Hyppää pääsisältöön

Pyöräilijöiden kypärän käyttö ja sukupuoli

Kesäkuun 2022 käsinlaskennoissa kypärän käyttö laskettiin 18:sta laskentapisteessä n. 29 900 pyörällä liikkuvalta henkilöltä, joista 67 %:lla oli kypärä. Osuus kasvoi edellisestä laskentakerrasta vuodelta 2020 neljä prosenttiyksikköä. Havaituista pyöräilijöistä 55 % oli miehiä ja 45 % naisia. Miehistä kypärää käytti 64 %, naisista 72 %. Miesten kypärän käyttö kasvoi kuusi prosenttiyksikköä edellisestä laskentakerrasta, naisilla kypärän käyttö kasvoi viisi prosenttiyksikköä.

Pitkällä aikavälillä kypärän käyttö on selvästi yleistynyt. Pyöräilykypärän käyttöä on seurattu vuodesta 1993, jolloin vain 16 % käytti pyöräilykypärää. Keväästä 2003 laki on velvoittanut yleensä käyttämään kypärää. Ennen lain voimaantuloa kypärää käyttävien osuus oli kasvanut noin 40 %:iin.

 

Kypärää käyttävien osuus vaihtelee eri puolilla kaupunkia 41 %:sta 84 %:iin reittien luonteen mukaan. Kypärää käytetään eniten pidemmillä työmatkoilla. Otaniemen ja Kuusisaaren silloilla noin 78-84 % pyörällä liikkuvista käyttää pyöräilykypärää. Vähiten kypärää käytetään lyhyillä asiointimatkoilla. Tämä näkyy alhaisempina osuuksina mm. Itäkeskuksen lähellä Turunlinnan polulla (46 %) ja Asiakkaankadun sillalla (41 %) sekä Pitkäsillan länsipuolella (41 %). Alla oleva taulukko avautuu isompana oikeasta kulmasta.