Hyppää pääsisältöön

Ikääntyneiden terveydentila ja toimintakyky

  • 75 vuotta täyttäneistä helsinkiläisistä reilu puolet kokee terveytensä korkeintaan keskitasoiseksi.   
  • Iäkkäiden sairastavuus on hieman harvinaisempaa pääkaupungissa kuin koko maassa keskimäärin. 
  • 85 vuotta täyttäneistä joka seitsemäs tai kahdeksas kokee muistinsa huonoksi, tai kokee sanomalehtitekstin lukemisen tai keskustelun kuulemisen vaikeaksi. 

Helsinkiläiset ovat monen mittarin mukaan terveempiä kuin kaikki suomalaiset keskimäärin, ja myös iäkkäät helsinkiläiset vaikuttavat olevan keskimääräistä hieman terveempiä. Kaikista 65 vuotta täyttäneistä helsinkiläisistä 44 prosenttia arvioi terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi. Iän myötä huonon terveyden kokemukset yleistyvät siten, että 75 vuotta täyttäneistä 56 prosenttia ja 85 vuotta täyttäneistä 66 prosenttia koki terveytensä korkeintaan keskitasoiseksi. Vastaavasti jonkin pitkäaikaissairauden tai terveysongelman ilmoittaneita on kaikista 65 vuotta täyttäneistä 68 prosenttia, mutta 85 vuotta täyttäneistä jo 82 prosenttia. Koko maan tasolla osuudet ovat hieman näitä suuremmat. 

Myös helsinkiläisten toimintakyky on kaikkiin iäkkäisiin suomalaisiin verrattuna hieman parempi. Helsinkiläisistä 65 vuotta täyttäneistä 41 prosenttia kokee toimintarajoituksia terveysongelman vuoksi, 75 vuotta täyttäneillä osuus on 52 prosenttia ja 85 vuotta täyttäneillä 67 prosenttia. Useat muut toimintakyvyn vaikeuksia mittaavat tekijät ovat 65 vuotta täyttäneillä keskimäärin harvinaisia, mutta iäkkäämmillä jo melko yleisiä. 85 vuotta täyttäneistä joka seitsemäs kokee muistinsa huonoksi, ja vastaava osuus kokee myös sanomalehtitekstin lukemisen tai keskustelun kuulemisen vaikeaksi.  

Helsinkiläisten iäkkäiden terveydentila ja toimintakyky ovat hieman parantuneet ajassa. Vuosina 2013–2015 lähes kaksi kolmesta 75 vuotta täyttäneestä koki terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi, mutta tuoreiden kyselyiden mukaan osuus on enää hieman yli puolet tutkimuksesta riippuen. Niin ikään toimintakyky vaikuttaisi parantuneen.