Hyppää pääsisältöön

Alueittainen väestöennuste

  • Väestön määrä kasvaa eniten alueilla, joille rakentuu runsaasti uusia asuntoja.  

  • Suurinta kasvu on Keskisessä suurpiirissä, jossa Kalasataman ja Pasilan suuret aluerakentamishankkeet selittävät väestön lisäystä. 

  • Kasvu on pienintä Östersundomin suurpiirissä ja Pohjoisessa suurpiirissä. 

Helsingin alueittainen väestöennuste on laadittu vuosille 2022–2036. Väestömäärien muutos kohdentuu ennusteen mukaan epätasaisesti eri osiin kaupunkia. Väestön määrä lisääntyy eniten aluerakentamisen projektialueilla, kuten Kalasatamassa ja sen ympäristössä, Pasilassa, Kruunuvuorenrannassa, Jätkäsaaressa, Vuosaaressa ja Malmin lentokentän alueella.  

Uudisrakentaminen on tietyillä Helsingin alueilla lähivuosina mittavaa, ja myös koko kaupunkiin ennustetaan vuosina 2022–2036 valmistuvan keskimäärin 6 600 asuntoa vuodessa. Huomattavaa on, että osa-alueilla, joille asuntorakentamista ei ole ennustettu, tai sen määrä on pientä, väestön määrä saattaa jopa vähentyä ennustekaudella.  

Suurpiireistä eniten kasvaa Keskisen suurpiirin väestömäärä, 35 700 hengellä. Suurpiirin alueelle rakennetaan runsaasti uusia asuntoja erityisesti Kalasatamaan ja sen ympäristöön sekä Pasilan alueelle. Kasvu näkyy erityisesti alle kouluikäisten ja peruskouluikäisten määrien kasvuna. Itäisen suurpiirin väestö kasvaa reilulla 17 500 asukkaalla ja Kaakkoisen suurpiirin 14 400:lla. Itäisen suurpiirin alueen kasvuun vaikuttaa Vuosaaren asuntorakentaminen, kun taas Kaakkoisessa suurpiirissä väestön määrä lisääntyy eriytyisesti Kruunuvuorenrannan ja muun Laajasalon rakentumisen seurauksena. Kasvu jää pienimmäksi Östersundomin suurpiirissä ja Pohjoisessa suurpiirissä. Väestön ikääntyminen näkyy koko kaupungin alueella, sillä 75 vuotta täyttäneiden määrät kasvavat kaikkien suurpiirien alueilla.