Hyppää pääsisältöön

Väestöennuste

Helsingin väestö kasvaa ennusteen mukaan lähes 850 000 asukkaaseen vuoteen 2050 mennessä. 

Helsinki tekee vuosittain väestöennusteen, jonka avulla ennakoidaan ja suunnitellaan kaupungin väestökehitystä seuraaville vuosille ja vuosikymmenille. Ennustetta tarvitaan, kun varaudutaan esimerkiksi eri ikäisille suunnattujen palveluiden tarpeeseen tulevina vuosina. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi päiväkodit, koulut ja ikäihmisten palvelut. Ennuste on aina jossain määrin epävarma. Se perustuu menetelmään, jossa otetaan huomioon syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen ennakoinnin lisäksi muun muassa koko Helsingin seudun talouskehityksen trendejä ja Helsinkiin lähivuosina toteutettavaa asuntorakentamista. Väestöennusteita tehdään paitsi koko väestön osalta, myös eri asuinalueille ja kieliryhmille, kuten ruotsinkielisille ja vieraskielisille. 

Uusimmat artikkelit

Ihmisiä Kaivupuiston rannalla talvella.
21.12.2023
Julkaisussa esitetään Helsingin kaupungin ja Helsingin seudun väestöennusteet vuosille 2022–2060 sekä Helsingin alueittainen ennuste vuosille 2022–2037. Väestöennuste laadittiin myös ruotsinkieliselle väestölle. Väestöennusteen tulokset esitellään palvelujen suunnittelun kannalta merkittävimmistä...
Nuoria pelaamassa koripalloa Oodi-kirjaston edessä.
31.8.2023
Uudenmaan maakunnan vieraskielisen väestön ennuste vuosille 2022–2040-raportti kokoaa yhteen pääkaupunkiseudun kaupunkien väestöasiantuntijoiden laatiman ennusteen vieraskielisen väestön tulevasta kehityksestä maakunnassa seuraavien kahdeksantoista vuoden aikana. Julkaisussa esitetään...
10.1.2023
Julkaisussa esitetään Helsingin väestön, perheiden ja asuntokuntien määrä ja rakenne vuodenvaihteessa 2021/2022 sekä väestönmuutokset vuonna 2021. Julkaisu sisältää katsaukset Helsingin väkiluvun kehitykseen, väestön demografiseen rakenteeseen sekä perheiden rakenteeseen. Julkaisussa esitetään...
24.9.2021
Julkaisussa esitetään Helsingin kaupungin ja Helsingin seudun uudet väestöennusteet 2020–2060 ja Helsingin osa-alueittainen ennuste 2020–2036. Väestöennuste laadittiin myös ruotsinkielisestä väestöstä. Väestöennusteen tulokset esitellään palvelujen suunnittelun kannalta merkittävimmistä ikäryhmistä...