Hyppää pääsisältöön

Perheet

Sivu päivitetään pian vuoden 2023 lopun tilastotiedoilla. 

  • Helsingissä on noin 161 000 perhettä ja niihin kuuluu 65 prosenttia kaupungin väestöstä.  
  • Lapsettomia pareja oli yli puolet kaikista perheistä, kahden vanhemman lapsiperheitä 33 prosenttia ja yhden vanhemman perheitä 16 prosenttia.  
  • Avoparien määrä ja osuus perhetyypeistä on kasvanut kymmenen vuoden aikana eniten. 

Vuodenvaihteessa 2021/2022 Helsingissä oli 160 797 perhettä. Lapsettomia pareja oli yli puolet kaikista perheistä: avioparien osuus oli  yli 29 ja avoparien lähes 22 prosenttia. Aviopari ja lapsia -perheitä oli 25,5 prosenttia ja avopari ja lapsia -perheitä 8,0 prosenttia kaikista perheistä. Yhden vanhemman perheiden osuus oli 15,3 prosenttia. 

Perheitä, joissa asui lapsen asemassa olevia (eli vanhempiensa taloudessa asuvia), oli 78 508. Lähes joka viidennessä tällaisessa perheessä kaikki lapset olivat täyttäneet 18 vuotta. Näistä perheistä 82 prosentissa oli siis ainakin yksi alle 18-vuotias lapsi ja 41 prosentissa ainakin yksi alle kouluikäinen lapsi. Isä ja lapsia -perheissä 40 prosentissa kaikki lapset olivat 18 vuotta täyttäneitä, joten isän kanssa asui harvemmin pieniä lapsia kuin äidin kanssa. Lapsiperheiksi puolestaan määritellään asuntokunnat, joissa kotona asuu vähintään yksi alle 18-vuotias lapsi. Vuodenvaihteessa 2021/2022 lapsiperheitä oli 64 035. Lapsiperheistä suurin osa, 54 prosenttia, oli avioparin perheitä.  

Perheiden lukumäärä on Helsingissä kasvanut väestön kasvun mukana. Perheisiin kuuluu noin 65 prosenttia kaupungin väestöstä, ja tämä perheväestön osuus koko helsinkiläisväestöstä on pysynyt hyvin vakaana viime vuodet. Pidemmällä aikavälillä perheväestön osuus on kuitenkin pienentynyt, sillä vaikkapa vuonna 1970 osuus oli 76 prosenttia. Helsinkiläisperheen keskikoko on 2,66 henkilöä, ja sekin on pysynyt lähes samana viimeiset vuodet. Vielä vuonna 1970 perheiden keskikoko oli kuitenkin 3,08 henkeä. 

Viimeisen kymmenen vuoden aikana avoparien määrä ja osuus väestöstä ovat kasvaneet nopeimmin. Tämä koskee niin lapsettomia avopareja kuin niitä, joilla on lapsia. Muita perhetyyppejä hitaammin on kasvanut lapsettomien avioparien määrä. Yhden vanhemman perheiden osuus kaikista lapsiperheistä on laskenut noin prosenttiyksikön, ja etenkin äiti ja lapsia -perheiden määrä on kasvanut muita perhetyyppejä hitaammin. Lapsiperheistä äiti oli lähivanhempana 25 prosentissa perheistä ja isä kolmessa prosentissa vuodenvaihteessa 2021/2022. Lapsiperheen keskimääräinen lapsiluku on 1,8 lasta.

Uusimmat artikkelit

10.1.2023
Julkaisussa esitetään Helsingin väestön, perheiden ja asuntokuntien määrä ja rakenne vuodenvaihteessa 2021/2022 sekä väestönmuutokset vuonna 2021. Julkaisu sisältää katsaukset Helsingin väkiluvun kehitykseen, väestön demografiseen rakenteeseen sekä perheiden rakenteeseen. Julkaisussa esitetään...
15.6.2022
Tässä tutkimuksessa tarkastellaan, kuinka muualta Suomesta Helsinkiin muuttavat työikäiset ovat valikoituneet. Helsinkiin muuttavia verrataan sekä muihin Suomen kuntiin jääviin että muihin Suomen kuntiin muuttaviin ja selvitetään, kuinka Helsinkiin muuttavat poikkeavat näistä joukoista sekä...
21.10.2021
Julkaisussa esitetään Helsingin väestön, perheiden ja asuntokuntien määrä ja rakenne vuodenvaihteessa 2020/2021 sekä väestönmuutokset vuonna 2020. Julkaisu sisältää katsaukset Helsingin väkiluvun kehitykseen, väestön demografiseen rakenteeseen sekä perheiden rakenteeseen. Julkaisussa esitetään...
4.2.2021
Helsingissä ja muualla pääkaupunkiseudulla ulkomaalaistaustaisten osuus nuorista ikäluokista kasvaa lähiaikoina voimakkaasti. Tulevaisuuden kannalta on erittäin tärkeää tietää, miten ulkomaalaistaustaiset lapset ja nuoret voivat ja miten he löytävät oman paikkansa suomalaisessa yhteiskunnassa ja...