Hyppää pääsisältöön

Työpaikan sijainti ja työllisten asuinkunta

  • Helsingissä on enemmän työpaikkoja kuin työllisiä.
  • Helsingissä työskentelevistä noin kaksi viidestä asui muualla kuin Helsingissä.
  • Helsingissä asuvista työllisistä 23 prosenttia käy töissä muualla kuin Helsingissä.  

Helsingin työpaikkaomavaraisuus, eli työpaikkojen määrän suhde työllisten määrään, oli 132 prosenttia vuonna 2020, eli Helsingissä oli enemmän työpaikkoja kuin työllisiä. Helsingissä työssäkäyvistä monet asuvatkin muualla kuin Helsingissä, eivätkä kaikkien helsinkiläistenkään työpaikat sijaitse heidän kotikunnassaan.  

Vuonna 2020 Helsingissä työskenteli 164 700 muualla kuin Helsingissä asuvaa työllistä. Kun Helsingissä työssäkäyviä oli kaiken kaikkiaan noin 398 000, muualla kuin Helsingissä asuvat edustivat yli 41 prosenttia kaikista Helsingissä työssäkäyvistä. Noin neljä viidestä Helsingissä työssäkäyvästä mutta muualla asuvasta asui Helsingin seudulla. Sen sijaan 233 300 ihmistä sekä asui että työskenteli Helsingissä. 

Toisaalta monen Helsingissä asuvan työllisen työpaikka sijaitsee muualla kuin Helsingissä. Vuonna 2020 heitä oli 68 600, eli noin 23 prosenttia Helsingissä asuvasta 301 900 työllisestä. Näistä Helsingissä asuvista mutta muualla työssäkäyvistä kolme neljäsosaa työskenteli Espoossa tai Vantaalla. 

Vuonna 2020 Helsingissä työssäkäyvien määrä putosi edellisvuodesta vajaalla neljällä prosentilla koronapandemian työttömyysvaikutusten myötä. Suhteellisesti vielä enemmän putosi niiden Helsingissä työssäkäyvien määrä, jotka myös asuivat Helsingissä. Ennen vuotta 2020 Helsingissä työssäkäynti väheni edellisen kerran vuonna 2014, mutta tuolloinkin vain vajaalla prosentilla edeltävästä vuodesta. 

Muualla kuin Helsingissä asuvien osuus Helsingissä työssäkäyvistä vaihteli paljon ammattiryhmittäin. Vuonna 2020 Helsingissä työssäkäyvistä johtajista noin puolet ja erityisasiantuntijoista 41 prosenttia oli ulkopaikkakuntalaisia. Myös Helsingissä työssäkäyvistä rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöistä yli puolet asui muualla kuin Helsingissä. Sen sijaan Helsingissä työssäkäyvistä palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijöistä samoin kuin ammattiryhmään "muut työntekijät" kuuluvista (mm. siivoojat, teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät sekä avustavat keittiö- ja ruokatyöntekijät) vain noin kolmasosa asui muualla kuin Helsingissä. 

Uusimmat artikkelit

''''
13.4.2023
Helsingissä kuten muuallakin Suomessa sosiaali- ja terveysalalla sekä kasvatuksen ja koulutuksen alalla kärsitään tällä hetkellä vakavasta työvoimapulasta, jonka voidaan ennakoida jatkuvan myös tulevina vuosina. Artikkelissa kartoitetaan tilastojen valossa toisaalta sitä, miltä aloilta...
13.1.2023
Entistä useampi Helsingissä työskentelevä asuu muualla kuin Helsingissä. Tämän suuntainen muutos on ollut nähtävissä kaikissa ammattiryhmissä, myös sellaisissa, joissa lähityön osuus suhteessa etätyöhön on merkittävä. Kaiken kaikkiaan Helsingissä työskentelevistä hieman alle 60 prosenttia asuu...
26.5.2021
Helsingin ja Helsingin seudun työmarkkinat ovat niin kooltaan kuin taloudelliselta merkitykseltään huomattavat. Lähes kaksi viidestä seudulla asuvasta työllisestä pendelöi seudulla kunnasta toiseen, eli työskentelee jossain muussa seudun kunnassa kuin asuinkunnassaan.

...
26.5.2021
Helsingin työmarkkinat ovat niin kooltaan kuin taloudelliselta merkitykseltään huomattavat, ja muut Helsingin seudun kunnat ovat Helsingin työmarkkinoiden kannalta keskeisiä työvoiman kysynnän ja tarjonnan lähteitä. Helsinki on myös ammatillisesti erikoistunut, eli tietyt ammattiryhmät ovat...
11.3.2021
Tässä tutkimuksessa tarkastellaan, millainen vaikutus työpaikan menetyksillä on helsinkiläisten todennäköisyyteen muuttaa Helsingin työssäkäyntialueelle ja muualle Helsingin työssäkäyntialueella. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään, kuinka työpaikkansa menettäneiden helsinkiläisten...