Hyppää pääsisältöön

Ulkomaalaisomisteiset yritykset

  • Helsingin yrityksistä 3,9 prosenttia on ulkomaalaisomisteisia. 
  • Ulkomaalaisomisteiset yritykset ovat keskimääräistä helsinkiläisyritystä suurempia, ja niissä työskentelee yhteensä yli 69 000 henkeä eli lähes joka neljäs helsinkiläisyritysten työntekijä.
  • Ruotsi on merkittävin Helsingissä toimivien ulkomaalaisomisteisten yritysten kotimaa. 

Ulkomaalaisomisteisia yhtiöitä toimi Helsingissä 3 130 kappaletta vuonna 2022, mikä on 3,9 prosenttia alueen koko yrityskannasta. Ulkomaalaisomisteiset yhtiöt ovat henkilöstömääriltään ja liiketoiminnaltaan tavallista suurempia, joten niiden vaikutus Helsingin elinkeinoelämälle on merkittävä. Yritys määritellään Tilastokeskuksen mukaan ulkomaalaisomisteiseksi, kun sen omistuksesta tai äänivallasta yli 50 prosenttia on suoraan tai välillisesti yhden ulkomaisen tahon hallussa.  

Vuonna 2022 Helsingissä toimivissa ulkomaalaisomisteisissa yrityksissä työskenteli 69 480 henkeä, mikä oli 24,3 prosenttia kaikkien alueella toimineiden yritysten henkilöstömäärästä. Keskimäärin ulkomaalaisomisteinen yritys työllistää Helsingissä 22,2 henkeä, mikä tekee siitä reilusti kotimaista (noin 2,8 henkeä) Helsinkiin sijoittunutta yritystä suuremman. Liikevaihtoa ulkomaalaisomisteisilla yrityksillä oli yhteensä noin 26,2 miljardia euroa, mikä on noin 23,4 prosenttia Helsingin alueella toimivien yritysten yhteenlasketusta 112,1 miljardin euron kokonaisliikevaihdosta vuonna 2022.   

Ulkomaalaisomisteiset yritykset ovat merkki kansainvälisten sijoittajien kiinnostuksesta Helsinkiä kohtaan. Lukumäärällisesti Helsingin merkittävimmät ulkomaalaisomisteisten yritysten omistajamaat vuonna 2022 olivat Ruotsi (935 yritystä), Luxemburg (401) ja Yhdysvallat (258). Toimialoista ulkomaalaisomisteisilla yrityksillä on suhteellisesti suurin työllistävä ja liiketoiminnallinen vaikutus kaivostoiminnassa ja louhinnassa sekä informaatio- ja viestintäalalla.

Uusimmat artikkelit

27.3.2023
Ulkomaalaisomisteisten yritysten merkitys on kasvussa niin Helsingissä kuin Helsingin seudulla. Tässä julkaisussa käsitellään näiden yritysten alueellista sijoittumista ja merkitystä paikallistaloudelle. Ulkomaalaisomisteinen yritys määritellään Tilastokeskuksen mukaan sellaiseksi yritykseksi,...