Hyppää pääsisältöön

Asuntojen koko ja talotyyppi

  • Helsingin asuntokanta on kerrostalovaltaista ja yli puolet asunnoista on pienasuntoja.
  • Viime vuosina perheasuntoja on valmistunut eniten Jätkäsaareen. 
  • Uusien asuntojen keskipinta-ala on laskenut vuodesta 2015 lähtien.

Helsingissä on runsaat 376 000 asuntoa, joista 86 prosenttia on kerrostaloasuntoja. Kaikista asunnoista 13 prosenttia on pientaloasuntoja, jotka sijaitsevat joko omakoti- tai paritaloissa (7 %) tai rivitaloissa (6 %). Tiedot ovat vuodelta 2020. Kerrostaloasuntojen osuus asuntokannasta on ollut suunnilleen samalla tasolla jo 1970-luvun alusta saakka.

Pientalot ovat keskittyneet Helsingissä muutamille pientaloalueille. Vuonna 2020 määrällisesti eniten pientaloasuntoja oli kaupungin pohjoisosissa: Tapaninvainiossa, Länsi-Pakilassa, Puistolassa ja Paloheinässä, joissa kaikissa niitä oli yli 2 000. Suhteellisesti pientaloasuntoja oli eniten Landbossa, mutta myös esimerkiksi Paloheinässä ja Marjaniemessä niitä oli yli 90 prosenttia asuntokannasta.

Koska asuintaloista niin suuri osa on kerrostaloja, Helsingin asuntokantaa hallitsevat pienasunnot eli yksiöt ja kaksiot. Vuoden 2020 lopussa  1–2 huoneen asuntojen osuus kaikista Helsingin asunnoista oli 59 prosenttia. Pitkällä aikavälillä asuntokannan painopiste on kuitenkin selvästi siirtynyt kohti isompia asuntoja. Vielä vuonna 1960 pienasuntojen osuus oli Helsingissä 76 prosenttia, mutta laski jo vuoteen 2000 mennessä 60 prosenttiin. Suurempia perheasuntoja (3 huonetta tai enemmän) on viime vuosina rakennettu eniten Jätkäsaareen, Kalasatamaan ja Kuninkaantammeen. Näille alueille on valmistunut ylipäätään eniten uusia asuntoja Helsingissä.

Asuntojen keskipinta-ala on 2000-luvulla kasvanut vain vähän. Vuosina 2000–2020 keskipinta-ala kasvoi koko asuntokannassa 62 neliömetristä 63 neliömetriin ja kerrostaloasunnoissa 56 neliömetristä 57 neliömetriin. Uusien asuntojen keskipinta-ala on sen sijaan vaihdellut enemmän. Se oli 55 neliömetriä vuonna 2021, ja tätä ennen se oli ollut laskusuunnassa jo vuodesta 2015 lähtien. Kerrostaloissa, joihin pääosa asuntotuotannosta sijoittuu, uusien asuntojen pinta-ala oli vuonna 2021 keskimäärin 51 neliömetriä.

Uusimmat artikkelit

20.2.2023
Katsaus on pääkaupunkiseudun toimitilamarkkinoita monipuolisesti kuvaava vuosittain julkaistava ajankohtaisraportti. Kiinteistösijoitusmarkkinat ovat viime vuosina houkutelleet runsaasti pääomia ennätysmatalien korkojen ja rahoitusmarkkinoiden korkean likviditeetin siivittämänä. Vuonna 2022...
19.12.2022
Helsingin tilastollinen vuosikirja kokoaa yhteen laajan joukon eri ilmiöalueita kuvaavia tilastotietoja. Näin se antaa monipuolisen ja luotettaviin tilastotietoihin perustuvan kuvauksen Helsingistä ja helsinkiläisistä. Helsinkiä kuvaavien tietojen ohella vuosikirjassa esitetään vertailutietoja...
15.12.2022
Ulkomaalaistaustaisten määrä ja osuus väestöstä ovat kasvaneet pääkaupunkiseudulla
nopeasti. Siksi Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupungit seuraavat
maahanmuuttajien kotoutumista ja heidän lastensa menestymistä elämässä.
Tämä raportti päivittää kotoutumisen tilannekuvaa...
15.6.2022
Vuosittain julkaistava Tilastotietoja Helsingistä -vihko sisältää tiiviissä paketissa keskeisiä tilastotietoja Helsingistä ja helsinkiläisistä. Taskuun mahtuvaan julkaisuun on koottu tunnusluvut muun muassa ympäristöstä, väestöstä, asumisesta ja rakentamisesta, koulutuksesta, taloudesta,...
17.9.2021
Artikkelissa esitellään uutta tilastotietoa asukkaiden tulotasosta Helsingin asuntokannan eri osissa, esimerkiksi kaupungin omistamissa asunnoissa, vuokra-asunnoissa tai omistusasunnoissa. Tulosten mukaan sekä kaupungin että muiden tahojen omistamissa ARA-vuokra-asunnoissa painottuivat selvästi...
3.9.2021
Helsinkiläiset asuntokunnat ovat useimmin yhden hengen asuntokuntia, ja nuoret aikuiset asuvat muita yksinasuvia useammin vapaarahoitteisessa vuokra-asunnossa. Näiden vuokra-asuntojen kysynnän heikentymistä korona-aikana saattaakin osin selittää Helsinkiin kohdistuvan muuttoliikkeen hiljeneminen...