Hyppää pääsisältöön

Helsingin ja Helsingin seudun väestöennuste 2020–2060 – Ennuste alueittain 2020–2036

Julkaisussa esitetään Helsingin kaupungin ja Helsingin seudun uudet väestöennusteet 2020–2060 ja Helsingin osa-alueittainen ennuste 2020–2036. Väestöennuste laadittiin myös ruotsinkielisestä väestöstä. Väestöennusteen tulokset esitellään palvelujen suunnittelun kannalta merkittävimmistä ikäryhmistä. Julkaisussa kuvataan ennustemenetelmä ja ennusteessa tehdyt oletukset aluetaloudellisesta ja demografisesta kehityksestä. Lisäksi julkaisu sisältää katsauksen Helsingin ja Helsingin seudun väestökehityksen viimeaikaisiin piirteisiin sekä analyysiä muuttoliikkeen vaihteluiden taustalla vaikuttavista tekijöistä.
Kuuluu sarjaan:
Lataa julkaisu tästä (pdf)

Päätulokset

 • Ennusteen perusvaihtoehdon mukaan Helsingin väestö kasvaa nykyisestä 656 920 asukkaasta 700 000 asukkaaseen vuonna 2028. Vuonna 2050 väkiluku on 820 000 ja vuonna 2060 saavutetaan 870 000 asukasta.
 • Helsingin kasvu jää tänä vuonna 2 000 asukkaaseen, ja ensi vuoden kasvu on 4 400. Ennusteessa oletetaan epidemiatilanteen aiheuttaman poikkeusajan päättyvän tämän jälkeen ja kasvun palautuvan sen jälkeen tavanomaiselle tasolle. Tässä ennusteessa ei vielä arvioida kuinka suuri merkitys etätyön lisääntymisellä on Helsingin pitkäaikaiseen väestökehitykseen.
 • Vuosina 2023–2036 Helsingin keskimääräiseksi vuosikasvuksi ennustetaan 6 500 asukasta, kun viime vuosikymmenen keskimääräinen kasvu oli 7 000 asukasta. 2030-luvun jälkipuolelta alkaen kasvu hidastuu niin, että ennustejakson loppupuolella Helsinki kasvaa 4 600 asukkaalla vuosittain.
 • Varhaiskasvatusikäisten ennustetaan vähenevän lähivuosina ja nykytaso saavutetaan uudestaan vasta vuonna 2026.
 • Peruskouluikäisten määrä kasvaa 3 200 lapsella vuoteen 2024 mennessä. Tämän jälkeen kasvu pysähtyy, mutta uusi kasvu alkaa 2030-luvun alkupuolella.
 • Toisen asteen ikäluokan, 16–18-vuotiaiden ennustetaan kasvavan 4 500 hengellä, neljänneksellä seuraavien reilun 10 vuoden aikana.
 • Yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa kymmenessä vuodessa 20 000 asukkaalla eli 40 prosenttia.
 • Helsingin tärkeimmät kasvualueet vuosina 2020–2036 ovat suurilla projektialueilla. Väestönkasvu on suurinta Kalasatamassa, Pasilassa, Kruunuvuorenrannassa ja muualla Laajasalossa sekä Vuosaaressa, Jätkäsaaressa ja Malmin lentokentällä.
 • Ruotsinkielisen väestön määrän ennustetaan olevan 42 800 vuonna 2050, mikä on 6 000 nykyistä enemmän.
 • Vuonna 2020 laadittu nopean kasvun vaihtoehto on 84 000 asukasta suurempi ja hidastuvan kasvun vaihtoehto 68 000 pienempi kuin tämän vuoden ennuste vuonna 2060.
 • Ennusteen perusvaihtoehdon mukaan koko Helsingin seudun (14 kuntaa) väestö kasvaa nykyisestä 1,52 miljoonasta asukkaasta kahteen miljoonaan asukkaaseen 2050-luvun puolivälissä.

Julkaisun liitetaulukot ovat ladattavissa Excel-muodossa julkaisun verkkoversiosta www.hel.fi/kaupunkitieto. Ennustetaulukot ovat myös ladattavissa Helsingin seudun aluesarjat-tilastotietokannasta internetissä (www.aluesarjat.fi) 1-vuotisikäryhmittäin alle 20-vuotiaista ja 5-vuotisryhmittäin näitä vanhemmista ikäryhmistä. Lisäksi ennustetaulukot ovat ladattavissa csv-muodossa avoimen datan verkkopalvelussa Helsinki Region Infoshare (www.hri.fi).