Hyppää pääsisältöön

Pitkäaikaissairaudet

  • Osa pitkäaikaissairauksista ja niiden riskitekijöistä on hyvin yleisiä ikääntyneillä. Verenpainetautia tai kohonnutta verenpainetta ilmoittaa sairastavansa lähes 60 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä helsinkiläisistä. 
  • Eniten lääkekorvausoikeuksia on iäkkäillä myönnetty diabetekseen ja sydän- ja verisuonitautien hoitoon. 

Iän myötä sairastavuus yleistyy, ja monet pitkäaikaissairaudet ovatkin yleisiä ikääntyneillä. Kohonnut veren kolesterolipitoisuus ja verenpainetauti ovat hyvin yleisiä sairauksia 75 vuotta täyttäneillä. Korkeaa kolesterolia esiintyy noin 40 prosentilla tämän ikäisistä, ja verenpainetautia esiintyy 55 prosentilla 85 vuotta täyttäneistä miehistä ja jopa kahdella kolmesta 85 vuotta täyttäneestä naisesta. Nivelrikkoa esiintyy lähes puolella 75 vuotta täyttäneistä naisista ja sepelvaltimotautia puolestaan noin neljäsosalla tämän ikäisistä miehistä.

Sepelvaltimotauti samoin kuin siihen liittyvät riskitekijät – kohonneet veren kolesteroli ja verenpaine – ovat muualla Suomessa yleisempiä kuin Helsingissä. Tämä ero sairastavuudessa nähdään myös erona kuolleisuudessa: Helsingissä sekä miehillä että naisilla on huomattavasti pienempi kuolleisuus iskeemisiin sydänsairauksiin, joista juuri sepelvaltimotauti on yleisin. 

Etenkin naisilla itseraportoidun sepelvaltimotaudin, kohonneen kolesterolin ja verenpainetaudin esiintyvyys on pienentynyt muutamassa vuodessa. Miehillä muutokset ovat pienempiä, ja sepelvaltimotaudin esiintyvyys näyttäisi lisääntyneen hieman. 

Yleisimmät sairaudet, joiden hoitoon lääkekorvausoikeuksia on myönnetty, liittyvät diabetekseen tai sydän- ja verisuonitauteihin. Voimassa olevia lääkekorvausoikeuksia diabeteksen hoitoon on 304 kappaletta tuhatta helsinkiläistä 75 vuotta täyttänyttä kohti ja vastaavasti verenpainetaudin hoitoon 196 kappaletta. Kun verrataan lääkekorvaustietoja sairauksien yleisyyttä kuvaaviin tietoihin, on hyvä muistaa, että sairauksia hoidetaan myös lääkkeettömästi esimerkiksi elintapoja muuttamalla. Molemmat mainitut lääkekorvausoikeuksien lukumäärät ovat huomattavasti pienemmät kuin koko maassa.