Hyppää pääsisältöön

Päihteiden vaikutuksen alaisena tapahtuneet liikenneonnettomuudet

Helsingissä on viime vuosina tapahtunut vuosittain keskimäärin noin 100 päihteiden vaikutuksen alaisena tapahtunutta onnettomuutta (päihdeonnettomuus), joista noin 25 on johtanut henkilövahinkoon. 1990-luvulla päihdeonnettomuuksia tilastoitiin pahimmillaan lähes 600 vuodessa. Vuonna 2022 tapahtui 22 henkilövahinkoon johtanutta päihdeonnettomuutta.

Päihdeonnettomuuksien osuus henkilövahinko-onnettomuuksista on ollut laskussa 2010-luvulla verrattuna aiempiin vuosikymmeniin. Henkilövahinko-onnettomuuksista keskimäärin noin 8 % on ollut päihdeonnettomuuksia viimeisimpinä vuosina. Päihdetapausten osuus kuolemaan johtaneista onnettomuuksista vaihtelee vuosittain, sillä kuolemantapauksia on vain muutamia vuosittain, jolloin yksikin päihdeonnettomuus voi muuttaa päihdeonnettomuuksien osuutta huomattavasti.