Hyppää pääsisältöön

Ikääntyneiden asuntokunnat

  • Joka neljännessä helsinkiläisessä asuntokunnassa vanhin asukas on 65 vuotta täyttänyt. 
  • Ikääntyneiden kohdalla yhden hengen asuntokuntien osuus on vähentymässä. 
  • Yksinasuminen koskettaa erityisesti ikääntyneitä naisia. 

Vuoden 2022 lopussa joka neljännessä helsinkiläisasuntokunnassa vanhin asukas oli 65 vuotta täyttänyt. Näistä yhteensä 87 905 asuntokunnasta 58 prosenttia oli yhden hengen asuntokuntia (51 406 asuntokuntaa) ja 37 prosenttia (32 702 asuntokuntaa) kahden hengen asuntokuntia. Viisi prosenttia ikääntyneiden asuntokunnista on yli kahden hengen asuntokuntia. Ikääntyneiden asuntokunnista vain 15 prosenttia oli sellaisia, joissa oli myös alle 65-vuotiaita asukkaita.  

Väestön ikääntymisen myötä ikääntyneiden osuus kaikista helsinkiläisasuntokunnista on noussut viimeisten viidentoista vuoden aikana 20 prosentista 25 prosenttiin. Toisin kuin koko väestön kohdalla, ikääntyneiden parissa yksinasuminen on hieman vähentynyt. Helsingissäkin yksinasuvien osuus ikääntyneiden asuntokunnista on vuosien 2005–2022 välillä laskenut 60 prosentista 58 prosenttiin. Yksinasuminen on silti ikääntyneiden kohdalla yleisempää (58 % asuntoväestöstä) kuin koko 20–64-vuotiaalla aikuisväestöllä keskimäärin (48 %).  

Yksinasuminen koskettaa erityisesti ikääntyneitä naisia: lähes kolme neljästä yhdenhengen asuntokunnasta on naisten asuntokuntia. Vanhimmissa ikäryhmissä naisten osuus yksinasuvista on vieläkin suurempi: kun 65–69-vuotiaista yksinasuvista naisia on 68 prosenttia, 85 vuotta täyttäneistä heitä on jo 83 prosenttia. Yksinasuvien ikääntyneiden osuus vaihtelee myös alueittain. Osuus on suurin Alppiharjussa (76 %) ja pienin Tuomarinkylässä, Itä- ja Länsi-Pakilassa sekä Östersundomissa, joissa osuus vaihtelee 26 ja 37 prosentin välillä. Yksinasuvia ikääntyneitä on lukumääräisesti eniten Mellunkylässä (3 558), Vuosaaressa (3 512), Haagassa (2 697), Kampinmalmilla (2 671), Herttoniemessä (2 588), Kalliossa (2 491) ja Kaarelassa (2 256). Vähiten yksinasuvia on Itä- ja Länsi-Pakilassa, Tuomarinkylässä, Kulosaaressa ja Östersundomissa, joissa yksinasuvia on alueella alle 400.