Hyppää pääsisältöön

Elämänlaatu

Helsinkiläiset ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä asuinympäristöönsä.

Elämänlaatu nähdään usein yhtenä hyvinvoinnin osatekijänä terveyden ja materiaalisen hyvinvoinnin ohella. Sitä mitataan yksilön omilla arvioilla elämäntilanteestaan, ja monet tekijät, kuten koettu terveys, mielen hyvinvointi, sosiaaliset suhteet ja taloudellinen tilanne voivat heijastua elämänlaatuun. Enemmistö helsinkiläisistä kokee elämänlaatunsa hyväksi. Lähes puolet kertoo olevansa onnellisia suurimman osan ajastaan. Valtaosalla on sosiaalisia suhteita ja he ovat tyytyväisiä ihmissuhteisiinsa. Koronaepidemia kuitenkin vähensi ihmisten välisiä tapaamisia ja lisäsi yksinäisyyttä. Mielen hyvinvointi on helsinkiläisillä pääsääntöisesti hyvällä tasolla, mutta joka kymmenes kokee masennusta ja noin joka kuudes psyykkistä kuormittuneisuutta. Helsinkiläiset ovat pääsääntöisesti myös tyytyväisiä asuinympäristöönsä, vaikka väestöryhmittäistä vaihtelua esiintyy.

Uusimmat artikkelit

Nainen kastelee kastelukannulla maata.
12.4.2022
Pääkaupunkiseudun asukkaiden elinoloista saadaan paljon tietoa erilaisista rekistereistä. Monet hyvinvoinnin ja terveyden kannalta olennaiset tekijät – kuten väestön koettu elämänlaatu ja elintavat – ovat kuitenkin sellaisia, ettei niistä saada tietoa rekisterien pohjalta. Tästä syystä...
10.3.2021
Ulkomaalaistaustaisten määrä ja osuus väestöstä ovat kasvaneet pääkaupunkiseudulla nopeasti. Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupungit seuraavat maahanmuuttajien
kotoutumista ja heidän lastensa menestymistä elämässä. Tämä raportti päivittää Helsingin kaupungin kotoutumisen seurantatutkimuksia...
28.1.2021
Stadin HYTE-barometri on Helsingin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) sekä hyvinvointisuunnitelmatyön seurantaväline, joka kertoo mihin suuntaan helsinkiläisten hyvinvointi kehittyy sekä mitä kaupunki tekee kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Tiedot päivitetään ja...