Hyppää pääsisältöön

Vaalit ja paikallisdemokratia

  • Vuoden 2021 kuntavaalien äänestysprosentti oli Helsingissä 61,7. 
  • Valtiollisten vaalien äänestysprosentit ovat on pitemmällä aikavälillä entistä matalampia, ja vaalien äänestysprosentti vaihtelee Helsingissä alueittain voimakkaasti. 
  • Helsingin osallistuvan budjetoinnin äänestyksen äänestysaktiivisuus oli 8,1 prosenttia vuonna 2021. 

Vuoden 2021 kuntavaaleissa äänestysaktiivisuus pysyi Helsingissä edellisten kuntavaalien tasolla 61,7 prosentissa. Kuntavaaleissa on ollut 2000-luvulla keskimäärin selvästi pienempi äänestysprosentti kuin eduskunta- ja presidentinvaaleissa. Edellisissä eduskuntavaaleissa vuonna 2019 äänestysprosentti oli Helsingissä 71,9 prosenttia. Sen sijaan europarlamenttivaaleissa on ollut kuntavaaleja matalampi äänestysaste. Helsingin vaalipiirin äänestysprosentti oli kaikissa mainituissa vaaleissa koko maan keskiarvoa korkeampi. 

Helsingissä äänestysprosentti on vaalista toiseen vaihdellut suuresti eri äänestysalueiden välillä. Näin oli myös vuoden 2021 kuntavaaleissa, joissa Helsingin vilkkaimmalla äänestysalueella äänestettiin lähes kaksi kertaa aktiivisemmin kuin hiljaisimmalla alueella. Peruspiiritasolla äänestysprosentti jäi vähäisimmillään 42 prosenttiin, eli joillakin alueilla alle puolet äänioikeutetuista käytti oikeuttaan. Helsingin korkein äänestysprosentti oli Länsi-Pakilan ja Tuomarinkylän peruspiireissä, joissa noin kolme neljästä äänioikeutetusta äänesti vaaleissa.   

Samalla, kun helsinkiläisten osallistuminen edustukselliseen demokratiaan vaalien kautta on pitkällä aikavälillä heikentynyt, kaupunki on kehittänyt muita paikallisen osallistumisen tapoja. Osallistuvassa budjetoinnissa asukkaat päättävät julkisten varojen käytöstä. Helsingin osallistuvan budjetoinnin mallissa OmaStadissa halutaan paitsi vahvistaa kaupunkilaisten vaikuttamismahdollisuuksia myös hyödyntää heidän asiantuntemustaan palveluiden kehittämisessä. Vuonna 2021 Helsinki kohdisti 8,8 miljoonaa euroa asukkaiden ideoiden pohjalta yhteiskehitettyjen ehdotusten toteuttamiseen. Toteutettavat ideat valittiin äänestyksellä, johon osallistui 8,1 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä helsinkiläisistä ja jossa annettiin yli 400 000 ääntä lähes 400 eri ehdotukselle. Liikuntaan ja ulkoiluun liittyvät ehdotukset saivat äänestyksessä eri aiheista suurimman suosion 30 prosentin osuudella kaikista äänistä. Osa ehdotuksista koski koko kaupunkia, mutta suurin osa liittyi asuinalueiden kehittämiseen. 

Uusimmat artikkelit

''''
8.3.2024
Kaupunkien tulisi pyrkiä houkuttelemaan yhdenvertaisesti kaikenlaisia kaupunkilaisia mukaan kaupungin kehittämiseen; muuten on todennäköistä, että vaikuttamaan valikoituvat vain muutenkin aktiivisimmat kansalaiset. Tämän artikkelin tarkoituksena on tunnistaa kotimaisesta ja kansainvälisestä...
19.6.2023
Helsinki haluaa seurata demokratian kehitystä kaupungissa ja sen asuinalueilla. Helsingin vaalipiirissä on äänestysaktiivisuuteen ja puolueiden kannatukseen liittyviä erityispiirteitä, joita on koostettu tähän vuoden 2023 eduskuntavaaleja käsittelevään kokonaisuuteen.
19.12.2022
Helsingin tilastollinen vuosikirja kokoaa yhteen laajan joukon eri ilmiöalueita kuvaavia tilastotietoja. Näin se antaa monipuolisen ja luotettaviin tilastotietoihin perustuvan kuvauksen Helsingistä ja helsinkiläisistä. Helsinkiä kuvaavien tietojen ohella vuosikirjassa esitetään vertailutietoja...
8.9.2021
Julkaisussa tarkastellaan vuoden 2021 kuntavaalien tuloksia Helsingissä. Äänestysaktiivisuutta ja puolueiden kannatusta analysoidaan aiempiin kuntavaaleihin
verrattuna ja alueittain. Myös pormestariehdokkaiden saama kannatus kuvataan. Lisäksi Helsingin kuntavaalien tuloksia tarkastellaan...