Hyppää pääsisältöön

Henkilöliikenne niemen rajalla

Henkilöliikenteen matkustajamääriä seurataan Helsingissä vuosittain niemen rajan sekä läntisen että itäisen poikittaislinjan osalta. Lisäksi neljän vuoden välein lasketaan myös kantakaupungin laskentalinjan matkustajamäärät. Henkilöliikenteen seurantaan kuuluu joukkoliikenteen sekä henkilöautoliikenteen matkustajat. Näiden lisäksi niemen ja kantakaupungin rajan osalta lasketaan kuitenkin myös pyörällä liikkuvien kulkutapaosuus.

Vuoden 2022 syysarkipäivänä niemen rajan ylitti henkilöautolla ja joukkoliikenteellä molemmat suunnat yhteen laskien noin 510 000 henkilöä. Tämä on   7 % prosenttia enemmän kuin vuonna 2021, mutta 27 % vähemmän epidemiaa edeltävään vuoteen 2019 verrattuna. Koronaepidemiaan liittyvät rajoitukset ja suositukset oli purettu kesään 2022 mennessä, mutta muuttuneet liikkumistarpeet- ja tottumukset näkyivät edelleen merkittävästi syksyn 2022 niemen rajan henkilöliikenteen matkustajamäärissä sekä kulkutapojen osuuksissa.

Joukkoliikenteen matkustajamäärä kasvoi edellisvuodesta 13 % (+32 500 henkilöä) ja henkilöautoissa matkustavien väheni 4 % (- 6 700 henkilöä). Vuoteen 2019 verrattuna joukkoliikenteen matkustajamäärä oli 33 % alhaisempi ja henkilöautoliikenteen 10 % alhaisempi. Joukkoliikenteen kuljetusosuus nousi vuoden takaisesta 62,4 %:sta 66,1 %:iin. Eroa epidemiaa edeltävään vuoteen 2019 on 6,2 prosenttiyksikköä, jolloin joukkoliikenteen kuljetusosuus oli 72,3 %.

Kun pyörällä liikkujat lasketaan mukaan niemen rajan liikenteeseen, ylitti rajan syksyllä 2022 noin 529 000 henkilöä arkivuorokaudessa. Pyöräilyn osuus tästä oli 3,5 % (noin 18 600 pyörällä liikkujaa), joukkoliikenteen osuus 63,8 % ja henkilöautoissa matkustavien 32,7 %. Pyöräilyn osuus pieneni hieman vuodesta 2021, jolloin se oli 4,1 %.

Aamuliikenteessä syksyn arkipäivänä keskustan suuntaan klo 6–9 niemen rajan niemen rajan ylitti 54 300 henkilöä, mikä on 12 % (+5 600 henkilöä) enemmän kuin vuonna 2021, mutta 36 % vähemmän epidemiaa edeltävään vuoteen 2019 verrattuna. Joukkoliikenteen matkustajamäärä kasvoi 17 % (+5 500 henkilöä) edellisvuodesta syksyllä 2022. Henkilöautoissa matkustavien määrä kasvoi prosentin (+200 henkilöä). Joukkoliikenteen osuus syksyn 2022 niemen rajan aamuliikenteessä oli 70,7 %, eli osuus oli kolme prosenttiyksikköä suurempi kuin vuonna 2021.

Kun lasketaan mukaan myös pyörällä liikkujat, niemen rajan ylitti 57 300 henkilöä aamuliikenteessä keskustaan. Pyöräilyn osuus oli syysarkipäivän keskiarvon mukaan 5,3 % (noin 3 000 pyörällä liikkujaa), joukkoliikenteen osuus 66,7 % ja henkilöautoissa matkustavien osuus 27,7 %.