % vähemmän epidemiaa edeltävään vuoteen 2019 verrattuna. Vuoden 2020 tulosta korjattiin takautuvasti hieman kaukojunaliikenteen osalta. Joukkoliikenteen matkustajamäärä kasvoi 15 % (+4 300 henkilöä) edellisvuodesta syksyllä 2021. Henkilöautoissa matkustavien määrä väheni 5 % (-800 henkilöä). Joukkoliikenteen osuus syksyn 2021 niemen rajan aamuliikenteessä oli 67,7 %, eli osuus oli 4,3 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuonna 2020.

Kun lasketaan mukaan myös pyörällä liikkujat, niemen rajan ylitti 51 800 henkilöä aamuliikenteessä keskustaan. Pyöräilyn osuus oli syysarkipäivän keskiarvon mukaan 6,0 % (noin 3100 pyörällä liikkujaa), joukkoliikenteen osuus 63,6 % ja henkilöautoissa matkustavien osuus 30,4 %.