Hyppää pääsisältöön

Helsingin väestöennuste

  • Helsinki ylittää 700 000 asukkaan rajan väestöennusteen mukaan vuonna 2027, ja vuonna 2060 väestöä on 870 000 henkeä.  
  • Helsingin väestönkasvu on ennusteen mukaan vuosina 2023–2024 yli prosentin vuodessa, mutta vuodesta 2025 eteenpäin hieman hitaampaa.  
  • Väestön ikärakenne muuttuu vanhemmaksi, erityisesti 75 vuotta täyttäneiden ikäluokkien kasvaessa. 

Helsingin väestön määrän ennustetaan edelleen kasvavan tulevina vuosina. Vuosina 2023–2024 väestön määrän ennustetaan olevan yli 8 000 henkeä vuodessa, mutta laskevan vuodesta 2025 eteenpäin hieman alle 7 000 henkeen vuodessa. Ennustekauden lopulla, 2050-luvulla, kasvu jää noin 6 000 henkeen vuodessa.   

Vuonna 2027 asukkaiden määrä ylittää 700 000 hengen rajan, kun vuoden 2022 lopussa asukkaita oli 664 028 henkeä. Vuodelle 2050 ennustetaan jo 847 000 asukasta ja vuodelle 2060 jopa yli 900 000 asukasta.  

Tulevien vuosien väestönkasvu perustuu sekä luonnolliseen väestönkasvuun, eli syntyneiden ja kuolleiden määrien erotukseen, että muuttoliikkeeseen. Muuttoliikkeen tuoman väestönkasvun oletetaan tulevan erityisesti ulkomaan muuttoliikkeestä. Helsinki saa muuttovoittoa myös Helsingin seudun ulkopuolisesta Suomesta, mutta menettää väestöään Helsingin seudulla. Kokonaisuudessa kotimaan muuttoliike on kuitenkin Helsingin kannalta voitollista. Vaikka syntyneiden määrän oletetaan tulevina vuosina kasvavan, luonnollisen väestönkasvun määrä kuitenkin pienenee, kun väestön ikääntyessä kuolleiden määrä lisääntyy. 

Uusimmat artikkelit

Ihmisiä Kaivupuiston rannalla talvella.
21.12.2023
Julkaisussa esitetään Helsingin kaupungin ja Helsingin seudun väestöennusteet vuosille 2022–2060 sekä Helsingin alueittainen ennuste vuosille 2022–2037. Väestöennuste laadittiin myös ruotsinkieliselle väestölle. Väestöennusteen tulokset esitellään palvelujen suunnittelun kannalta merkittävimmistä...
Nuoria pelaamassa koripalloa Oodi-kirjaston edessä.
31.8.2023
Uudenmaan maakunnan vieraskielisen väestön ennuste vuosille 2022–2040-raportti kokoaa yhteen pääkaupunkiseudun kaupunkien väestöasiantuntijoiden laatiman ennusteen vieraskielisen väestön tulevasta kehityksestä maakunnassa seuraavien kahdeksantoista vuoden aikana. Julkaisussa esitetään...
10.1.2023
Julkaisussa esitetään Helsingin väestön, perheiden ja asuntokuntien määrä ja rakenne vuodenvaihteessa 2021/2022 sekä väestönmuutokset vuonna 2021. Julkaisu sisältää katsaukset Helsingin väkiluvun kehitykseen, väestön demografiseen rakenteeseen sekä perheiden rakenteeseen. Julkaisussa esitetään...
24.9.2021
Julkaisussa esitetään Helsingin kaupungin ja Helsingin seudun uudet väestöennusteet 2020–2060 ja Helsingin osa-alueittainen ennuste 2020–2036. Väestöennuste laadittiin myös ruotsinkielisestä väestöstä. Väestöennusteen tulokset esitellään palvelujen suunnittelun kannalta merkittävimmistä ikäryhmistä...