Hyppää pääsisältöön

Helsingin väestöennuste

  • Helsinki ylittää 700 000 asukkaan rajan väestöennusteen mukaan vuonna 2028, ja vuonna 2060 väestöä on 870 000 henkeä. 
  • Helsingin väestönkasvu on ennusteen mukaan vuosina 2023–2036 hieman alle prosentin vuodessa, mutta vuonna 2022 kasvu on tätäkin hitaampaa. 
  • Väestön ikärakenne muuttuu vanhemmaksi, erityisesti 75 vuotta täyttäneiden ikäluokkien kasvaessa.

Helsingin väestön määrän ennustetaan edelleen kasvavan tulevina vuosina. Vuoden 2022 aikana kasvu jää koronapandemian vaikutusten vuoksi aiempaa hitaammaksi, mutta vuosina 2023–2036 väestönkasvu jälleen ennusteen mukaan vauhdittuu. Vuotuinen kasvu on silloin keskimäärin 6 500 henkeä. Kasvu hidastunee 2030-luvun loppupuolella keskimäärin 5 000 asukkaan vuosikasvuun.  

Vuonna 2028 asukkaiden määrä on 700 000 henkeä, kun vuoden 2021 lopussa asukkaita oli 658 457 henkeä. Vuodelle 2050 ennustetaan jo 820 000 asukasta ja vuodelle 2060 jopa 870 000 asukasta. 

Tulevien vuosien väestönkasvu perustuu sekä luonnolliseen väestönkasvuun, eli syntyneiden ja kuolleiden erotukseen, että muuttoliikkeeseen. Muuttoliikkeen tuoman väestönkasvun oletetaan tulevan sekä Helsingin seudun ulkopuolisesta Suomesta että ulkomailta, kun taas Helsingistä Helsingin seudun muihin kuntiin muuttaneita on enemmän kuin toiseen suuntaan muuttaneita. Vaikka syntyneiden määrän oletetaan tulevina vuosina kasvavan, luonnollisen väestönkasvun määrä kuitenkin pienenee, kun väestön ikääntyessä kuolleiden määrä lisääntyy. 

Uusimmat artikkelit

Nuoria pelaamassa koripalloa Oodi-kirjaston edessä.
31.8.2023
Uudenmaan maakunnan vieraskielisen väestön ennuste vuosille 2022–2040-raportti kokoaa yhteen pääkaupunkiseudun kaupunkien väestöasiantuntijoiden laatiman ennusteen vieraskielisen väestön tulevasta kehityksestä maakunnassa seuraavien kahdeksantoista vuoden aikana. Julkaisussa esitetään...
10.1.2023
Julkaisussa esitetään Helsingin väestön, perheiden ja asuntokuntien määrä ja rakenne vuodenvaihteessa 2021/2022 sekä väestönmuutokset vuonna 2021. Julkaisu sisältää katsaukset Helsingin väkiluvun kehitykseen, väestön demografiseen rakenteeseen sekä perheiden rakenteeseen. Julkaisussa esitetään...
24.9.2021
Julkaisussa esitetään Helsingin kaupungin ja Helsingin seudun uudet väestöennusteet 2020–2060 ja Helsingin osa-alueittainen ennuste 2020–2036. Väestöennuste laadittiin myös ruotsinkielisestä väestöstä. Väestöennusteen tulokset esitellään palvelujen suunnittelun kannalta merkittävimmistä ikäryhmistä...