Hyppää pääsisältöön

Asuntojen koko ja talotyyppi

  • Helsingin asuntokanta on kerrostalovaltaista ja yli puolet asunnoista on pienasuntoja.
  • Viime vuosina perheasuntoja on valmistunut eniten Jätkäsaareen. 
  • Uusien asuntojen keskipinta-ala on laskenut vuodesta 2015 lähtien.

Helsingissä on runsaat 376 000 asuntoa, joista 86 prosenttia on kerrostaloasuntoja. Kaikista asunnoista 13 prosenttia on pientaloasuntoja, jotka sijaitsevat joko omakoti- tai paritaloissa (7 %) tai rivitaloissa (6 %). Tiedot ovat vuodelta 2020. Kerrostaloasuntojen osuus asuntokannasta on ollut suunnilleen samalla tasolla jo 1970-luvun alusta saakka.

Pientalot ovat keskittyneet Helsingissä muutamille pientaloalueille. Vuonna 2020 määrällisesti eniten pientaloasuntoja oli kaupungin pohjoisosissa: Tapaninvainiossa, Länsi-Pakilassa, Puistolassa ja Paloheinässä, joissa kaikissa niitä oli yli 2 000. Suhteellisesti pientaloasuntoja oli eniten Landbossa, mutta myös esimerkiksi Paloheinässä ja Marjaniemessä niitä oli yli 90 prosenttia asuntokannasta.

Koska asuintaloista niin suuri osa on kerrostaloja, Helsingin asuntokantaa hallitsevat pienasunnot eli yksiöt ja kaksiot. Vuoden 2020 lopussa  1–2 huoneen asuntojen osuus kaikista Helsingin asunnoista oli 59 prosenttia. Pitkällä aikavälillä asuntokannan painopiste on kuitenkin selvästi siirtynyt kohti isompia asuntoja. Vielä vuonna 1960 pienasuntojen osuus oli Helsingissä 76 prosenttia, mutta laski jo vuoteen 2000 mennessä 60 prosenttiin. Suurempia perheasuntoja (3 huonetta tai enemmän) on viime vuosina rakennettu eniten Jätkäsaareen, Kalasatamaan ja Kuninkaantammeen. Näille alueille on valmistunut ylipäätään eniten uusia asuntoja Helsingissä.

Asuntojen keskipinta-ala on 2000-luvulla kasvanut vain vähän. Vuosina 2000–2020 keskipinta-ala kasvoi koko asuntokannassa 62 neliömetristä 63 neliömetriin ja kerrostaloasunnoissa 56 neliömetristä 57 neliömetriin. Uusien asuntojen keskipinta-ala on sen sijaan vaihdellut enemmän. Se oli 55 neliömetriä vuonna 2021, ja tätä ennen se oli ollut laskusuunnassa jo vuodesta 2015 lähtien. Kerrostaloissa, joihin pääosa asuntotuotannosta sijoittuu, uusien asuntojen pinta-ala oli vuonna 2021 keskimäärin 51 neliömetriä.

Uusimmat artikkelit

''''
9.11.2023
Tässä artikkelissa tarkastellaan Helsingin kaupungin toteuttaman muuttoliikekyselyn tulosten valossa erilaisten kotitalouksien asunnonvaihdon syitä ja muuttovirtojen suuntautumista. Kysely kohdistui kaupungista koronapandemian aikana poismuuttaneille. Erityisesti keskitytään lapsiperheiden...
Ilmakuva Eirasta ja Ullanlinnasta
31.8.2023
Helsingin kaupungin ja Helsingin seudun muuttoliike oli koronapandemian aikana vuosina 2020–2022 poikkeuksellista. Helsinkiin muualta Suomesta suuntautuva muuttoliike jäi tappiolliseksi kaikkina kolmena vuonna, ja vuonna 2021 myös ulkomainen muuttoliike huomioon otettaessa. Artikkelissa kuvataan...
''''
10.8.2023
Helsingissä asutaan ahtaammin kuin monissa muissa Euroopan suurkaupungeissa. Asuinpinta-alaa on käytettävissä keskimäärin 34 neliömetriä per asukas. Pinta-ala on pysytellyt viime vuodet samana, vilkastuneesta asuntorakentamisesta huolimatta. Kööpenhaminassa, Amsterdamissa ja Saksan suurkaupungeissa...
''''
24.7.2023
Kaupunkiuudistus-termillä kuvataan Helsingin kaupungin toimialarajat ylittävää toimintamallia, jonka tavoitteena on parantaa kokonaisvaltaisesti asuinalueiden palveluja, viihtyisyyttä ja houkuttelevuutta sekä mahdollistaa alueille laadukas täydennysrakentaminen. Kyse on monialaisesta...
Äiti ja kaksi pientä lasta Kalasatamassa talon edessä. Tyttö on potkulaudalla ja poika pienellä pyörällä.
29.6.2023
Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman tavoitteeksi asetettiin vuonna 2020 luoda asumisen kohtuuhintaisuuden analysointiin ja seurantaan mittaristo, jolla voidaan verrata asumisen kustannuksia erilaisille asuntokunnille kaupungin eri alueilla ja eri asumismuodoissa. Tutkimuksessa...
15.6.2023
Vuosittain julkaistava Tilastotietoja Helsingistä -vihko sisältää tiiviissä paketissa keskeisiä tilastotietoja Helsingistä ja helsinkiläisistä. Taskuun mahtuvaan julkaisuun on koottu tunnusluvut muun muassa ympäristöstä, väestöstä, asumisesta ja rakentamisesta, koulutuksesta, taloudesta,...