Hyppää pääsisältöön

Päihteiden vaikutuksen alaisena tapahtuneet liikenneonnettomuudet

Helsingissä on viime vuosina tapahtunut vuosittain keskimäärin hieman yli 100 päihteiden vaikutuksen alaisena tapahtunutta onnettomuutta (päihdeonnettomuus), joista noin 30 on johtanut henkilövahinkoon. 1990-luvulla päihdeonnettomuuksia tilastoitiin pahimmillaan lähes 600 vuodessa. Vuonna 2021 tapahtui 25 henkilövahinkoon johtanutta päihdeonnettomuutta.

Päihdeonnettomuuksien osuus henkilövahinko-onnettomuuksista vähentyi 2010-luvulla verrattuna aiempiin vuosikymmeniin. Henkilövahinko-onnettomuuksista keskimäärin noin 8 % on ollut päihdeonnettomuuksia viimeisimpinä vuosina. Päihdetapausten osuus kuolemaan johtaneista onnettomuuksista kasvoi 2010-luvulla, mutta vuosittainen vaihtelu on ollut suurta. Viimeisimpien vuosien aikana päihdeonnettomuuksien osuus kuolemaan johtaneista onnettomuuksista on pienentynyt noin 18 prosenttiin (vuosien 2017–2021 keskiarvo).