Hyppää pääsisältöön

Liikenne

Helsinki seuraa liikenteen kehitystä kaupungissa. Vuosittain lasketaan auto-, polkupyörä- ja jalankulkuliikenteen määriä suunnittelutyön pohjaksi. Liikenneonnettomuuksien määriä, syitä, taustatekijöitä, tapahtumapaikkoja ja muita onnettomuuksiin vaikuttavia asioita seurataan liikenneturvallisuuden parantamiseksi.
 

Helsingin sisäistä matkaa vuorokaudessa
Liikenteen kokee turvalliseksi
77%
Kestävien kulkumuotojen osuus
79%
Aikuisväestöstä liikkuu pyörällä
71%