Hyppää pääsisältöön

Pyöräilijöiden kypärän käyttö ja sukupuoli

Kesäkuun 2020 käsinlaskennoissa kypärän käyttö laskettiin 31 999 pyörällä liikkuvalta henkilöltä, joista 63 %:lla oli kypärä. Osuus kasvoi edellisestä laskentakerrasta vuodelta 2018 kaksi prosenttiyksikköä. Havaituista pyöräilijöistä 51 % oli miehiä ja 49 % naisia. Miehistä kypärää käytti 58 %, naisista 67 %. Miesten kypärän käyttö oli samalla tasolla kuin vuonna 2018, naisilla kypärän käyttö kasvoi kaksi prosenttiyksikköä.

Pitkällä aikavälillä kypärän käyttö on selvästi yleistynyt. Pyöräilykypärän käyttöä on seurattu vuodesta 1993, jolloin vain 16 % käytti pyöräilykypärää. Keväästä 2003 laki on velvoittanut yleensä käyttämään kypärää. Ennen lain voimaantuloa kypärää käyttävien osuus oli kasvanut noin 40 %:iin.

Kypärää käyttävien osuus vaihtelee eri puolilla kaupunkia 39 %:sta 79 %:iin reittien luonteen mukaan. Kypärää käytetään eniten pidemmillä työmatkoilla. Otaniemen ja Kuusisaaren silloilla noin 76-79 % pyörällä liikkuvista käyttää pyöräilykypärää. Vähiten kypärää käytetään lyhyillä asiointimatkoilla. Tämä näkyy alhaisempina osuuksina mm. Itäkeskuksen lähellä Turunlinnan polulla (39 %) ja Asiakkaankadun sillalla (46 %) sekä Pitkäsillan länsipuolella (46 %).