Hyppää pääsisältöön

Ammattirakenne

  • Helsingissä työssä käyvistä yli puolet toimii erityisasiantuntija- ja asiantuntijatehtävissä. 
  • Helsinkiläisten yleisin ammatti on kuitenkin myyjä.   
  • Ulkomaalaistaustaisen työvoiman määrä kasvaa Helsingissä vauhdilla.  

Helsingin työpaikkojen ammattirakenteelle on ominaista erityisasiantuntija- ja asiantuntijatehtävissä työskentelevien korkea osuus. Vuonna 2020 heitä oli yli puolet kaikista Helsingissä työssäkäyvistä. Joka neljännen Suomessa työskentelevän erityisasiantuntijan ja joka viidennen asiantuntijan työpaikka löytyi Helsingistä. Siinä missä erityisasiantuntijoiden ja asiantuntijoiden osuus Helsingin työpaikoista oli erittäin korkea, rakennus- ja korjaustyöntekijöiden sekä prosessi- ja kuljetustyöntekijöiden yhteinen osuus puolestaan jäi varsin alhaiseksi. Rakennus- ja korjaustyöntekijöiden työpaikoista noin yhdeksän prosenttia ja prosessi- ja kuljetustyöntekijöiden työpaikoista noin kuusi prosenttia sijaitsi Helsingissä.  

Vuonna 2020 helsinkiläisiä työskenteli eniten myyjinä. Seuraavaksi eniten helsinkiläisiä työskenteli systeemityön erityisasiantuntijoina, hallinnon erityisasiantuntijoina, lähihoitajina ja muina terveydenhuollon työntekijöinä, sekä myynnin, markkinoinnin ja tiedotuksen erityisasiantuntijoina.  

Ulkomaalaistaustaisen työvoiman määrä kasvaa vauhdilla Helsingissä, vaikkakin heidän työllisyysasteensa on verraten matala. Vuoden 2020 lopussa Helsingissä oli 42 300 ulkomaalaistaustaista työllistä. Heidän osuutensa Helsingin työllisistä on noussut viime vuosikymmenen aikana. Vuonna 2010 ulkomaalaistaustaisten osuus kaikista helsinkiläisistä työllistä oli seitsemän prosenttia ja vuonna 2020 se oli noussut 14 prosenttiin. Eniten ulkomaalaistaustaisia helsinkiläisiä työskenteli erityisasiantuntijoina (9 900 työllistä) ja liki yhtä paljon palvelu- ja myyntityöntekijöinä (9 700 työllistä). 

Uusimmat artikkelit

13.1.2023
Entistä useampi Helsingissä työskentelevä asuu muualla kuin Helsingissä. Tämän suuntainen muutos on ollut nähtävissä kaikissa ammattiryhmissä, myös sellaisissa, joissa lähityön osuus suhteessa etätyöhön on merkittävä. Kaiken kaikkiaan Helsingissä työskentelevistä hieman alle 60 prosenttia asuu...
26.5.2021
Helsingin ja Helsingin seudun työmarkkinat ovat niin kooltaan kuin taloudelliselta merkitykseltään huomattavat. Lähes kaksi viidestä seudulla asuvasta työllisestä pendelöi seudulla kunnasta toiseen, eli työskentelee jossain muussa seudun kunnassa kuin asuinkunnassaan.

...
26.5.2021
Helsingin työmarkkinat ovat niin kooltaan kuin taloudelliselta merkitykseltään huomattavat, ja muut Helsingin seudun kunnat ovat Helsingin työmarkkinoiden kannalta keskeisiä työvoiman kysynnän ja tarjonnan lähteitä. Helsinki on myös ammatillisesti erikoistunut, eli tietyt ammattiryhmät ovat...