Hyppää pääsisältöön

Alueittainen väestöennuste

  • Väestön määrä kasvaa eniten alueilla, joille rakentuu runsaasti uusia asuntoja.   
  • Suurinta kasvu on Keskisessä suurpiirissä, jossa Kalasataman ja Pasilan suuret aluerakentamishankkeet selittävät väestön lisäystä.  
  • Kasvu on pienintä Östersundomin suurpiirissä ja Pohjoisessa suurpiirissä.  

Helsingin alueittainen väestöennuste on laadittu vuosille 2023–2037. Väestömäärien muutos kohdentuu ennusteen mukaan epätasaisesti eri osiin kaupunkia. Väestön määrä lisääntyy eniten aluerakentamisen projektialueilla, kuten Kalasatamassa ja sen ympäristössä, Pasilassa, Kruunuvuorenrannassa, Jätkäsaaressa, Vuosaaressa ja Malmin lentokentän alueella.   

Uudisrakentaminen on tietyillä Helsingin alueilla lähivuosina mittavaa, ja myös koko kaupunkiin ennustetaan vuosina 2023–2037 valmistuvan keskimäärin 7 400 asuntoa vuodessa. Huomattavaa on, että osa-alueilla, joille asuntorakentamista ei ole ennustettu, tai sen määrä on pientä, väestön määrä saattaa jopa vähentyä ennustekaudella.   

Suurpiireistä eniten kasvaa Keskisen suurpiirin väestömäärä, 33 100 hengellä. Suurpiirin alueelle rakennetaan runsaasti uusia asuntoja erityisesti Kalasatamaan ja sen ympäristöön sekä Pasilan alueelle. Kasvu näkyy erityisesti alle kouluikäisten ja peruskouluikäisten määrien kasvuna. Kaakkoisen suurpiirin väestö kasvaa 16 700 ja Itäisen suurpiirin 14 100 asukkaalla. Kaakkoisessa suurpiirissä väestön määrä lisääntyy eriytyisesti Kruunuvuorenrannan ja muun Laajasalon rakentumisen seurauksena ja Itäisen suurpiirin alueen kasvuun vaikuttaa Vuosaaren asuntorakentaminen. Kasvu jää pienimmäksi Östersundomin suurpiirissä ja Pohjoisessa suurpiirissä. Väestön ikääntyminen näkyy koko kaupungin alueella, sillä 75 vuotta täyttäneiden määrät kasvavat kaikkien suurpiirien alueilla.