Hyppää pääsisältöön

Ulkomaalaisomisteiset yritykset

  • Helsingin yrityksistä 3,6 prosenttia on ulkomaalaisomisteisia. 
  • Ulkomaalaisomisteiset yritykset ovat keskimääräistä helsinkiläisyritystä suurempia, ja niissä työskentelee yhteensä yli 62 000 henkeä eli miltei joka neljäs helsinkiläisyritysten työntekijä.
  • Ruotsi on merkittävin Helsingissä toimivien ulkomaalaisomisteisten yritysten kotimaa. 

Ulkomaalaisomisteisia yhtiöitä oli Helsingissä 1 856 kappaletta vuonna 2021, mikä on 3,6 prosenttia alueen koko yrityskannasta. Ulkomaalaisomisteiset yhtiöt ovat henkilöstömääriltään ja liiketoiminnaltaan tavallista suurempia, joten niiden vaikutus Helsingin elinkeinoelämälle on merkittävä. Yritys määritellään Tilastokeskuksen mukaan ulkomaalaisomisteiseksi, kun sen omistuksesta tai äänivallasta yli 50 prosenttia on suoraan tai välillisesti yhden ulkomaisen tahon hallussa.  

Vuonna 2021 Helsingissä toimivissa ulkomaalaisomisteisissa yrityksissä työskenteli 62 364 henkeä, mikä oli 23,9 prosenttia kaikkien alueella toimineiden yritysten henkilöstömäärästä. Keskimäärin ulkomaalaisomisteinen yritys työllistää Helsingissä 33,6 henkeä, mikä tekee siitä reilusti kotimaista (noin 4,0 henkeä) Helsinkiin sijoittunutta yritystä suuremman työllistäjän. Liikevaihtoa ulkomaalaisomisteisilla yrityksillä oli yhteensä noin 23,4 miljardia euroa, mikä on noin 23,9 prosenttia Helsingin alueella toimivien yritysten yhteenlasketusta 97,6 miljardin euron kokonaisliikevaihdosta vuonna 2021.   

Ulkomaalaisomisteiset yritykset ovat myös merkki kansainvälisten investoijien kiinnostuksesta Helsinkiä kohtaan. Liikevaihdolla mitattuna Helsingin merkittävimmät ulkomaalaisomisteisten yritysten omistajamaat olivat Ruotsi, Yhdysvallat ja Kiina. Ulkomaalaisomisteisilla yrityksillä on suurin työllistävä ja liiketoiminnallinen vaikutus informaatio- ja viestintäalalle.  

Uusimmat artikkelit

27.3.2023
Ulkomaalaisomisteisten yritysten merkitys on kasvussa niin Helsingissä kuin Helsingin seudulla. Tässä julkaisussa käsitellään näiden yritysten alueellista sijoittumista ja merkitystä paikallistaloudelle. Ulkomaalaisomisteinen yritys määritellään Tilastokeskuksen mukaan sellaiseksi yritykseksi,...