Hyppää pääsisältöön

Päihteet ja riippuvuudet

  • Helsinkiläisten nuorten tupakointi, nuuskaaminen ja alkoholinkäyttö ovat pysyneet pitkään samalla tasolla. 
  • Sähkösavukkeiden käyttö on yleistynyt reippaasti. 
  • Helsinkiläisten huume- ja kannabiskokeilut ovat koko maan keskiarvoa yleisempiä, vaikka niissä ei ole tapahtunut muutoksia viime vuosina. 

Helsinkiläisten nuorten tupakointi, nuuskaaminen ja alkoholin käyttö on harvinaisempaa kuin reilut kymmenen vuotta sitten, mutta käytössä ei ole juurikaan tapahtunut muutoksia vuoden 2017 jälkeen. Toisella asteella lukiolaisten ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden välillä on esiintynyt pitkään selvä ero tupakoinnissa: siinä missä noin 11 prosenttia ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoista tupakoi päivittäin, on osuus lukiolaisilla vain neljä prosenttia. Perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaista päivittäin tupakoivien osuus on ollut vajaa 10 prosenttia viime vuosina.  Ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoista kuusi prosenttia nuuskasi päivittäin vuonna 2023. Muilla oppiasteilla nuuskan käyttö jäi muutamaan prosenttiin. Koko maassa päivittäinen tupakointi ja nuuskaaminen ovat yleisempiä tapoja kuin Helsingissä.  

Vuonna 2023 71 prosenttia 8.- ja 9.-luokkalaisista oli kokonaan raittiita; lukiolaisista vastaava osuus oli 38 prosenttia ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoista 46 prosenttia. Humalahakuisesti juo yhdeksän prosenttia 8.- ja 9.-luokkalaisista ja hieman alle viidennes lukiolaisista ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoista. Kannabista on kokeillut vähintään kaksi kertaa vajaa 7 prosenttia yläkoululaisista, 16 prosenttia lukiolaisista ja 18 prosenttia ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoista.  

Poikkeavaa aiemmin kuvattuun trendiin on sähkösavukkeiden käytön voimakas yleistyminen. Vuonna 2023 perusopetuksen 8.- ja 9.-luokkalaisista kuusi prosenttia, lukiolaisista viisi prosenttia ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoista yhdeksän prosenttia käytti sähkösavukkeita päivittäin. Kyseiset osuudet ovat noin viisi prosenttiyksikköä korkeampia kuin vuonna 2021. Myös perusopetuksen 4. ja 5. luokalla sähkösavukkeiden käyttö on yleistynyt. Muutos on havaittavissa sekä tytöillä että pojilla.  

Vaikka laittomien huumeiden kokeilut eivät ole Helsingissä yleistyneet, ne ovat kuitenkin huomattavasti yleisempiä kuin koko maassa keskimäärin. Lukiolaisten huumekokeilut ovat yleisempiä Helsingissä kuin muualla pääkaupunkiseudulla, kun muilla oppiasteilla ne ovat samalla tasolla kuin muualla pääkaupunkiseudulla. Muiden päihteiden käytön osalta helsinkiläiset erottuvat varsinkin kannabiskokeilujen yleisyydessä sekä lukiolaisten humalahakuisuudessa suhteessa koko maan lukuihin tai muuhun pääkaupunkiseutuun. Toisaalta ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden nuuskaaminen on harvinaisempaa Helsingissä kuin koko maassa keskimäärin, ja raittius on keskimääräistä yleisempää.  

Jos tarkastellaan kokonaisuudessaan niin sanottua huolta herättävää päihteiden käyttöä ja rahapelaamista, Helsingissä hieman suurempi osuus lukiolaisista lukeutuu riskiryhmään kuin koko maan lukiolaisista, mutta muilla kouluasteilla ero on pieni ja pikemminkin toisen suuntainen. Huolta herättävän päihteidenkäytön ja rahapelaamisen indikaattori ilmaisee niiden nuorten osuuden, joiden kohdalla toteutuu vähintään kaksi seuraavista: käyttää päivittäin jotain tupakkatuotetta tai sähkösavukkeita, on vahvasti humalassa vähintään kerran kuukaudessa, on kokeillut kannabista vähintään kaksi kertaa tai pelaa rahapelejä viikoittain. Helsingin yläkoululaisista tähän ryhmään kuului 7 prosenttia, lukiolaisista 12 prosenttia ja ammatillisen opiskelijoista 17 prosenttia vuonna 2023.