Hyppää pääsisältöön

Moottoriajoneuvoliikenteen liikennemäärät

Helsingin moottoriajoneuvoliikenteen kehitystä seurataan neljällä kehämäisellä ja yhdellä poikittaislaskentalinjalla. Laskentalinjoilla mitataan Helsingin niemen rajan, kantakaupungin rajan, kaupungin nykyisen sekä vuoden 2008 mukaisen rajan ylittävä moottoriajoneuvoliikenteen määrä. Poikittaislaskentalinjalla mitataan itä–länsisuuntaisen liikenteen määrä keskuspuiston käytävän kohdalla sekä lisäksi erikseen eteläisen kantakaupungin osalta. Laskentalinjat kattavat kaikki säteittäiset ja poikittaiset pääväylät. Liikennemäärien laskennassa hyödynnetään sekä automaattisia laskentalaitteita, mutta myös käsin tehtäviä manuaalilaskentoja.

Karttakuva Helsingin kaupungin moottoriajoneuvoliikenteen laskentapisteistä ja laskentalinjoista. Kaupungin sisin laskentalinja niemen raja koostuu yhteensä yhdeksästä laskentapisteestä. Toiseksi sisin laskentalinja kantakaupungin raja koostuu 11 laskentapisteestä sekä uloin laskentalinja kaupungin raja 24 laskentapisteestä. Keskuspuiston kohdalla kulkevaan poikittaislaskentalinjaan kuuluu yhteensä kuusi laskentapistettä.

Koronaepidemian alkamisen jälkeen moottoriajoneuvoliikenteen määrät ovat yleisesti laskeneet Helsingissä. Vuoden 2021 syysarkipäivänä Helsingin niemen rajan ylitti keskimäärin 173 000, kantakaupungin rajan 296 000, kaupungin vuoden 2008 mukaisen rajan 560 000, kaupungin nykyisen rajan 622 000 ja poikittaislinjan (sisältäen esikaupunkialueen ja pohjoisen kantakaupungin laskentapisteet) 226 000 autoa ja raitiovaunua. Verrattuna vuoteen 2020 liikennemäärät kasvoivat vuonna 2021 kaikilla laskentalinjoilla, mutta kasvusta huolimatta määrät olivat laskentalinjoilla silti alhaisemmat kuin koronaepidemiaa edeltävänä aikana syksyllä 2019.

Viivakuvio moottoriajoneuvoliikenteen laskentalinjojen kehityksestä vuosina 1971-2021. Vuosikymmenien aikana kasvu on ollut suurinta kaupungin rajalla kun taas niemen rajalla ja kantakaupungin rajalla määrät ovat kääntyneet loivaan laskuun. Poikittaislinjalla liikennemäärät kasvoivat ennen vuosituhannen vaihdetta, mutta ovat sen jälkeen pysyneet lähes samana. Vuonna liikennemäärät laskivat koronaepidemiasta johtuen kaikilla laskentalinjoilla. Vuonna 2021 liikennemäärät kasvoivat hieman vuoden 2020 pudotuksesta.

Liikennemäärien pitkän aikavälin kehitys on ollut laskevaa erityisesti niemen ja kantakaupungin rajojen laskentalinjoilla. Viimeisen kymmenen vuoden takaiseen verrattuna niemen rajan autoliikenteen määrät ovat vähentyneet yhteensä 27 % ja viiden vuoden takaiseen verrattuna 20 %. Kantakaupungin rajan autoliikenne on vähentynyt kymmenessä vuodessa 16 % ja viidessä vuodessa 14 %. Kaupungin vuoden 2008 mukaisen rajan ylittävä autoliikenne oli nyt alustavan tuloksen mukaan kymmenen vuoden takaiseen verrattuna 2 % pienempi ja viiden vuoden takaiseen verrattuna prosentin pienempi. Kaupungin rajan liikennemäärät ovat yleisesti olleet pienessä kasvussa koronaepidemiaa edeltävänä aikana. Poikittaislinjan osalta muutos vuonna 2021 kymmenen vuoden takaiseen verrattuna oli -9 % ja viiden vuoden takaiseen verrattuna -3 %. Kaikki laskentalinjat yhteenlaskettuna autoliikenteen määrä syksyllä 2021 oli 11 % pienempi kuin vuonna 2011. Viiden vuoden takaisesta linjojen yhteenlaskettu autoliikennemäärä laski 8 %. Vuoteen 2020 verrattuna ajoneuvojen määrät kasvoivat vuonna 2021 yhteensä 3 %.

Taulukko liikennemäärien muutoksista laskentalinjoittain kymmenen, viiden ja yhden vuoden aikana.