Hyppää pääsisältöön

Moottoriajoneuvoliikenteen liikennemäärät

Helsingin moottoriajoneuvoliikenteen kehitystä seurataan neljällä kehämäisellä ja yhdellä poikittaislaskentalinjalla. Laskentalinjoilla mitataan Helsingin niemen rajan, kantakaupungin rajan, kaupungin nykyisen sekä vuoden 2008 mukaisen rajan ylittävä moottoriajoneuvoliikenteen määrä. Poikittaislaskentalinjalla mitataan itä–länsisuuntaisen liikenteen määrä keskuspuiston käytävän kohdalla sekä lisäksi erikseen eteläisen kantakaupungin osalta. Laskentalinjat kattavat kaikki säteittäiset ja poikittaiset pääväylät. Liikennemäärien laskennassa hyödynnetään sekä automaattisia laskentalaitteita, mutta myös käsin tehtäviä manuaalilaskentoja.

Karttakuva Helsingin kaupungin moottoriajoneuvoliikenteen laskentapisteistä ja laskentalinjoista. Kaupungin sisin laskentalinja niemen raja koostuu yhteensä yhdeksästä laskentapisteestä. Toiseksi sisin laskentalinja kantakaupungin raja koostuu 11 laskentapisteestä sekä uloin laskentalinja kaupungin raja 24 laskentapisteestä. Keskuspuiston kohdalla kulkevaan poikittaislaskentalinjaan kuuluu yhteensä kuusi laskentapistettä.

Koronaepidemian alkamisen jälkeen moottoriajoneuvoliikenteen määrät ovat yleisesti laskeneet Helsingissä. Vuoden 2023 syysarkipäivänä Helsingin niemen rajan ylitti keskimäärin 156 000, kantakaupungin rajan 285 000, kaupungin vuoden 2008 mukaisen rajan 554 000, kaupungin nykyisen rajan 620 000 ja poikittaislinjan (sisältäen esikaupunkialueen ja pohjoisen kantakaupungin laskentapisteet) 231 000 autoa ja raitiovaunua. Verrattuna vuoteen 2022 liikennemäärät vähenivät selvästi niemen rajalla ja hieman kantakaupungin rajalla. Kaupungin nykyisellä rajalla ja poikittaisella laskentalinjalla liikennemäärät kasvoivat hieman, kaupungin vuoden 2008 mukaisella rajalla määrät puolestaan pysyivät edellisen vuoden tasolla.

Viivakuvio moottoriajoneuvoliikenteen laskentalinjojen kehityksestä vuosina 1971-2022. Vuosikymmenien aikana kasvu on ollut suurinta kaupungin rajalla kun taas niemen rajalla ja kantakaupungin rajalla määrät ovat kääntyneet loivaan laskuun. Poikittaislinjalla liikennemäärät kasvoivat ennen vuosituhannen vaihdetta, mutta ovat sen jälkeen pysyneet lähes samana. Vuonna 2020 liikennemäärät laskivat koronaepidemiasta johtuen kaikilla laskentalinjoilla. 

Liikennemäärien pitkän aikavälin kehitys on ollut laskevaa erityisesti niemen ja kantakaupungin rajojen laskentalinjoilla. Viimeisen kymmenen vuoden aikana niemen rajan autoliikenteen määrät ovat pudonneet yhteensä 30 %. Viimeisen viiden vuoden aikana laskua on ollut puolestaan 16 %. Kantakaupungin rajan autoliikenne on vähentynyt kymmenessä vuodessa 17 % ja viidessä vuodessa 12 %. Kaupungin vuoden 2008 mukaisen rajan ylittävä autoliikenne oli kymmenen vuoden takaiseen verrattuna 3 % pienempi ja viiden vuoden takaiseen verrattuna 6 % pienempi. Poikittaislinjan liikennemärät olivat sekä kymmenen vuoden takaiseen verrattuna 4 % ja viiden vuoden takaiseen verrattuna 5 % pienemmät. Kaikki laskentalinjat yhteenlaskettuna autoliikenteen määrä syksyllä 2023 oli 11 % pienempi kuin vuonna 2013. Viiden vuoden takaisesta linjojen yhteenlaskettu autoliikennemäärä laski 9 %. Vuoteen 2022 verrattuna ajoneuvojen määrä laski prosentin.

Taulukko liikennemäärien muutoksista laskentalinjoittain kymmenen, viiden ja yhden vuoden aikana.